Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Interessant
<< vorige pagina   
print pagina
 
Waardevolle informatie van de heer Tjebbe Strubbe

http://www.wetboek-online.nl/jurisprudentie/ljnBD1113.html ;  
https://www.stichtingkog.info/media/20191121_rechtsbescherming.pdf ;  
http://advocatencomite.nl/Rechtsstaat%20ook%20voor%20kinderen.pdf ;  
https://jeugdbescherming.jimdofree.com/wetten-en-regelgeving/goede-precedente-uitspraken/leren-uit-ehrm/ ;  
https://kinderbescherming.jimdofree.com/informatie/ ;  
https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid ;  
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/rapport-is-de-zorg-gegrond?id=325 ;  
https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind ;  
https://jeugdzorgwetenschap.jimdosite.com/wetenschap-bevestigt/ ;  
https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/briefaangemeenten/ ;  
https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/brief-aan-alle-g-i-s/ ;  
https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/rvdk-vt-kennen-gresser-nu/ ;  
https://jeugdbescherming.jimdofree.com/tips-en-andere-brieven/bejegenen-en-vertrouwen/ ;  
https://jeugdbescherming.jimdofree.com/kwaliteit/diagnostiek-nodig-als-nulmeting/
Brief: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/ .

In NRC van 12 oktober 2013 geeft Marc Chavannes een link naar "verrijkte, chronologische parlementaire informatie"

over de 17 oktober in de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjb1l3c928ox?ac=1:je5:g=vj4fiexmg1ug:xeoRymVQ7sWhpHAVG/IF5bhRWTM

Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet www.nji.nl

Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet       www.nji.nl


Zie voor brief van KOG aan het NJI van 3 januari 2020 de map Correspondentie.

Protest-in-toga

Te weinig rechters, wat doet dat met de kwaliteit van uitspraken?
Veel rechters nemen alles wat Bjz en RvdK schrijven voor waar aan,

75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming leidt  tot een aanvraag OTS. 
In de restgroep van 25% zit een deel dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.
De rechter besluit in 95% van de gevallen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.           
3 mei 2012
Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/03/20/herbezinning-op-screening-kindermishandeling-noodzakelijk/


https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/28/ouders-zijn-de-dupe-van-screening-kindermishandeling-7612722-a1552099

Kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

De Rechter in Rotterdam is het met ons eens: hoepel toch op!
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:8533
 

Hulpverleners jeugdzorg wantrouwen elkaar

NRC

Professionals die in 'multidisciplinaire teams' kinderen moeten helpen, werken niet goed samen. Ze wantrouwen elkaar en ...

https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2017/2/jeugdzorg-kan-niet-op-stoel-kinderrechter-gaan-zitten/

Rapport Commissie Samson

De volstrekte eenzaamheid van vaak nog heel jonge kinderen, die dikwijls nog jaren later het leven beheerst, heeft mij diep getroffen in de verhalen van de slachtoffers.

Zie bladzijde 119.

Rapport Commissie De Winter (geweld in de jeugdzorg)

De Ministers zeggen toe dat de aanbevelingen consequenties zullen hebben.  Zie in Actualiteit de brief van de ministers aan de Tweede Kamer van 21 februari 2020.

BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP

Dit schreef een donateur:

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer 1

Feiten niet controleren is lang zo erg niet als zelf zaken veronderstellen, die al gauw als "feiten" worden gepresenteerd.
De RvdK verplicht medewerkers overigens vermoedens, ook als er geen bron genoemd kan worden, in rapporten op te nemen. Zie Correspondentie 2016

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer slot

laatste stuk van artikel mr Prinsen

Brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer over waarheidsvinding, u ziet het goed: 2016

31 839 Jeugdzorg

Officiële bekendmakingen

31 839 Jeugdzorg

Nr. 510 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Tijdens het Algemeen Overleg over de decentralisatie van jeugdhulp (6 oktober 2015, Kamerstuk 29 538, nr. 198) hebben de leden van der Burg (VVD) en Bergkamp (D66) mij gevraagd in overleg te treden met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (hierna: GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (hierna RvdK) over waarheidsvinding en daarover te rapporteren. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

Motie Klein aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Bij deze door mr Struycken bepleite organisatievorm van kinderbeschermingsmaatregelen toetst een rechter niet achteraf, maar vooraf. Hij hoort dan voor een uithuisplaatsing de betrokken organisatie en de ouders. Mr Struycken verwacht dat veel kinderen dan de mishandeling van onterechte uithuisplaatsing bespaard zal blijven.

