Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: 2012
<< vorige pagina   
print pagina
 
Brieven d.d. 17 december 2012 aan twee leden van de Tweede Kamer
en e-mail d.d. 17 december 2012 aan de opstellers van het "Rechtersmanifest".
Voor een Provinciale-Statenlid dat op zoek was naar informatie over jeugdzorg hebben wij 30 november 2012 het volgende op een rijtje gezet,
allemaal te vinden op deze website:
Twee leden van de PvdA-fractie hebben op 15 november 2012 vragen gesteld aan de Staatssecretarissen waarvan wij hopen dat die gevolgen hebben
KOG heeft ze een brief geschreven
Het is altijd verstandig een gesprek met een medewerker van de raad voor de kinderbescherming of een bureau jeugdzorg op te nemen.
De raad voor de kinderbescherming heeft KOG meegedeeld dat dat mag. De bureaus jeugdzorg kijken er heel verschillend tegen aan.
Is het na beeindiging ots nog niet afgelopen?
De RvdK Alkmaar heeft Bjz Noord-Holland verzocht de hulpverlening aan een gezin "intensief te blijven volgen", nu de ots voorbij is
Hoe komt de Raad voor de Kinderbescherming aan inlichtingen?
Een raadsrapport doet vermoeden dat FIOM/International Social Services daar een rol in speelt
In een folder slaat Bjz Utrecht alle hoop om een rapport te kunnen corrigeren de bodem in
KOG heeft informatie gevraagd en gegeven (op 5 november 2012 nog geen reactie ontvangen)
Over enkele rechtbanken bereikte ons een ongelofelijk bericht,
namelijk een verbod op het dragen van toga's voor rechters en advocaten
Op 25 januari 2012 heeft KOG alle kamerfracties een brief gestuurd over het wetsvoorstel 'Open Deuren',
zonder enig succes: het wetsvoorstel is als hamerstuk aangenomen.
Gelukkig is er ook nog een Eerste Kamer.