Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
De KOG nieuwsbrieven staan op deze website. Als wij het postadres van een donateur hebben, sturen wij een papieren exemplaar

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Privacy
Wij bewaren uw gegevens niet. Dat heeft het vervelende gevolg dat u als u later nog eens belt uw verhaal weer moet doen. Maar privacy is wat waard!
Het derde, actuele Jungleboek van de jeugdzorg is klaar! Wij hakken een pad in de jeugdzorg-jungle.
https://www.stichtingkog.info/media/We_hakken_een_pad_in_de_jeugdzorg-jungle.pdf

Maar alweer op één punt verouderd: klachtbehandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 

Een klacht indienen? Zo gaan we hiermee om. | Over ons | Raad voor de Kinderbescherming

De inspectie vindt van de onderzochte dossiers geen enkele in orde

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/06/28/ook-na-verbeterplannen-verlopen-uithuisplaatsingen-vaak-onzorgvuldig-a4134915

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg - Nationale Zorggids

Nationale Zorggids

Omtzigt vraagt naar uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg - 29 juni '22 ... Hoe gaat het kabinet de dossiers rondom uithuisplaatsingen zo snel mogelijk ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

 
De Nieuwsbrief jeugd van 16 juni geeft o.a. onderzoek naar Pleegzorg
Nieuwsbrief Jeugd <nieuwsbriefjeugd@nji.nl>
met steun van alle partijen in de Tweede Kamer aangenomen.
En vorig jaar al luidde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming de noodklok over alle uithuisplaatsingen in Nederland.
Uithuisplaatsingen https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f08bc0e9-e86d-4a87-ae50-7e68aa3f2b7c
9 februari 2022 Prof. dr. Mariëlle R. Bruning, dr.mr. Kartica van der Zon, Faculteit der Rechtsgeleerdheid Prof. dr. Lenneke R.A. Alink, dr. Sabine van der Asdonk, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden
De aanvaardbare termijn bij uithuisplaatsing (Nieuwsbrief Jeugd 14 april 2022)

Begrip ‘aanvaarbare termijn’ in Richtlijn Uithuisplaatsing herzien

Professionals ervaren de ‘aanvaardbare termijn’ voor een beslissing over de toekomst van een uithuisgeplaatst kind in de Richtlijn Uithuisplaatsing soms als een voorschrift in plaats van als een voorbeeld. Dat komt door de manier waarop de aanvaardbare termijn in de richtlijn geformuleerd is. Daarom wordt die formulering aangepast in de nieuwe versie van de richtlijn waar de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) aan werken.

Trouw schrijft op 8 april 2022 over "De Jeugdzorgtapes"
 

Trouw

Hoe Jojanneke en de jeugdzorgtapes te ondergaan? Dat zal erg afhangen van waar je werkt, en of je zelf met jeugdzorg te doen hebt gehad En of die ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Pieter Omtzigt in Trouw van 5 april over het belastingschandaal, allemaal ook van toepassing op jeugdbescherming

https://www.trouw.nl/politiek/pieter-omtzigt-heeft-er-geen-vertrouwen-in-dat-de-gevolgen-van-het-belastingdienstschandaal-ooit-netjes-worden-opgelost~b50ac8e5/   alleen te lezen voor abonnees

.
.
Publicaties Inspectie

IGJ Toetsingskader voor toezicht 'feitenonderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing'

Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd Landelijk rapport 2021 vervolgtoezicht

.
.
Familierechtadvocaten Vledder en Hendriks schrijven in De Volkskrant: rechter, toets echt op zitting
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kinderrechter-dient-vandaag-te-beginnen-met-bescherming-van-ouders-en-kinderen~b983060e/?referrer=https%3A%2F%2Freach-advocaten.nl%2F  
Gemeentelijke ombudsmannen schrijven aan Tweede Kamer
https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/aanhoudende-zorgen-over-de-jeugdhulp/
Brief voor de (aanstaande) gemeenteraadsleden; zie ook in Correspondentie de brief van KOG aan Renske Leijten
Geschreven door Nico Mul (en Tjebbe Strubbe). Past u aan wat voor u anders is.
Brief voor uw gemeente
Desiree van Doremalen heeft de brief hieronder geschreven aan haar gemeente. Zij vindt het goed dat u hem overneemt met de wijzigingen die in uw gemeente van toepassing zijn.
.
.
Hulp jeugdzorg bij scheiding werkt vaak averechts