D66 heeft op 6 oktober 2017 vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid & Justitie

Kunnen dossiers met fouten geschoond worden? 

en dan december 2019:

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

Waarheidsvinding: de ministers Dekker en De Jonge

Minister H. de Jonge (VWS) en Minister S. Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) hebben op 27 november 2017 aan de Tweede Kamer geschreven

De Tweede Kamer ontvangt op 6 juni 2018 het Actieplan van de Ministers, verzoek om uitstel behandeling, visiedocument ouders zoals geformuleerd door Mr Prinsen

O.a. KOG heeft verzocht om uitstel behandeling Actieplan met de bedoeling dat voor de behandeling de ouders werkelijk zijn gehoord. Bij deze brief aan de Commissie voor Justitie is gevoegd de brief aan het Ministerie van Justitie d.d. 24 mei 2018 (op deze website in Correspondentie).

Artikel in Trouw van 27 juni 2018, ingezonden brieven op 28 en 29 juni

In 2015 slikte 4,3 procent van de kinderen tussen de 5 (!) en 15 jaar ADHD-medicatie. In 2016 zei 3,5 procent van de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar dat hun kind autisme heeft. Wereldwijd ligt dat laatste tussen de 06, en 1 procent.
Hans Koppies en Bert Wiener zeggen in 'Docent schiet niets op met jeugdhulp' o.a.:"Mede door de perverse prikkel die psychiatrische classificatie als voorwaarde stelde voor geld en hulp is de wat-is-er-mis-met-dit-kind-benadering leidend geworden. Omdat scholen aangemoedigd worden om intensief samen te werken met jeugdhulp is deze benadering ook in het onderwijs mainstream geworden."
Zij zijn van mening dat kinderen en leerkrachten er niets mee opschieten. Wat helpt wel? "Verstevigen van de pedagogische basis van (en voor) leerkrachten is de eerste stap richting beter passend onderwijs en minder druk op gespecialiseerde jeugdhulp. Zet in op het lerarentekort, investeer in opleidingen, maak kleinere klassen mogelijk, zorg voor werkplezier voor en waardering van de leerkracht: grote kans dat het aantal 'probleemkinderen' in de klas sterk afneemt."

Advertentie met daarin genoemde bijlagen van KOG-contactpersoon mr A. Groenen in De Telegraaf van 29 september 2018

Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Debat en vergadering op 3 oktober 2018 in Tweede Kamer, met verslag van een donateur

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03130

Met dank aan de voorzitter van het Vaderkenniscentrum:

In de position paper van mevrouw Van Kalveen "“ voorzitter expertgroep jeugdrechters "“ zijn een aantal links opgenomen die niet raadpleegbaar zijn via dit document.
Hieronder de betreffende links:
"“       de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 2 februari 2017 ( ECLI:NL:RBROT:2017:911);
"“       de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 maart 2017 ( ECLI:NL:RBMNE:2017:1541);
"“       Informatie voor justitiabelen over de rechtbank Midden-Nederland, zie link;
"“       de jeugdsite van de rechtspraak, www.rechtvoorjou.nl
.

Congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; bekijkt u vooral de presentaties van Louis Tavecchio en Geert Jan Stams

Zie KOG-Nieuwsbrief najaar 2017.

 

In de eerste plaats kunt u de presentaties die tijdens het congres zijn vertoond  hier bekijken. Het gaat om de presentaties van Louis Tavecchio, Geert Jan Stams, Tina Bakker en Edwin de Coster. 

 

Daarnaast is na het congres een proces in gang gezet voor het zogenoemde 'Actieplan waarheidsvinding'. 

LOC heeft een verslag gemaakt (vergelijkt u het eens met het verslag in de KOG-Nieuwsbrief), dat wij mogen plaatsen:

http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/winternummer-zorg-zeggenschap-2017

Rechters maken hun professionele standaarden openbaar

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/De-professionele-standaarden-van-de-rechters.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Pas als een "burgerfilter" ook vindt dat een kind uit huis geplaatst moet worden, zou het verzoekschrift naar de kinderrechter mogen

Ingezonden brief van Truus Barendse, niet geplaatst door Trouw

Robots in jeugdzorg, misschien niet zo onschuldig

https://www.telegraaf.nl/.../3428044/robots-springen-bij-in-jeugdzorg Werkt niet vanaf deze site; intikken: robots springen bij in jeugdzorg

Als u in Tilburg woont, lees dit bericht dan vooral

https://www.vakbladvroeg.nl/krachtenbundeling-integrale-vroeghulp-en-kinderopvang-werpt-vruchten-af/

 

Is het mis met onze kinderen òf met het systeem?

BD.nl

opinie In een stad als Tilburg ontvangt inmiddels 11 procent van de kinderen jeugdzorg. Er is veel mis met het systeem, maar meer geld gaat dit ...

Bericht in Huisarts Vandaag: kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen

Minister De Jonge noemt kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen onacceptabel

Huisarts Vandaag

Minister De Jonge noemt kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen onacceptabel. 11 apr 2019. Om dit onderdeel te bekijken moet u 

Onderwijs-Jeugdhulp: wij houden ons hart vast

Meer informatie

Onderzoek Verwey-Jonker Instituut naar bij Veilig Thuis aangemelde gezinnen

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/216037_Werkt_aanpak_kindermishandeling.pdf

plakt u dit op internet, werkt niet vanuit deze website.

Wie krijgen er met de RvdK te maken?

Instroomontwikkelingen

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) geeft een zo goed mogelijk inzicht in de instroom. 

Rapport anonieme (!) Werkgroep Complexe Scheidingen- Multidisciplinaire Samenwerking

Het houdt niet op, totdat je de slachtoffers beschermt
Complexe scheidingen en vermoedens/beschuldigingen van huiselijk geweld
 
Werkgroep complexe scheidingen- multidisciplinaire samenwerking (CSMS)
 
2019


(pag. 34: Deze werkgroep (de CSMS) heeft Gardner`s gedachtegoed uitgebreid bestudeerd en kwam unaniem tot de conclusie dat de door hem geuite theorieën, ideeën en meningen vergelijkbaar zijn met die van pro-pedofiele organisaties, zij het meer gecentraliseerd op seksualiteit binnen de vader-kind relatie. In Bijlage 35 II staan een aantal citaten van Gardner"s werk die frequent worden aangehaald om te illustreren waarom zijn gedachtengoed als afkeuringswaardig dient te worden gezien (Dallam, 1998; Hoult, 2006, Meier, 2009). 


Ook op andere punten zet dit anonieme rapport de klok terug.

Tjebbe Strubbe heeft geschreven: "... Onverlet is dat hun mogelijkheid zeker ook aanwezig is en er dus hooggekwalificeerd gediagnosticeerd moet worden waar er gehakketakt wordt ten koste van het scheidingskind. 

Mogelijk ook uit te breiden tot het gehakketak tussen ouder en gezinsvoogdij, dat over het kind heen gaat, en waar het kind vaak gestraft wordt met minder omgang."

Mr Erkens legt precies de vinger op de zere plek

Vandaag (18-11) spreekt de Tweede Kamer over jeugdzorg. De oplossing is niet om de verantwoordelijkheid te verschuiven. Zie blogje op https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=718.

Belangrijk artikel van mr ir P.J.A. Prinsen

https://www.stichtingkog.info/media/20191115_Ouderinclusieve_Jeugdbesherming.pdf

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/natuurlijk-mentorschap-effectief-in-jeugdhulp/?utm_medium=email

Bodyl woont nog thuis, dankzij mentor Wilma

NRC

In 2013 werd gestart met een nieuwe aanpak in de jeugdzorg: familieleden of goede bekenden die optreden als vertrouwenspersoon voor jongeren in ...

Het kan altijd nog gekker: gemeente op stoel huisarts

https://www.ed.nl/eindhoven/jeugdhulpaanbieders-moeten-van-eindhoven-besluit-arts-controleren~a98e0d84/

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2014/01/huisartsen-onder-curatele-van-de.html?m=1

Volkskrant, 14 mei 2018)

Trouw van 30 mei 2018 'Regio verwijst te weinig door naar hoogspecialistische zorg'

Manifest van Fier, dat in Leeuwarden meisjes en vrouwen opvangt die slachtoffer zijn geworden van loverboys of mensenhandel

Amsterdam beperkt toegang tot specialistische jeugdhulp (Gemeente.nu)

  https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/amsterdam-beperkt-toegang-tot-specialistische-jeugdhulp/

Specialistische hulp thuis i.p.v. in instelling

Nieuwsbrief Jeugd juli 2019

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.
De jungle van de jeugdzorg helpt daarbij.

Paperback - 120 blz. 

Artikelcode: 978-94-6129-166-6

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

Jeugdzorg is een verdienmodel, eerder de Inspectie: economische redenen (!!!)

  https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/de-zwarte-kant-van-jeugdzorg-prima-decor-voor-een-thriller~aa468d6d/
en: 
Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp

Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijfseconomische redenen voor.

In Right!, tijdschrift voor de rechten van het kind van Defence for Children, januari
2016 gaat de redactie in op deze onwettige gesloten plaatsingen.

Zie ook Correspondentie 2016: brief van KOG aan College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en brief aan Defence for Children. De tweede eis die de wet stelt aan gesloten plaatsing is onderzoek door gedragsdeskundige. Haarlem en omstreken vindt dat ook niet nodig.

Een artikel in de KOG-nieuwsbrief voorjaar 2020 inspireerde Tjebbe Strubbe tot een aantal goede vragen

https://jeugdbescherming.jimdofree.com/kwaliteit/de-stropop-redenering-p-prinsen/vreemde-bekentenis-van-rvdk/

Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons