Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. uithuisplaatsing
<< vorige pagina   
print pagina
 
Gerommel met plaatsingen doet Hof Den Bosch uithuisplaatsing beëindigen

GHSHE:2019:4363  (03-12-2019)

Een actueel en accuraat beeld

GHARL:2019:9397  (29-10-2019)

Het gaat om in 2018 geboren kind

GHSHE:2019:4096   (07-11-2019)

Al 3,5 jaar uit huis, misschien toch nog terug

GHARL:2019:9641   (07-11-2019)

Is toestemming ouders nodig voor vakantie buitenland?

RBMNE:2019:4741   (30-09-2019) maar RBDHA:2019:8131   (06-08-2019) 

Geen feitenonderzoek, geen onderbouwing

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-195909%22]}

Schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard

RBMNE:2019:4709   (17-10-2019)

Nieuwe omgangsregeling, schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard,

GHAMS:2019:3426   (17-09-2019)

Onderbouwing! Onderzoeken door daartoe gekwalificeerde onderzoekers!

GHDHA:2016:2382   (10-08-2016) inderdaad: 2016

Rechters houden voet bij stuk tegenover GI

GHARL:2019:7062   (29-08-2019

Benoeming van een deskundige op grond van artikel 810a lid 2 Rv

GHSHE:2019:2823  (25-07-2019)

Hoge Raad oordeelt dat art. 810a RV van toepassing is: onderzoek naar noodzaak verlenging uhp

PHR:2019:107   (01-02-2019)

Geen medische behandeling, geen acute en ernstige bedreiging: dus geen schorsing gezag ouders

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/33513?token=cbc8e1cb180ef9d2d255b0525b84d005&fbclid=IwAR3YoyN8GQnfuivrbSr3upq4lf6hiIbHGf2xts8Xq484fTLSpi2z_uQ6G4k  (18-07-2019)

Nieuwe machtiging nodig?

  https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/33365?token=dfa8eefd2ede71e630bbe83cdf06af93

Jong kind terug naar moeder

RBNN:2019:2863  (02-07-2019)
 

Terugplaatsing jong kind bij moeder. GI heeft geen gevolg gegeven aan opdrachten van kinderrechter in opeenvolgende beschikkingen (terugplaatsingsonderzoek en uitbreiding omgang van kind met moeder). De kinderrechter neemt het de GI kwalijk dat een eigen agenda is gevolgd. Door GI is onvoldoende geïnvesteerd in band tussen kind en moeder om terugkeer naar huis te bewerkstelligen. Dit is vereist ogv EHRM, voordat verderstrekkende maatregel mag worden overwogen. Afwijzing verzoek verlenging uithuisplaatsing.

In drangkader in pleeggezin geplaatst

RBROT:2019:5070  (12-06-2019)

Uithuisplaatsing mag alleen door de kinderrechter

RBZWB:2019:2076 (24-04-2019)

Geen verzoek verlenging OTS? Dan kan verlenging UHP niet

RBLIM:2019:5811  (13-05-2019)

GI en bijzonder curator tegenover elkaar

RBNHO:2019:4239  20-05-2019

Geen plan van aanpak?! Machtiging bekort

GHSHE:2019:1910

Geen behandeling. Dan dus geen gesloten plaatsing

GHDHA:2019:1241   (01-05-2019)

Het Hof bekrachtigt de beëindiging uithuisplaatsing

GHSHE:2019:1906   (23-05-2019)

GI moet daadkrachtig regie voeren bij gesloten plaatsing

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:3253&showbutton=true&keyword=Jeugdwet+   (17-04-2019)

Hof Den Bosch herstelt moeder uit huis geplaatst kind in gezag

GHSHE: 2019: 1089  (21-03-2019)

Hof Den Haag herstelt moeder uit huis geplaatst kind in gezag

GHDHA:2019:501  (27-02-2019)


De advocaat van de moeder was mr drs M. Erkens in Den Haag.

William Schrikker legde zich niet neer bij afwijzing uhp, maar gelukkig ...

GHSHE:2019:620   (21-02-2019)

William Schrikker mocht van de Rechtbank Amsterdam een kind niet gesloten plaatsen:

o.a. omdat het rapport van de gedragswetenschapper niet overtuigde, deze had hem nooit gezien.

William Schrikker heeft het weer eens bont gemaakt

RBNNE:2019:534   (13-02-2019)

William Schrikker houdt het bij vermoedens; de rechter accepteert dit niet

RBNHO: 2019:218      22-01-2019

 

Het door de ouders verzochte onafhankelijke deskundigenonderzoek naar de opvoedingsvaardigheden van de ouders als bedoeld in artikel 810a, lid 2, Rv wordt toegewezen, ondanks dat zeer jong kind al bijna een jaar bij de pleegouders opgroeit. Ondanks herhaald aandringen daartoe van de kinderrechter heeft de GI het standpunt dat er geen mogelijkheden tot terugplaatsing zijn nog steeds niet onderbouwd met een behoorlijk onderzoek.

Machtiging uithuisplaatsing sinds 2015 in principe algemeen karakter

Zie Actualiteit: Machtiging uithuisplaatsing sinds 2015 in principe algemeen karakter

Ondanks ots zich onttrekken aan zorg, onderzoek, en niet in persoon op zitting: heeft geloond

GHSHE:2019:603   (21-02-2019)


KOG durft deze houding niet aan te bevelen: kan heel anders uitpakken. In dit geval: geen uithuisplaatsing!

Schriftelijke aanwijzing geheel vervallen

RBLIM:2019:1140   (10-01-2019)

Zich onttrekken aan zorg? Kom nou toch!

RBLIM:2019:1103 (16-01-2019)

Wijziging verblijf naar andere ouder met gezag geen UHP?

RBMNE:2019:399

Aanvaardbare termijn echt maatwerk

GHSHE:2019:326   (31-01-2019)

Kind uit huis geplaatst omdat vader geen contact met moeder toestaat

RBMNE:2019:166 (17-01-2019)

Onderzoeker had opvatting die hem ander onderzoek liet doen dan rechter had opgedragen

GHARL:2019:30 (03-01-2019

De rechter in hoger beroep heeft niet alleen deskundig onderzoek opgelegd, maar ook ander (het oorspronkelijk opgedragen) onderzoek.

Gesloten plaatsing

GHAMS:2018:4284

Omgang beperken door GI

Hoge Raad 14-12-2018, ECLI:NL:HR:2018:2321

Was deze e-mail een schriftelijke aanwijzing?

GHARL:2018:9999

Gesloten plaatsing? Liever familiegroepsplan!

RBROT:2015:1979

Algemene wet bestuursrecht niet in zijn geheel van toepassing op schriftelijke aanwijzing

GHARL:2018:9598

Op 1 november 2018 heeft het Hof Den Bosch de ots wel nodig geacht, de uithuisplaatsing niet

GHSHE:2018:4572

Hof Den Haag 12 september 2018: kinderrechter had vol moeten toetsen. Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van 'jeugdzorg'?

GHDHA:2018:2549  (12-09-2018)  Zie ook Zie ook https://www.bvd-advocaten.nl  (blogs: het recht op omgang bij een uithuisplaatsing in een pleeggezin)

Hoge Raad: voor uhp bij andere ouder geen beschikking college nodig

HR:2018:1797

Hoge Raad: een kind kan uit huis geplaatst worden bij de andere ouder met gezag

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:11043

Geen uithuisplaatsing naar de vader

GHAMS:2018:2413

Op 16 mei 2013 heeft de kinderrechter in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over contact met ouders bij uithuisplaatsing

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2013%3ACA3239&keyword=LJN 

 

Vijf kinderen niet uit huis geplaatst

RBROT:2018:6788

Geen beëindiging gezag

GHSHE:2018:3266

Geen beëindiging gezag

GHARL:2018:7085

Al 8 jaar uit huis geplaatst, geen einde gezag

GHSHE:2018:2819

Na 5 jaar uithuisplaatsing komt kind terug

GHDHA:2018:173

Geen bijzonder curator voor omgang van uit huis geplaatst kind

GHARL:2018:3204

Schriftelijke aanwijzing vervallen

RBMNE:2018:2936

Machtiging gesloten jeugdzorg niet verleend

GHARL:2018:7425

Gesloten plaatsing, van alles mis

RVROT:2018:4833

Gesloten plaatsing, gedragswetenschapper alleen afgegaan op dossier

GHARL:2018:5722

Uithuisplaatsing en overplaatsing

RBNHO:2018:4654 (zie ook hier direct onder)

Uithuisplaatsing en overplaatsing

GHARL:2018:2120 (zie ook hier direct boven)

De Rechtbank Den Haag wil dit 16-jarige meisje niet langer uit huis plaatsen

(Rechtbank Den Haag 30 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3330)

Beschikking verlenging vernietigd: te laat; machtiging verlopen: geen verlenging dus mogelijk

GHARL:2018:3231   GHARL:2018:8061 

Machtiging uhp in hoger beroep afgewezen want gebruikt voor ander doel dan in beschikking

GHARL:2018:2120

Het Hof Arnhem-Leeuwarden beëindigt het gezag niet

GHARL:2018:1135

Het Hof Amsterdam beëindigt het gezag van de moeder niet

ECLI:NL:GHAMS:2017:4859

Het Hof Arnhem-Leeuwarden beëindigt op 14 december 2017 de uithuisplaatsing per 22 december

GHARL:2017:11106

Het Hof Den Bosch verlengt de uithuisplaatsing niet (19 december 2017)

GHSHE:2017:5732

Het Hof Arnhem Leeuwarden beslist dat gezagsbeëindiging in dit geval na 3 jaar uhp nog niet aan de orde is

GHARL:2017:10344

De Rechtbank Limburg beslist op 5 oktober 2017 dat gezagsbeëindiging nog niet aan de orde is

RBLim 2017 9713

Te vroeg geboren baby-tweeling sinds maart 2017 vrijwillig in pleeggezin. Hoezo na 6 maanden dus gezagsbeëindiging?

Het Hof Den Bosch plaatst niet uit huis op grond van alleen maar vermoedens (20 oktober 2017)

Niks veronderstellingen: feiten, deskundig onderzoek.

GHSHE:2017:4584   

Mr M. Erkens (Den Haag) heeft het Hof ervan overtuigd dat William Schrikker niet zomaar mocht plaatsen in pleeggezin zonder onderzoek mogelijkheden vader

ECLI:NL:GHDHA:2017:5018

William Schrikker heeft het weer bont gemaakt.

UHP tot 8 september geeft de hele zomervakantie om stapsgewijs terugkeer naar huis voor te bereiden

GHAMS 2017 1859

In hoger beroep is nog aan de orde het verzoek van de GI met betrekking tot het resterende gedeelte van de machtiging tot uithuisplaatsing, te weten van 8 juni 2017 tot 8 december 2017.

