Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Jurisprudentie i.v.m. grootouders
<< vorige pagina   
print pagina
 
Hier ziet het Hof geen reden waarom de grootmoeder niet de voogdij zou kunnen krijgen

GHSHE:2019:657   (21-02-2019)

Het Hof Amsterdam vond op 15 januari 2019 alleen grootouder zijn niet voldoende voor omgang

GHAMS:2019:109

Het Hof Amsterdam vond op 22 januari 2019 alleen grootouder zijn niet voldoende voor omgang

GHAMS:2019:167

De Telegraaf meldde op 31 mei 2018 een hoopgevende uitspraak van het Europese Hof (zie hieronder)

https://www.stichtingkog.info/media/artikel_telegraaf_20180603.JPG

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkinderen

ECLI:EU:C:2018:242

ECLI:EU:C:2018:359

Grootouders krijgen begeleide omgang

GHSHE:2018:2853

Grootouders krijgen voogdij

GHAMS:2018:2761

Zie in jurisprudentie uithuisplaatsing de twee items uithuisplaatsing en overplaatsing

Soms wordt een kind dat al bij de grootouders woont overgeplaatst naar een 'neutraal pleeggezin'. Dat hoeven de (groot)ouders niet altijd te accepteren.

In hoger beroep legt het Hof Arnhem Leeuwarden op 7 juni 2018 bestaande omgangsregeling met grootmoeder vast, geen uitbreiding

GHARL: 2018:5368

Hulpvraag grootpleegouders ten onrechte uitgelegd als onmogelijkheid kinderen verder op te voeden

GHARL:2018:4024

Machtiging uhp in hoger beroep afgewezen want gebruikt voor ander doel dan in beschikking

GHARL:2018:2120

Beide grootouders hebben het gezag vanaf 2 januari 2018

RBOVE:2018:298

Het Hof Den Bosch heeft op 5 oktober 2017 geen omgangsregeling vastgesteld voor grootouders

GHSHE: 2017: 4266

De Rechtbank Limburg heeft op 17 oktober 2017 geoordeeld dat de RvdK ten onrechte niet een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven

RBLIM:2017:10069

Het Hof Den Haag is op 27 september 2017 van mening dat de kleinkinderen moeten blijven in het pleeggezin waar zij sinds januari zijn

GHDHA 2017 2769

Grootouders krijgen de verzochte omgangsregeling niet
Grootouders ontvankelijk, contact met hen van belang; NU geen omgangsregeling

GHSHE 2017 444

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:1045&keyword=grootouders

Het heeft voor grootouders alleen zin om omgang aan te vragen bij de rechter als ze heel duidelijk kunnen aantonen dat er heel regelmatig contact is geweest.

 

 

"Hij heeft de indruk dat zijn melding van misbruik van [de minderjarige1] tegen hem is gaan werken."

googelt u GHARL 2015 6528

Wat moet je vooral niet doen als je de rechter omgang met je kleinkind wilt vragen?

Als je vermoedt dat je de rechter zult moeten inschakelen, doe dat dan meteen.

Het Hof Arnhem heeft in 2008 een uitspraak gedaan over omgang voor grootouders

waar grootouders niet vrolijker van zullen worden.

Op 7 maart 2014 heeft de Rechtbank Limburg geoordeeld dat de grootmoeder niet ontvankelijk was: geen omgang.

Bloedverwantschap alleen is niet genoeg voor de "nauwe persoonlijke betrekking" die nodig is voor een omgangsregeling.
googelt u RBLIM 2014 2218

Het Hof in Den Haag heeft op 14 augustus 2013 bepaald: wel omgang ondanks verzet moeder.

google GDHDA 3221

De grootouders en het kind ontmoeten elkaar 1 middag in de maand.

Op 5 juni 2013 heeft het Hof Den Haag geoordeeld dat de grootouders geen belanghebbenden waren.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 5 december 2013 precies zo.

Uithuisplaatsing kleinkind
Hoe voorkom ik dat mijn kleinkind bij vreemden wordt geplaatst?
Met welke beroepskrachten krijgen pleegouders te maken?

Puntsgewijs:

Pleegouders krijgen meer rechten en meer geld
Nieuwsbericht van het Kabinet 15-01-2010
Het kabinet wil de rechtspositie van pleegouders verbeteren. Zo mogen hulpverleningsplannen straks alleen worden vastgesteld na overleg met de pleegouders. Ook krijgen zij een hogere pleegvergoeding.
Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd.