Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Adressen & websites
<< vorige pagina   
print pagina
 

STICHTING ONAFHANKELIJK DOSSIERONDERZOEK JEUGDZORGKETEN


https://www.ouderscentraal.nl/kwetsbare-gezinssituaties-zijn-nooit-zwart-wit/

Hierbij een interessant artikel over uithuisplaatsing etc. Ik zou het alle mensen van de KOG willen aanbevelen om een abonnement op de nieuwsbrief van deze site te nemen. Ik heb er al heel veel van geleerd.


https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg
  Site van mr R. Korver


www.advocatenkantoorerkens.nl

 
Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl  .

 1. Peter Prinsen

  www.peterprinsen.nl

  E-mail: info@peterprinsen.nl. @pjaprinsen volgen. Spreekuur... Raison d'Etre¦ Het kantoor is, oorspronkelijk als advocatenpraktijk, gesticht in februari 1989 met als doelstelling

  www.rechtsbeschermingko.nl   site van advocatenkantoor Rechtsbescherming voor Kinderen en Ouders

  www.vnja.nl
  Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten


  www.advokatenkollektief.com
  Jeugdrechtadvocaten in Rotterdam


  www.alleadvocaten.nl  
  Adressen van advocaten, ook gerangschikt op woonplaats.

  www.advocatenoverzicht.nl
  Specialisten op bepaalde juridische terreinen en hun uurtarieven.

  www.debesteadvocaat.nl

  www.advocatenorde.nl

  www.inloop-spreekuuradvocaat.nl

   

  het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg:

  Stichting Passage, dhr Sipke Baarsma, Muzenplein 113, Den Haag, passage@stichtingpassage.eu website: http://www.stichtingpassage.eu
  Stichting Vader Kennis Centrum, secretariaat@vaderkenniscentrum.nl ; website: https://vaderkenniscentrum.nl/
  Stichting KOG,  kog@upcmail.nl ; website: https://www.stichtingkog.info/
  ME/CVS Vereniging, mevr A. Noorlander, contact@me-cvsvereniging.nl ; website: https://www.me-cvsvereniging.nl/
  Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind, mevr D. v Doremalen, Weerdsingel OZ 31, 3514 AB Utrecht; website: http://www.ouderkrachtvoortkind.nl/
  Belangenvereniging IKZ, t.a.v. mevr Vera Hooglugt (voorz.), info@bvikz.nl ; website: http://bvikz.nl
   

  Folow the Monney onthult:

  https://www.ftm.nl/artikelen/micha-de-winter-geweld-jeugdzorg?&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=MichaDeWinter  Platform Bescherming Burgerrechten
  Ambonplein 73
  1094 PW Amsterdam 

  nieuwsbrief@platformburgerrechten.n


Stichting SKIP: Seksueel Kindermisbruik Instellingen en Pleeggezinnen;  www.stichtingskip.nl 


Stichting Voor Ons: Stichting opgezet voor en door lotgenoten die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting;  www.stichtingvoorons.org 

 

 

www.echr.coe.int
Website van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens


www.jur.uva.nl/ccra  (Center for Children's Rights Amsterdam)
De toepassing van het IVRK in de Nederlandse rechtspraak, juni 2012, jurisprudentieonderzoek.
Presentatie te downloaden door de titel te googelen.Tuchtrecht:
 

1 - https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg


2 - https://skjeugd.nl/

https://skjeugd.nl/register/raadplegen/zoeken-in-het-register/


www.rechtspraak.nl  
Als u zich abonneert op de gratis nieuwsbrief, ontvangt u wekelijks jurisprudentie op alle rechtsgebieden, dus ook jeugdzorg. 

 

www.klachtencommissiejeugdmn.nl  website van de klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland. Op de website staat over welke organisaties u bij deze commissie kunt klagen.;


https://www.verwijsindexmiddennederland.nl/uwrechten  
Rechten van ouders
Ouders, en vanaf 16 jaar de jongere zelf, hebben bepaalde rechten bij registratie in de Verwijsindex Midden Nederland. Wie dat wil, kan bijvoorbeeld de geregistreerde gegevens inzien of een kopie opvragen. Als de gegevens onjuist zijn kunnen betrokkenen ze laten aanpassen.

Registratie in de Verwijsindex gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouders of (vanaf 16 jaar) het kind zelf. Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

 • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens
 • Recht op correctie van de gegevens
 • Recht op een kopie van de gegevens
 • Recht op verzet. Betrokkenen kunnen, in verband met bijzondere omstandigheden, vragen om de gegevens van een kind uit het systeem te laten verwijderen.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet moet altijd schriftelijk gebeuren. De manier waarop u gebruik maakt van bovenstaande rechten verschilt per gemeente. Raadpleeg de eigen gemeente.

Wie kan een verzoek doen? 
Een verzoek tot inzage, een afschrift, correctie of het aantekenen van verzet gebeurt bij kinderen onder de 12 jaar door de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger. Tot 16 moeten jongere en ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger het verzoek of verzet samen indienen. Vanaf 16 jaar kan de jongere dit zelf doen.

 
www.pleeggrootouders.nl
ook voor informatie over pleegzorgvergoeding
/

www.logadoptie.nl  Website van LOGA, Landelijke Organisatie Gezinsproblematiek Adoptie.


https://www.k4kindermishandeling.nl/artikelen/waar_gaat_het_eigenlijk_over.pdfwww.denoodkreet.nl
Nieuwe naam: Stichting Ouders en Jeugdzorg zet zich al sinds 1998 in om ouders bij te staan die niet tot samenwerking komen met jeugdzorg. Ooit opgericht door ouders die zelf tegen een moeizame samenwerking aangelopen zijn en geen steun konden vinden in die samenwerking. Nu al jaren een organisatie waar ouders hun eigen ervaring inzetten om andere ouders door het jeugdzorgproces te loodsen.


www.ouders.nl  
Ouders on line. Heel veel informatie over alle onderwerpen i.v.m. ouders en kinderen.
Nuchtere kijk op jeugdzorg. Ouders zijn nu eens niet onbetrouwbare amateurs.
Bekijkt u bijvoorbeeld aflevering 14 februari 2009 over het Elektronisch Kinddossier en 15 mei 2009 over de schoolarts. Vergeet ook niet aflevering 7 november 2011 te lezen over het Elektronisch Kinddossier dat nu vermomd is met een andere naam: DD JGZ. Aflevering 27 februari 2012 geeft uitgebreide informatie over het DD JGZ, en voorbeeldbrieven als u wilt inzien of niet geregistreerd wilt worden maar het consultatiebureau uitsluitend wilt gebruiken voor de gezondheid van uw kind.
In Ouders on line van 27 februari 2012 stonden de volgende websites:
www.ddjgz.nl
Uitleg over het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
www.mijnprivacy.nl
Dossier JGZ van het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp).
wetten.overheid.nl
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
www.scoop.it
Overzicht van actuele informatie over kinderen en privacy, verzameld door Justine Pardoen, hoofdredacteur Ouders Online.
digitaaldossiernee.wordpress.com
Weblog over digitale dossier-vorming door de staat, vanuit het perspectief van ouders, door organisatiesocioloog Annelies Blom.
In De digitale schaduw van Dimitri Tokmetzis staat op pag. 94: "Het webmagazine Ouders on Line verzamelt ook al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen."
Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe informatie op Ouders Online kunt u wekelijks de gratis nieuwsbrief ontvangen. Zie https://www.ouders.nl/forms/ja_graag.htm
Tevreden over Ouders Online? Word donateur.
 
 
www.richtlijnenjeugdzorg.nl ; NJi-dossier Zorgvuldig beslissen  www.akj.nl

 

  https://www.vpn.nl/faq/avg   (informatie over privacy) 

Nieuw aanvraagnummer Eigen Kracht-conferenties

telefoonnummer voor alle aanvragen in heel Nederland

landelijk telefoonnummer voor het direct aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. U kunt vragen stellen over de mogelijkheden van een conferentie voor u zelf, een naaste bekende of een cliënt, over mogelijkheden voor financiering in uw gemeente of u kunt voorkeuren aangeven voor bijvoorbeeld de Eigen Kracht-coördinator.

 

Het telefoonnummer is dagelijks, ook "s avonds en in het weekend, bereikbaar voor het aanvragen van een Eigen Kracht-conferentie. Het nummer is 085 "“ 049 85 64.
www.eigen-kracht.nl  
Website van de Eigen Kracht Conferentie. Een EKC is een bijeenkomst rond een kind en een gezin, waarin zij samen met anderen een plan bedenken om een probleem op te lossen. Die anderen kunnen familieleden zijn, vrienden, buren of andere mensen. Van tevoren kunnen hulpverleners informatie geven over mogelijke ondersteuning. Hoe deze conferentie en de uitvoering van de plannen worden betaald, verschilt per regio.

cover jeugdzorgOnlangs verscheen een nieuwe serie folders over de verschillende varianten van de Eigen Kracht-conferentie. In essentie zijn alle Eigen Kracht-conferenties hetzelfde, zo is er altijd een onafhankelijke Eigen Kracht-coördinator en wordt er altijd een plan gemaakt een groter gemaakte kring van betrokkenen.

  lees meer

OVER DEZE NIEUWSBRIEF

Deze Nieuwsbrief verschijnt een aantal maal per jaar en
wordt gezonden aan belangstellenden en betrokkenen bij
de Eigen Kracht Centrale.
Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief, klik dan hier .
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, klik dan hier .

2011 Eigen Kracht Centrale

Deze nieuwsbrief wordt technisch ondersteund door G'NIUS.
Dit is een product van Creápolis Media © 2011

Eigen Kracht Centrale
Postbus 753
8000 AT Zwolle

Bezoekadres
Terborchstraat 1
8011 GD Zwolle
038 - 422 25 26
info@eigen-kracht.nl
www.eigen-kracht.nl


www.inspectiejeugdzorg.nl  
Website van de Inspectie Jeugdzorg die rapporten over instellingen soms openbaar maakt.
https://www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/nw_detail.asp?id=0269
www.inspectiejeugdzorg.nl/actueel/?id=333   


www.lvt.nl
Thuiszorgmedewerkers richten soms veel narigheid aan door dingen te doen die zij niet kunnen en van hun organisatie vaak niet mogen.


www.onderwijsklachten.nl
Als u problemen krijgt doordat een leerplichtambtenaar niet van feiten houdt, belt u dan de Narionale ombudsman. Hij komt in actie!


www.kennisbank.mogroep.nl
Website van de brancheorganisatie voor onder meer jeugdzorg; op deze website is het Handboek Indicatiestelling Bureaus Jeugdzorg te vinden.


www.jeugdzorgnederland.nl


www.bigregister.nl
Website van het BIG-register (afdeling van het Ministerie van VWS). Registratie bij het register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg garandeert deskundigheid van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, tandartsen, psychotherapeuten, gezondheidszorg-psychologen, en geeft een klachtmogelijkheid. Als een bureau jeugdzorg u wil laten onderzoeken door een niet-geregistreerd gedragswetenschapper, is het nuttig aan hem/haar te vragen of hij daartoe bevoegd en bekwaam is. Als u wel meewerkt, let dan extra op uw woorden.


www.nvo.nl
Leden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen werken soms voor de bureaus jeugdzorg. Het tuchtrecht van de vereniging biedt kaders voor hun werk.


www.psynip.nl
Dat iemand lid is van het Nederlands Instituut van Psychologen zegt niets, want een eerstejaars-student psychologie kan al lid worden. Toch vindt soms iemand het nodig zelfs op zijn website te zetten dat hij NIP-lid is terwijl dat niet waar is. Hij valt dan dus niet onder het tuchtrecht van het NIP. Even controleren bij het NIP: 020 4106222. De themadossiers regelmatig raadplegen: wordt steeds geactualiseerd.
www.psynip.nl/themadossiers/jeugdwet


www.raadvoordekinderbescherming.nl


www.zat.nl
Website voor Zorg- en AdviesTeams. Hoe komt het toch dat wij ons onveilig voelen door al die zorg?

www.justitie.nl/beterbeschermd
 

Jeugdzorg startpagina, links en informatie over jeugdzorg
Startpagina over Jeugdzorg. Links met uitgebreide omschrijving en informatie.
www.opzijnbest.nl/informatie-over-jeugdzorg_742.htmwww.nationaleombudsman.nl
Als u alles hebt geprobeerd wat er te doen valt aan klachten indienen en u bent nog steeds niet tevreden, kunt u de No schrijven als de klacht inmiddels niet ouder is dan 1 jaar.
Als u problemen hebt gekregen door een leerplichtambtenaar die een loopje met de feiten heeft genomen, is het de moeite waard meteen de No te bellen.

www.kinderombudsman.nl
Hierop o.a. de eerste Kinderrechtenmonitor, samengesteld in opdracht van de Universiteit Leiden en het Sociaal Cultureel Planbureau.
https://www.dekinderombudsman.nl/92/veelgestelde-vragen/www.defenceforchildren.nl
Postbus 11103
2301 EC Leiden
071-516 09 80

Defence for Children International is een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de rechten van het kind met onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp. Leidraad van het werk is het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
De kernthema"s zijn: voorlichting over kinderrechten, vreemdelingenbeleid en kinderrechten, kinderen in conflict met de wet, mishandeling en uitbuiting van kinderen. Het werk van Defence for Children - ECPAT wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, Stichting Kinderpostzegels Nederland, KerkinActie, UNICEF, Ministerie van VWS, Ministerie van BuZa, The Body Shop en Plan.https://www.vlon.info/index.htm
ongeloof binnen instanties t.a.v. de partner die te maken heeft met een narcistische persoonlijkheid en de gevolgen daarvan voor de partner die wordt gedemoniseerd; -alles wordt omgedraaid, met ook alle gevolgen voor kinderen-. De lijders aan narcisme weten vaak hun voormalige partner een ots te bezorgen.www.lvovd.nl
Landelijke vereniging van ouders en verwanten van drugsverslaafdenwww.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

www.tuchtrechtoverheid.nl/nieuw/gezondheidszorg

www.zoeken.rechtspraak.nl

www.rechtennieuws.nl

www.pedagogiek.nu

www.jurofoon.nl


www.jeugdzorgnederland.nl

www.knmg.nl/praktijkdilemmas