Op 9 mei 2017 heeft het Hof Amsterdam een mooie uitspraak gedaan over het werk van de RvdK

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1725

 

 

Voorgaand hiervan de rare uitspraak van het Hof Den Haag 2012

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSGR:2012:BW6566

 

De rare uitspraak van Rb Haarlem eind 2015 voorafgaand aan het hoger beroep Amsterdam.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:11297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondelinge anonieme melding bij VT tegen verzorgende vader niet bevestigd

GHARL 2017 4423

Ter zitting met een mondeling verzoek tot uithuisplaatsing komen: dat gaat niet

GHARL: 2017:4425

GI mag verzoek aan rechter doen i.v.m. omgang; niemand mag in hoger beroep met nieuw verzoek komen

GR 2017 943

 

Inhoudsindicatie

Personen- en familierecht. Procesrecht. Gezag en omgang. Uit gezag ontheven moeder verzoekt uitbreiding van de omgangsregeling. In hoger beroep schorst het hof de omgangsregeling op verzoek van de met de voogdij belaste gecertificeerde instelling (GI). Is een GI bevoegd een verzoek m.b.t. de omgangsregeling te doen? Art. 1:377a en 1:377e BW. Art. 8 lid 2 EVRM; is deze inmenging in het omgangsrecht bij wet voorzien? Omvang rechtsstrijd in hoger beroep. Art. 362 Rv belet dat voor het eerst in hoger beroep een zelfstandig verzoek wordt gedaan.

De rechter meent dat op basis van de jeugdwet de GI onderzoek naar opvoedcapaciteiten moet betalen

RBROT 2017 1529, uitspraak 2 maart 2017

Beëindiging gezag

GHARL:2017:1808 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-02-2017

Tot 7 december of t/m 7 december

GHSHE 2017 1251

Gedurende drie maanden en binnen drie maanden

ECLI:NL:RBGEL:2017:1672 Rechtbank Gelderland, 24-03-2017, C/05/317211/JE-RK 17-304

Herstel van het gezag en omgang

RBDHA 2017 4381

Het Hof Amsterdam wijst uithuisplaatsing baby af

GHAMS 2017 1624

Het Hof heeft zonder onderzoek genomen beslissing (uhp baby) teruggedraaid

http://demonitor.ncrv.nl/kindermishandeling/gerechtshof-tikt-raad-kinderbescherming-op-vingers-voor-gebrek-aan-goed-onderzoek

Vermoedens en geen onderzoek? Niet goed genoeg: feitenonderzoek!

googelt u ECLI:NL:GHDHA:2016:2383

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 19 maart 2012 een uitspraak gedaan waar men zich, ook als het niet om gesloten plaatsing gaat, op kan beroepen

De kinderrechter constateert dat er niet tijdig een behandelplan is ingediend. Slechts ingediend is, enkele uren voor de terechtzitting een conceptbehandelplan, waaruit bovendien niet duidelijk blijkt wat voor behandeling de minderjarige zal gaan ontvangen. Bij dit conceptbehandelplan zijn, anders dan uitdrukkelijk in het dictum van de beschikking d.d. [datum beschikking] 2012 geformuleerd, niet betrokken de resultaten van het onderzoek verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog. Er is geen schriftelijk verslag van de bevindingen van een psycholoog, evenmin is er een psycholoog ter terechtzitting verschenen. De kinderrechter constateert dat er helemaal geen onderzoek is verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog.
De kinderrechter constateert dat Bureau Jeugdzorg met betrekking tot deze minderjarige de opdracht zoals opgenomen in maar liefst drie verschillende beschikkingen heeft genegeerd. De minderjarige is de dupe van deze gang van zaken. Naar het oordeel van de kinderrechter is deze gang van zaken schandalig.

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector familie- en jeugdrecht

Kinderrechter

Rekestnummer:   JE RK 12-388
Zaaknummer:     412833
Datum beschikking:   19 maart 2012

 

Deskundigenrapport op basis van horen zeggen en pleegouders die zichzelf beoordelen? Naar het oordeel van de rechtbank komt deze werkwijze de objectiviteit niet ten goede

ECLI:NL:RBZWB:2016:8489

De moeder is het eens met de uitspraak, maar niet met (deel van) de overweging: niet ontvankelijk

ECLI:NL:GHARL:2016:9007

De GI heeft niet gedaan wat de rechter had beslist: onderzoek naar thuisplaatsing

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:605

De GI heeft niet gedaan wat Rechter en Hof beide hadden beslist: onderzoek naar thuisplaatsing

ECLI:NL:2017:135

Het Hof Arnhem-Leeuwarden noemt o.a.belangrijke wetsartikelen

ECLI:NL:GHARL:2017:347

Het Hof Arnhem-Leeuwarden breidt omgang niet uit; genoemde wetsartikelen verduidelijken gang van zaken

ECLI:NL:GHARL:2017:617

Het Hof Arnhem-Leeuwarden vindt evenals de minderjarige dat hij niet langer gesloten geplaatst hoeft te worden

GHARL 2017 821

Het Hof Den Haag beslist op 28 december 2016 dat de ouders het gezag niet terugkrijgen

GHDHA 2017 24

Onvoldoende informatie, eerst onderzoek afmaken

GHARL 2016 6835

Gezag wordt niet beëindigd

ECLI:NL:GHARL:2016:9065

Einde aan gezag

ECLI:NL:GHARL:2016:9294

Factoren die volgens de wetgever van belang zijn bij de afweging m.b.t. een gezagsbeëindigende maatregel

ECLI:NL:GHARL:2016:9292

Wijziging verzoekschrift?

ECLI:NL:GHARL:2016:9529

De rechter had verzoek beeindiging gezag ouders afgewezen, RvdK gaat met succes in hoger beroep

ECLI:NL:GHARL:2016:9719

William Schrikker heeft er een bende van gemaakt

ECLI:NL:GHARL:2016:9720

RvdK verzoekt beëindiging gezag, rechter wijst af, al zullen kinderen uit huis geplaatst blijven

ECLI:NL:RBOVE:2016:4870

Veel andere jurisprudentie

Kind van 3 blijft uit huis geplaatst, William Schrikker moet hechting aan ouders bevorderen

RBNHO 2016 9295

Verklaring gedragswetenschapper ontbreekt: rechter trekt consequentie

RBLIM 2016 11581

Leger des Heils wil kinderen naar ander pleeggezin, pleegouders in hoger beroep

googelt u ECLI:NL:RBOVE:2016:4978

William Schrikker wilde omgang van 1x per 3 weken, ouders wilden elke week, RvdK adviseerde 1x per 2 weken

GHARL 2016 10442

William Schrikker vond dat een gesloten plaatsing na de 18e verjaardag niet helemaal aan de regels hoefde te voldoen

googelt u RBROT 8806

Gezag over kindje van 3 dat al 2,5 jaar bij de pleegouders is ook in hoger beroep beëindigd

GHARL 2016 10437

Pleeggezin korter dan 1 jaar geen belanghebbende

googelt u RBLIM 9790

Omgang verminderen. De kort gedingrechter achtte dat in dit geval onzorgvuldig.

De gevraagde dwangsom is niet toegekend: "Nu van BJZ als overheidsinstantie verwacht wordt dat zij een veroordeling in een gerechtelijk vonnis vrijwillig na zal komen zal de gevorderde dwangsom worden afgewezen."
Dat bleek misplaatst optimisme, BJZ deed doodgewoon niet wat de rechter had beslist. De moeder en haar advocaat mr Scheele leggen zich daar niet bij neer. Wij houden u op de hoogte!

Van belang: "De voorzieningenrechter wijst moeder er ten overvloede op dat in een kort gedingprocedure als de onderhavige binnen een ander kader wordt geoordeeld dan de rechter in een bodemprocedure en het gerechtshof hoeft in hoger beroep geen rekening te houden met hetgeen de voorzieningenrechter in kort geding heeft beslist."

 

Gesloten geplaatst. Wat heeft de overheid vervolgens gedaan?

googelt u GHARL 2016 8713

Wanneer moet het gezag van de ouder(s) een einde krijgen?

googelt u GHARL 2016 8534

Na 7 jaar mag een kind wel weten waar het aan toe is

googelt u https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:8694

Het Hof wijst gezagsbeeindiging af, evenals verplaatsen van grootouders naar neutraal pleeggezin

googelt u GHDHA 2016 2919

Op 10 augustus 2016 heeft het Hof in Den Haag een uitspraak gedaan die u moet meenemen naar uw advocaat ter inspiratie!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.

 

Het Hof Arnhem-Leeuwarden is niet van mening dat een wegloopster altijd maar zal blijven weglopen

googelt u GHARL 2016 7176

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 30-08-2016: verheldering begrippen

googelt u GHARL 2016 7180

Het is niet aan de gemeente te beslissen dat kind uit gezinshuis moet door geen geld meer te geven

googelt u GHAMS 2016 3205

De Rechtbank Noord-Nederland benoemt ambtshalve een bijzonder curator in plaats van een machtiging uithuisplaatsing te geven

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBNNE%3A2016%3A3392

Kinderen mogen niet uit huis geplaatst worden vanwege armoede

Just like the Convention on the Rights of People with Disabilities prohibits separation on the sole ground of children’s or their parents’ disability (CRPD, Article 23.4), we should acknowledge that child removal for economic reasons alone is not acceptable either.

Kan dit kind terug naar een van de ouders of naar een familielid?

googelt u GHARL 2016 5632

OTS met vrijwillige plaatsing bestaat niet meer: gewone uithuisplaatsing

googelt u RBDHA 2016 6246

Daar is deze moeder ingetrapt

googelt u GHSHE 2016 2402

Het is van belang dat de ouders in ieder geval de kans krijgen om vanaf de geboorte als ouder op afstand met (naar alle waarschijnlijkheid gedeeld) gezag een band met het kind op te bouwen.

googelt u RBOVE 2016 1796

Kleine baby moet zich kunnen hechten aan de moeder

googelt u GHDHA 2016 1311

Sinds oktober 2014 in pleeggezin, terug

googelt u GHSHE 2016 1870

De kinderrechter in Rotterdam pepert het de GI in: ook bij een schriftelijke aanwijzing moet men zich aan de wet houden

googelt u RBROT 3207

De moeder verliest het gezag over uit huis geplaatst kind

googelt u GHARL 2016 1493 (de beschikking is gegeven op 25 februari 2016)

De moeder behoudt het gezag over uit huis geplaatst kind, ondanks verzoek RvdK

googelt u RBOVE 2015 5820 (de beschikking is gegeven op 31 december 2015)

Schriftelijke aanwijzing

Als u een brief ontvangt van een Gecertificeerde Instelling waarin voorwaarden worden genoemd voor contact met uw kind en de gevolgen als u zich daar niet aan houdt, moet u meteen reageren als u het er niet mee eens bent. Wachten tot het mis is gelopen en de GI u meldt dat het contact afgelopen is, kan niet.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:7438&keyword=grootouders

Dit is dus waar het om gaat:

het kind moet goed gedijen

en

de identiteitsontwikkeling is een uiterst belangrijke fase (dit gaat over een 14-jarige)

De Rechtbank Overijssel zet uiteen waarom in dit geval het gezag niet zal worden beeindigd

googelt u RBOVE 2015 5764

Het eerste half jaar mag er nog gesold worden met een uit huis geplaatst kind, daarna moet de rechter wijziging verblijfplaats goed vinden

googelt u GHARL 2015 7550

De ontstane patstelling van een verblijf zonder titel (machtiging) op een plek waar de moeder met gezag en jeugdbeschermers het niet mee eens zijn en vader (nog) zonder gezag wel, moet dan maar in stand blijven.

Moeder met eenhoofdig gezag niet in staat, ook volgens haarzelf, voor de kinderen te zorgen. Vader gedetineerd. Kinderen willen graag bij de stiefmoeder wonen. De moeder ziet ze liever in een gezinshuis, de GI heeft uithuisplaatsing in een gezinshuis verzocht. De rechter wijst dit verzoek af.

Googelt u RBOVE 2015 5766

Het kind mag niet verplaatst worden: blijft bij de grootouders

googelt u RBROT 2016 541

Wanneer einde gezag over uit huis geplaatst kind?

googelt u GHARL 2015 9125

Op 14 december 2015 verlengt het Hof de UHP tot 17 december, de OTS blijft

googelt u GHAMS 2015 5310

Een deskundigen-onderzoek zoals de moeder wenst, alvorens te beslissen over verlenging UHP

googelt u GHAMS 2015 4620

Na 8x verlenging moet het een keer afgelopen zijn zegt de vader, daarmee de moeder die het gezag wilde behouden definitief kansloos makend

ghoogelt u GHARL 2015 8533

Besloten instelling? Zelf gebakken: bestaat niet. Het is open of gesloten.

googelt u RBROT 2015 8129

De Rechtbank in Limburg ziet niet in, anders dan de GI, waarom dit kind niet terug naar huis zou kunnen

googelt u RBLIM 2015 9451

De kinderrechter acht deze handelwijze van de WSG zeer onzorgvuldig

googelt u RBROT 2015 7716  Hoe bont moet je het maken om de certificering te verliezen?

artikel 37 Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)

googelt u RBAMS 2015 6658

Dat zal een prettig en ontspannen contact kunnen zijn!

Thans vindt de omgang eenmaal per drie à vier weken gedurende een uur plaats bij de GI, begeleid door hetzij de gezinsvoogd, hetzij de pleegzorgmedewerker

googelt u GHARL 7963

Nooit praten over de moeder zou ook kunnen betekenen dat het kind de moeder heel erg mist: eerst maar onderzoek

googelt u GHSHE 2015 4204

Wanneer raakt een ouder van een uit huis geplaatst kind zijn gezag kwijt?

Is maatwerk mogelijk met de Jeugdwet?

Hoezeer de moeder ook heeft benadrukt dat zij zich tegen de uithuisplaatsing niet zal verzetten,

De moeder verliest haar ouderlijk gezag doordat de RvdK in hoger beroep is gegaan tegen de beslissing van de kinderrechter die van mening was dat deze moeder het gezag kon houden. 22 oktober 2015.
googelt u GHSHE 2015 4200

Een kind blijft in pleeggezin en moeder verliest gezag, het andere kind komt naar huis en moeder behoudt gezag

googelt u GHSHE 2015 3862

"Hij heeft de indruk dat zijn melding van misbruik van [de minderjarige1] tegen hem is gaan werken."

googelt u GHARL 2015 6528

De Hoge Raad maakt op 29 mei 2015 duidelijk dat, zeker bij een gesloten plaatsing, alle formaliteiten van groot belang zijn

googelt u PHR 2015 1414  en PHR 2015 404

Op 20 augustus 2014 heeft het Hof in Den Haag de puntjes op de i gezet: de wet noemt niet voor niets termijnen
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:2801
Termijnen zijn er niet voor niets.
googelt u GHDHA 2014 2700
Voor elke verplaatsing van een kind is nu toestemming rechter nodig

googelt u RBOBR 2015 389

OTS en uhp zijn voor bepaalde tijd; de GI dient steeds te bezien of terugkeer naar huis mogelijk is

googelt u GHSHE 2015 1607

Opneming zonder te hebben voldaan aan de eisen die de wet daaraan stelt onrechtmatig geoordeeld

googelt u RBLIM 2015 7063

Bjz heeft gesloten geplaatst zonder machtiging

googelt u RBROT 2014 9114

Machtiging gesloten plaatsing zonder gedragswetenschapper? Dat gaat niet door

googelt u GHSHE 2014 4418

Machtiging gesloten plaatsing: gedragswetenschapper die instemde was betrokken geweest
googelt u GHSHE 2014 2785
Er is niet aan de wettelijke eisen voldaan, en gesloten jeugdzorg is wel vrijheidsbeneming!
googelt u GHARL 2014 6516
Voor een gesloten plaatsing met instemming van de gezagdrager kan een kind van 12 of ouder zelf in hoger beroep

googelt u GHSHE 2015 253

Misschien mochten B&W de GI niet machtigen, maar e.e.a. is nog niet in hoger beroep bekrachtigd, dus ...

googelt u RBNHO 2015 3639

De stellingen van de raad worden niet door recente onderzoeksresultaten onderbouwd

googelt u GHSHE 2015 251 en GHSHE 2015 252

Anderhalf jaar uit huis geplaatst: ontheffing is dan de norm

googelt u GHARL 2015 6070

Hier heeft weer iemand zitten babbelen!

googelt u GHAMS 2015 3369

De moeder accepteert uithuisplaatsing en behoudt gezag

De RvdK was in hoger beroep gegaan: een ots/uhp moet immers gericht zijn op weer in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te dragen, en daar geloofde de RvdK  in dit geval niet in

googelt u GHSHE 2015 3336

Deze moeder laat steeds blijken niet aan de uhp te willen tornen: ontneming gezag niet nodig

googelt u RBOVE 2015 3361

De moeder accepteert de situatie van uithuisplaatsing maar verliest toch gezag

googelt u GHSHE 2015 2237

Het kind zal in het pleeggezin blijven: de moeder verliest gezag

googelt u GHAMS 2015 3106

Kind zal in pleeggezin blijven, maar geen verlies gezag

googelt u RBOVE 2015 2652

Kind en pleegouders hebben recht op zekerheid over de toekomst

googelt u RBOVE 2015 3195

Ontheffing in dit geval prematuur

googelt u GHARL 2015 1391

Hoger beroep van de moeder tegen gezagsontneming. Zij wil onderzoek, en geen babbels en vermoedens

googelt u GHSHE 2015 1099

Kind ouder dan 12 heeft ook bezwaar gemaakt tegen ontheffing

googelt u RBOVE 2015 7047

De rechter ontneemt het gezag, maar benadrukt dat recht op omgang en informatie blijven

googelt u GHARL 2015 88

Geen gezag meer? Toch ontvankelijk in hoger beroep tegen bijv. ots

Googelt u GHARL 8978

Grootouders niet-ontvankelijk, want kind was geplaatst bij tante

googelt u GHARL 2015 63

Kind in perspectief biedend pleeggezin? Geen argument voor verlenging uithuisplaatsing

googelt u GHDHA 2015 795

OTS en vrijwillige uhp kunnen samengaan tot verlenging OTS

googelt u RBLIM 2015 4918

UHP wegens gebrek aan contact met de vader? Nee

googelt u GHSHE 2015 1600

Weinig contact met de vader en verhuizing: geen reden voor uithuisplaatsing bij de vader voor 15-jarige tegen haar wil

googelt u GHARL 2015 4719

Beide ouders vinden dat het kind bij hen en niet bij de andere ouder terug moet komen: het kind blijft in het pleeggezin

googelt u GHSHE 2014 4622

Ontbreken communicatie leidt tot grotere problemen. Anders misschien geen ondertoezichtstelling meer nodig

googelt u GHDHA 2015 250

Uit huis geplaatst bij moeder, deze wil nu wijziging hoofdverblijf

googelt u RBMNE 2014 4530

Vechtscheiding

googelt u RBMNE 2015 5514

Een kind heeft recht op contact met zijn ouders

googelt u GHARL 2015 3994

Weinig contact omdat kind uit huis geplaatst zal blijven? Eerst onderzoek, en al was dat zo ...

googelt u GHSHE 2015 1811

Het Hof Amsterdam ziet op dit moment geen reden voor uithuisplaatsing, in tegenstelling tot de RvdK, die in hoger beroep was gegaan

googelt u GHAMS 2933

Kan deze moeder echt niet voor haar kind zorgen? Het Hof wil onderzoek

googelt u GHARL 2015 4491

Kindje van 3 komt niet meer terug uit zijn tweede pleeggezin

googelt u GHARL 2015 4933

De ouders stemmen in met deze stok achter de deur

googelt u RBNHO 2015 5178

Ouders nemen hun uit huis geplaatste kind mee, naar een buitenland?

googelt u HR 2015 1752

Zelfs als uw kind niet uit huis geplaatst was, alleen een ondertoezichtstelling had, gaat de politie op verzoek van de gecertificeerde instelling op zoek, in binnen- en buitenland.

Alleen maar in het buiitenland wonen, maakt nog geen eind aan Nederlandse bemoeienis

googelt u GHSHE 2015 2360

Klacht al behandeld bij klachtencommissie, nou en?!

googelt u RBOVE 2015 2641

Daarom moet u alles doen om een ots te voorkomen!

googelt u GHARL 2015 1842

Moeder grote psychische problemen, daarom pleeggezin, toekomstperspectief voor vader

googelt u GHARL 2015 3052

Verslaafd geboren baby uit huis geplaatst, kinderrechter kan dit op grond van BW art. 1:265b,3 zonder besluit van B&W

googelt u RBLIM 2015 3539

De Rechtbank Gelderland heeft het op 2 mei 2014 gelukkig weer gezegd! Netwerk voorkeur boven neutraal pleeggezin.
googelt u RBGEL 2014 3926
Tegen de rechter zeggen dat je niet wilt samenwerken met jeugdzorg helpt niet echt!

googelt u GHSHE 2015 245

Slecht contact met William Schrikker? Dat heeft gevolgen voor omgangsregeling, vindt ook het Hof

googelt u GHAMS 2015 62

De rapportage van Vrouwenopvang Hoek lijkt ouders en kind de das om te doen

googelt u GHSHE 2015 266

Schriftelijke aanwijzing over omgang

googelt u RBMNE 2014 4042

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing met verzoek gedeeltelijke uitoefening gezag door GI

googelt u RBGEL 2015 1677

Een heel belangrijke opmerking van het Hof in Den Bosch op 4 december 2014: gehecht in pleeggezin is niet einde van het verhaal

googelt u GHSHE 2014 5121

Beperking omgang? Misschien gaat dat kind nog wel naar huis!

googelt u RBMNE 2014 6968

De rechter kan uithuisplaatsing naar uitsluitend een bepaald gezin bepalen
googelt u GHARL 2014 3255
Ontheffen van het gezag? Nee, zelfs toewerken naar thuisplaatsing

googelt u RBAMS 2014 6130

Bjz heeft zich niet aan de beschikking gehouden en wil nu laten ontheffen!

Bjz kan niet zeggen wanneer er plaats is voor uithuisplaatsing: uhp afgewezen

googelt u RBMNE 2014 4527

Bureau jeugdzorg Amsterdam gaat in hoger beroep tegen beeindiging van de uithuisplaatsing, maar ook het Hof vindt dat er geen reden meer is voor uhp
googelt u GHAMS 2014 3714
Probeer het pleeggezin, bijvoorbeeld van de grootouders, met name genoemd in de beschikking te krijgen
googlet u RBLIM 2014 6153
Ouders proberen van de William Schrikker Groep af te komen, maar hebben niet de goede weg gevolgd

WSG werkt met in dit geval een mandaat van Bjz Overijssel. Daar moet verzoek neergelegd worden. Googelt u GHARL 2014 4961

De rechter in Maastricht wil de ouders niet ontheffen: de instanties zijn tekort geschoten in begeleiding
googelt u RBLIM 2014 7319
William Schrikker kreeg niet het gezag
googelt u RBOVE 2014 4671
De ouders zijn bereid het kind in het pleeggezin te laten opgroeien: gezag hoeft niet naar WSG.
googelt u GHARL 2014 2478
Het gaat niet beter sinds de uithuisplaatsing, maar William Schrikker en de rechters vinden toch dat het kind uit huis geplaatst moet blijven.

Ook in hoger beroep kreeg de vader zijn kind niet terug, misschien ook wel omdat de moeder het zo hartelijk met William Schrikker eens was. (3 december 2013)

Hoe gevaarlijk is een uithuisplaatsing i.v.m. verlies ouderlijk gezag?
Het Gerechtshof Den Bosch deed uitspraak. Googelt u GHSHE 2014 2442.
Als de ouders niet meewerken met Bjz tijdens de uithuisplaatsing, gaat dat ze hun ouderlijk gezag kosten.

googelt u RBDHA 18624
uitspraak van 30 december 2013

Het Hof Arnhem Leeuwarden was van mening dat de voorwaarden om de ouders het gezag te ontnemen waren vervuld
googelt u GH ARL 2014 4495
De vader wordt ook in hoger broep van het gezag ontheven. Uithuisplaatsing niet genoeg.

Googel GH ARL 8897 om de beschikking te lezen.

En passant draait de rechter de wereld wel om: de vader had voor materiaal moeten zorgen dat aantoonde dat hij wel voldoende opvoedingsvaardigheden had.

Schriftelijke aanwijzing over contact tijdens uithuisplaatsing

googelt u GHARL 5290

Het Hof Arnhem Leeuwarden heeft heel duidelijk gemaakt waarom de kinderen uit huis geplaatst moesten blijven
googelt u GHARL 2014 4463
De Rechtbank Overijssel denkt daar heel anders over
googelt u RBOVE 2014 3328
Omstandigheden gewijzigd? Kind kan terug

google GHDHA 2013 5250

Jong kind al lange tijd in pleeggezin kan niet meer terug

google GHDHA 2014 935

Het Hof Arnhem-Leeuwarden beslist op 12 december 2013 dat de uit huis geplaatste kinderen blijven waar ze zijn, o.a. omdat ze nu veilig gehecht zijn

Het hof is uit de stukken gebleken dat er in de aanloop naar de onderhavige maatregelen van kinderbescherming en ten tijde dat die maatregelen voor het eerst zijn uitgesproken, diverse signalen waren dat de opvoedingssituatie van de kinderen bij de ouders zeer zorgelijk was. Zo is door de moeder aangifte gedaan bij de politie tegen de vader in verband met mishandeling, verhuist het gezin in korte tijd van Amsterdam naar Utrecht en weer terug, wordt in mei 2010 door het consultatiebureau geconstateerd dat het huis van de ouders ernstig vervuild is, zijn er financiële problemen met onder meer als gevolg dat de woning is afgesloten van gas en elektriciteit en de kinderen onvoldoende verzorgd kunnen worden en geeft de moeder aan dat ze geïsoleerd is geraakt. De kinderen zijn verwaarloosd en achter in hun ontwikkeling. De ouders blijken daarbij niet, althans onvoldoende, mee te werken aan hulpverlening. Een en ander heeft medio 2010 tot ondertoezichtstelling en machtiging tot uithuisplaatsing van de kinderen bij de pleegouders geleid.

BJAA deed een niet-onderbouwde uitspraak over de geestelijke gesteldheid van de moeder en beweerde ook verder maar wat om het voornemen verlenging uhp uit te voeren.
googelt u RBAMS 2014 3085
BJAA deed niet-onderbouwde uitspraken en was volgens de kinderrechter dubbel stiekum.
googelt u RBAMS 2014 3084
Een kinderrechter die niet doet wat RvdK en gezinsvoogd adviseren!

googelt u RBOVE 2014 1470

Bjz stort zich tegenwoordig met twee gezinsvoogden op echtscheidingsproblemen: een voor de ouders en een voor de kinderen: geen bijzonder curator nodig!

KOG ziet in 2013 en 2014 heel veel activiteiten van Bjz's i.v.m. "vechtscheidingen". Kinderen uit huis plaatsen om tot rust te komen. Op zittingen daarover ziet men soms vaders die het met de uhp eens zijn en de moeder bij wie de kinderen woonden diskwalificeren. Bereidheid om de kinderen op te voeden. In dit geval trapte de rechter daar in ieder geval niet in.

googelt u RBDHA 18431   zitting 6 december 2013

Machtiging uithuisplaatsing: onoverbrugbare kloof tussen de ouders en de minderjarige.

Bureau Jeugdzorg heeft grote zorgen over de wensen en behoeften van de ouders die haaks staan op de wensen van de minderjarige. Bureau Jeugdzorg vindt het van groot belang dat de minderjarige zich veilig voelt binnen het logeerhuis.

