Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2018
<< vorige pagina   
print pagina
 
Mail aan LOC d.d. 10 oktober 2018

Ook verzonden aan D66 kamerlid Vera Bergkamp

Brief van KOG t.b.v. hoorzitting op 3 oktober 2018, d.d. 6 september 2018

 We willen niet wachten op een cultuuromslag, maar wettelijke verankering van noodzakelijkheden, zoals een toetsingskader voor rechters.

Aan de korpschef van de Nationale Politie (19 juli 2018) en "antwoord"

Het is niet de bedoeling van de wetgever dat de politie op verzoek van GI's actief wordt.

Onder andere KOG heeft op 24 mei deze brief gestuurd aan het Ministerie van justitie en veiligheid

https://www.stichtingkog.info/media/180524_ltr_Gr_v_18_aan_LOC__MvJV_verbeterpunten-30-VKC-FINAL_06.pdf

Op 1 mei antwoord van LOC en een reactie op 2 mei van een KOG-donateur

Feitenonderzoek verbeteren, begin gemaakt met het verbeteren van de rechtspositie, cultuuromslag, buiten de verantwoordelijkheid van ketenpartners. Nee,verdorie in de wet verankeren!

Op 24 april stuurt KOG namens 18 deelnemers aan de focusgroepen een brief aan LOC; op 30 april gaat er weer een brief de deur uit

24 april: Alice Jansen en twee KOG-donateurs hebben twee van de vier focusbijeenkomsten bezocht. Deze 18 vormden meer dan de helft van het totale aantal deelnemers. Het was moeilijk mensen te vragen of zij wilden ondertekenen, omdat LOC uitwisseling van mail-adressen verbood. "Het is niet de bedoeling dat er onderling overlegd wordt." (!)

Een aantal ouderorganisaties schrijft de Minister voor Rechtsbescherming

Maar ouders en kinderen hebben alleen baat bij de resultaten van die cultuuromslag, die tevens de veroorzaker van de omslag kunnen zijn: actuele informatie, duidelijk onderscheid tussen vermoedens/verzinsels en feiten, geen vermoedens die zonder onderzoek tot feiten worden verheven, een omlijnd toetsingsmodel voor de kinderrechter.

De commissie voor justitie is niet ontroerd van onze brief. Zie de reactie. Ook de Minister kreeg geen tranen in de ogen van onze brief, zie onder de reactie van de commissie voor justitie.

10-02-2018 ontvangt KOG het antwoord van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 05-02 op onze brief d.d. 13-12-2017

en bemoedigende brief, die eindigt met: "U refereert in uw brief ... aan het recente congres over waarheidsvinding in de jeugdbescherming van 10 november 2017 waarin jeugdprofessionals, ouders, kinderrechters, advocaten en wetenschappers mogelijke verbeteringen hebben besproken en gedeeld. Het is nu zaak deze verbeteracties met elkaar op een positieve wijze vast te houden en op te nemen in een actieplan waarheidsvinding.
Het is mijn streven dit plan in maart 2018 aan de Tweede Kamer te zenden."

Op 18 januari 2018 heeft KOG mr A. Rouvoet een brief gestuurd i.v.m. zijn project Scheiden zonder schade, en op 12 maart een reactie ontvangen

Als overheidsinstanties zich bemoeien met scheidende mensen is feitenonderzoek net zo belangrijk als op de "gewone" jeugdzorgterreinen.