Googelt u RBDHA 842

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 20 februari 2013 geen machtiging uithuisplaatsing gegeven voor een nog niet geboren kind.

De Raad voor de Kinderbescherming keek vooral naar het verleden van de ouders en geloofde niet in verandering.
Van belang voor de rechter was dat de ouders zelf hulp hadden gezocht.
googelt u RBNNE 2013 8310

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 januari 2014 besloten dat de kinderen nu bij hun vader gaan wonen.

googlet u GHARL 2014 418

Op 12 september 2013 heeft het Hof in Den Bosch besloten dat een kind terug ging naar haar moeder ondanks het verzet hiertegen van Bjz, de vader en de pleegmoeder.

GHSHE  3695 

Op grond van vermoedens en weerlegde beweringen plaatst het Hof in Den Bosch 5 kinderen niet langer uit huis!

GHSHE  5694

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft onmiddellijk ter zitting de uhp (AMK-melding) opgeheven.
In de beschikking van 28 november 2013 staat: Deze beschikking bevat de motivering van de op 12 november 2013 uitgesproken mondelinge en in een verkorte beschikking neergelegde beslissing van het hof.

 

Gezagswijziging vanwege voortdurend frustreren van contact, ook met ots en dwangsom.

GH ARL 8069

De uithuisplaatsing was een traumatische ervaring voor de kinderen, maar we verzoeken zoiets toch en verlenen machtiging.

Het Hoger Beroep tegen verlenging uithuisplaatsing is op 18 september 2013 behandeld. Het gaat nu beter, ots genoeg.

Tik GHDHA 3942 op google om de beschikking te lezen.

De RvdK en Bjz hebben onvoldoende gedaan, het gaat veel beter met de moeder, geen uhp meer, ots moet genoeg zijn.

De kinderrechter overweegt dat kinderen ook kunnen worden beschadigd indien sprake is van een zeer beperkte omgangsregeling met hun ouder(s).

ECLI:NL:RBAMS:2013:CA3239 

De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 september 2013 een schriftelijke aanwijzing vervallen verklaard.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:6615

Aanwijzing vervallen verklaard

De rechter in Dordrecht vond omgang terugbrengen tot de helft geen reele omgang meer 

De Kinderrechter ging niet af op knip- en plakwerk, en wilde ook weten waarom de navertelde wetsartikelen op deze jongen van toepassing waren!
googelt u RBOBR 2013 2310
Op 5 september 2013 vond het Hof in Den Bosch het van groot belang dat een kind bij zijn eigen ouder(s) opgroeit:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2013:4213
Nu kunnen de kinderen nog niet naar huis, maar als over enkele maanden Bjz de uhp wil verlengen, moet Bjz concretiseren wat er tegen is dat ze terug naar hun moeder gaan.

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 19 maart 2012 een uitspraak gedaan waar men zich, ook als het niet om gesloten plaatsing gaat, op kan beroepen

De kinderrechter constateert dat er niet tijdig een behandelplan is ingediend. Slechts ingediend is, enkele uren voor de terechtzitting een conceptbehandelplan, waaruit bovendien niet duidelijk blijkt wat voor behandeling de minderjarige zal gaan ontvangen. Bij dit conceptbehandelplan zijn, anders dan uitdrukkelijk in het dictum van de beschikking d.d. [datum beschikking] 2012 geformuleerd, niet betrokken de resultaten van het onderzoek verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog. Er is geen schriftelijk verslag van de bevindingen van een psycholoog, evenmin is er een psycholoog ter terechtzitting verschenen. De kinderrechter constateert dat er helemaal geen onderzoek is verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog.
De kinderrechter constateert dat Bureau Jeugdzorg met betrekking tot deze minderjarige de opdracht zoals opgenomen in maar liefst drie verschillende beschikkingen heeft genegeerd. De minderjarige is de dupe van deze gang van zaken. Naar het oordeel van de kinderrechter is deze gang van zaken schandalig.

De Hoge Raad heeft op 24 juni 2011 besloten dat ook cassatie kan worden ingesteld tegen gesloten plaatsing

als de periode waarvoor deze maatregel gold al voorbij is

De Hoge Raad besloot op 14 oktober 2011, voortbordurend op zijn uitspraak van 24 juni 2011, dat bij een "gewone" uhp ook hoger beroep mogelijk is als de uhp al voorbij is
Waarmee het probleem van de (herhaalde) verlengingen van uhp door de kinderrechter voor een paar maanden, in de wetenschap dat de ouders toch niet in beroep kunnen gaan, uit de wereld is.
Kind terug naar huis o.a.omdat AJL er niet op gericht scheen dit te laten gebeuren

aangezien het Leger des Heils te weinig had gedaan, de ouders niet had ondersteund, conclusies trok die niet onderbouwd werden, en er niet op gericht scheen het kind naar zijn ouders te doen terugkeren. De ouders stonden open voor werkelijke hulpverlening.

Op 29 oktober 2010 oordeelde de Rechtbank Breda dat een 3 maandan oude, in een pleeggezin wonende baby geplaatst zou worden bij de grootouders van moederszijde, bij wie ook de moeder woonde
Deze moeder had van alles tegen, maar de rechter hechtte veel waarde aan hechting met beide ouders
Het belang van het kind

Rechter moet het belang van het kind zelfstandig beoordelen, en ook kijken wat er gebeurd is sinds de beslissing van Bjz

2010: bij uithuisplaatsing kind naar andere ouder
Plaatsing van kinderen bij één van de ouders – indien mogelijk – geniet de voorkeur boven de plaatsing in een accommodatie van een zorgaanbieder
Of anders naar familielid
Bij uithuisplaatsing gaat familie voor