https://nos.nl/l/2347799

Rapport ouderverstoting
Ook bij uithuisplaatsingen soms ouderverstoting
'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'
Van het Nederelands Jeugd Instituut
Emotioneel gevangen, over ouderverstoting
Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.
.
.
Dossiers worden graag geheimgehouden
Als je niet wilt laten lezen, weet je dan (dus?) dat je geen goed werk hebt geleverd?
Cijfers terugplaatsingen niet bijgehouden

Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing - Argos - Human - VPRO

VPRO

Jeugdzorg spant zich onvoldoende in voor terugplaatsing. Uithuisgeplaatste kinderen krijgen te weinig kans om ooit weer thuis te komen.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

 
Door falende jeugdzorg kind soms niet terug naar huis

https://www.ad.nl/binnenland/jeugdzorg-faalt-jong-kind-soms-niet-meer-terug-naar-ouders-door-onthechting~a63dfd7e/?fbclid=IwAR04dILi8NM4cYZ8o9JvnxhkblAn_cYzkh04lUM3PBW40AKpd7wMoyIRNsI

5 vragen en antwoorden over de rol van de rechter bij uithuisplaatsingen

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/5-vragen-en-antwoorden-over-de-rol-van-de-rechter-bij-uithuisplaatsingen.aspx

Perspectiefbesluit bij uithuisplaatsing; zie ook brief KOG aan Inspectie in Correspondentie 2022: niet beantwoord.

Op 28 juli 2021 belde Nico Mul KOG met het onderstaande. Het was totaal nieuw voor ons. En dat is niet zo gek, want ouders krijgen hierover niets te horen.
Het is verschrikkelijk, vergelijkbaar met “Kinderen uit huis geplaatst om bedrijfseconomische redenen.”
(Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp
Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijfseconomische redenen voor.)

Maar nu dus het schokkende nieuws van Nico Mul:

deze pagina ’:

Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming

Realiseer een rechtspositieregeling voor ouder(s) en kind en toets het ingrijpende perspectiefbesluit altijd bij de kinderrechter. Dat is de kernboodschap van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het advies over het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming.

Download 'Advies 'Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming'' 1/4

PDF document | 13 pagina's | 219 kB

Advies | 14-01-2021

Download 'Samenvatting advies Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming' 2/4

PDF document | 2 pagina's | 97 kB

Advies | 14-01-2021


Wat is een perspectiefbesluit?

Als een kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, kan de kinderrechter de maatregel van ondertoezichtstelling in combinatie met een uithuisplaatsing uitspreken. In dat geval coördineert de jeugdbeschermer van een Gecertificeerde Instelling (GI) de noodzakelijke hulp en steun voor het gezin met als doel de ontwikkelingsbedreiging op te heffen.

Na verloop van tijd neemt de GI een besluit over de vraag of het kind weer thuis kan gaan wonen bij zijn ouder(s), of (blijvend) ergens anders zal opgroeien. Dit besluit heet het perspectiefbesluit.

Wat zijn de gevolgen van het perspectiefbesluit?

Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouder(s) ligt, heeft dit grote gevolgen voor de ouders en het kind. Zij zullen elkaar minder vaak zien. In de praktijk vermindert de omgang tussen ouders en kind na het perspectiefbesluit. De hulpverlening aan ouders en kind verandert ook. De hulpverlening aan ouders zal zich niet meer richten op de thuisplaatsing, maar op het invullen van de rol van ouder op afstand.

De hulpverlening aan het kind is gericht op een toekomst ergens anders dan bij ouders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Ouder(s) en kind kunnen niets doen tegen dit perspectiefbesluit. Er is geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit (bij de rechter) ter discussie te stellen.

In het advies signaleert de RSJ enkele knelpunten met betrekking tot het perspectiefbesluit, wat zijn deze knelpunten precies?

De RSJ signaleert drie knelpunten bij het perspectiefbesluit:

  1. Ouders en kind hebben geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit door de kinderrechter te laten toetsen, bijvoorbeeld wanneer zij het niet eens zijn met het genomen perspectiefbesluit. Het perspectiefbesluit wordt pas besproken bij de kinderrechter op een zitting over de (verlenging van de) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Het kan (soms) maanden duren voordat deze zitting plaatsvindt. Intussen heeft het perspectiefbesluit tot ingrijpende wijzigingen (in de hulpverlening) geleid.
  2. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken en gehoord bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Ouders en kind lijken ook onvoldoende op de hoogte van het perspectiefbesluit en de gevolgen van dit besluit.
  3. Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouders ligt, verandert de hulpverlening zodanig dat de hulp en steun aan de ouders en het kind niet meer gericht is op ‘terug naar huis’. Dit is in strijd met het doel van de maatregelen van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Waarom is een rechtspositieregeling zo belangrijk?

Het perspectiefbesluit heeft grote gevolgen voor het privéleven en familie- en gezinsleven van de ouders en het kind. De RSJ is van mening dat ouders en het kind betrokken en gehoord moeten worden bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Een dergelijk ingrijpend perspectiefbesluit moet altijd getoetst worden door de kinderrechter.

Wat denkt de RSJ dat moet veranderen aan de huidige situatie?

Om de rechtspositie van ouders en kinderen en de rechterlijke toetsing te realiseren adviseert de RSJ het perspectiefbesluit wettelijk vast te leggen. Meer specifiek adviseert de RSJ dat het besluit (dat inhoudt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is) binnen drie maanden wordt getoetst bij de kinderrechter. Dan kan ook geregeld worden wie het besluit neemt, hoe het wordt gemotiveerd en op welke wijze ouders en kind hierbij betrokken worden.

Zie ook

Cees van Leuven over uithuisplaatsingen van kinderen
stelselmatige fouten in rapportages
Nederlandse jeugdzorg schendt internationaal recht
https://www.llmlegal.nl/blog/nederlandse-jeugdzorg-schendt-internationaal-recht/  

Zie ook Jurisprudentie uithuisplaatsingen (EVRM)
Kinderrechten in Nederland

Ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ ingediend
Meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen, waaronder Defence for Children, dienen de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ in bij het VN-Kinderrechtencomité. In de rapportage uiten we onze zorgen over kinderen in jeugdzorg, armoede, migratie en in het onderwijs. Kinderrechten kunnen niet wachten.  Lees hier de ngo-rapportage.

mede door KOG ondertekend

Cijfers van Defence for Children
Het kinderrechtenjaar 2020 in cijfers
Defence for Children en UNICEF vragen bij de overheid jaarlijks cijfers op die inzicht geven in de stand van zaken van kinderrechten in Nederland. Het jaar 2020 is getekend door de coronacrisis die op álle kinderen en jongeren in ons land een aanzienlijke impact had. Het rapport bestaat uit zes onderwerpen. De cijfers en meer informatie daarover l eest u hier.
De Kinderombudsman maakt plan voor kinderrechtenproof besluiten

https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsvrouw-lanceert-aanpak-voor-kinderrechtenproof-besluiten

Het Nederlands Jeugd Instituut meldt op 9 december 2021 18 moties over jeugdzorg
18 moties over jeugdzorg
 

Sinds 1-1-15 liggen er met deze moties erbij 143 moties op uitvoering te wachten.

Van die zijn aangenomen bij de jeugdwet 49 stuks totaal moeten er nog 33 worden uitgevoerd.


Motie voor onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen i.v.m. toeslagen  www.openkamer.org/stemming/kamerstuk/35927/79/
De voltallige Kamer schaarde zich achter een motie van Pieter Omtzigt om hier ONAFHANKELIJK onderzoek naar te laten doen en een MELDPUNT op te zetten.
Het CBS meldde dat meer dan 1100 kinderen zijn weggehaald uit gezinnen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire.

.
.
.
..
Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant? Tip hier onze journalisten
De Volkskrant 22 september 2021
.
.
Het AD, Het Parool en enkele andere kranten schrijven: gebrekkige dossiers en verkeerde beslissingen van rechters
Dat blijkt uit een document waarin de rechtspraak zelf stelling neemt in het publieke debat, en hard oordeelt over de stand van zaken. ‘Het structurele tekort aan tijd, geld en aan gekwalificeerde medewerkers binnen de jeugdbeschermingsketen maakt dat het systeem in crisis verkeert,’ zo is te lezen in een notitie van de rechtspraak over jeugdbescherming.
Fouten in rapporten nauwelijks te corrigeren, maar ...
 

NRC

Herstel: de jeugdzorg is een van de grote wanprestaties van de kabinetten-Rutte, sinds in 2015 de gemeenten ermee werden belast. Ik baseer me nu op een ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Harry Berndsen: onderzoeken verdienen die naam niet doordat degenen die moeten onderzoeken onvoldoende zijn opgeleid
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/123098/Onderzoeker-Er-zit-iets-grondig-fout-in-de-jeugdzorg .
Psychiater Arne Popma: 'Jeugdzorg heeft deskundig behandelaar aan de poort nodig'

 ‘Wie weet er nou het beste wie jeugdzorg nodig heeft? Een beleidsambtenaar of kinder- en jeugdpsychiater die daar tien jaar voor heeft gestudeerd?’ Vanaf donderdag praten ook zij mee over de hervormingsagenda jeugdzorg.

Erken dat kinder- en jeugdpsychiatrie een medisch specialisme is
 

Binnenlandsbestuur

De Kamer debatteert dinsdag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de jeugdzorg. Lichte ondersteuning. De kinder- en jeugdpsychiatrie staat onder ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Ervaringsdeskundigen aan het woord

https://youtu.be/vjaTLrDTRwM

n.a.v. Goede Moeders Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS
Kamervragen n.a.v. Goede Moeders
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ): Kind en ouders moeten juridische bijstand krijgen bij UHP
Kind en ouders moeten juridische bijstand krijgen als kind uit huis wordt geplaatst
 

Een kind moet juridische bijstand krijgen van een gespecialiseerde advocaat wanneer het door de Jeugdbescherming uit huis geplaatst dreigt te worden. Dat  adviseert  de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een dinsdag gepubliceerd rapport, dat op verzoek van de overheid werd opgesteld. (14 september 2021)

RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/rsj-organiseert-visietafel-toekomstscenario-kind--en-gezinsbescherming

Zie voor reactie van het Samenwerkingverband van Ouders met Jeugdzorg (o.a. KOG) Correspondentie 2021.

.
.
Verdwenen rapport. Waar kennen we dat toch van?

De gescheiden vader, de top van Justitie en het verdwenen rapport - NRC

https://www.stichtingkog.info/media/20210627_Groene_amsterdammer.pdf   artikel van Marieke Sjerps


Kritisch rapport over fouten in jeugdzorg stilgehouden - NRC


 

Corrie na de jeugdzorg: 'Het was voor mij het einde van de wereld'

Omroep Gelderland

Zie ook: ons dossier over geweld en misbruik in de jeugdzorg. Van Lammeren had vaker bij nonnen gewoond, maar Velp sloeg volgens haar alles.
 

Met Jasper ging het mis in de jeugdzorg: 'Ze hielden mij als dier'

Omroep Gelderland

Een verleden waaraan hij liever niet te vaak terugdenkt. Zo traumatisch waren de ervaringen van de nu 57-jarige Jasper Heijting in de jeugdzorg.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Kamervragen van het lid Peters (CDA) over stilgehouden rapport; zijn boek Zorgen over de jeugdzorg (12,50)
Vraag 4 Kan ook worden bevestigd dat «hierdoor jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies worden gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen»?
.
.
.
.
De Almelose advocaat Ibrahim Mercanoglu vindt dat rechters jeugdbeschermers vaker onder ede moeten laten horen in de rechtbank. „Van een gelijkwaardige zaak is zo geen sprake meer."
de zaak van zijn cliënt Claire van Wijk en haar beide dochters uit Ootmarsum 
Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Erik Heijdelberg, bestuurder in o.a. de jeugdbescherming, schrijft: “Om dat vertrouwen terug te winnen zullen er tussen overheid en burger praktijken moeten ontstaan, waarvan de burger zich mede-eigenaar voelt. … Denk aan initiatieven als …, burgerpanels met vergaande bevoegdheden in de jeugdzorg, …:” (Trouw 15 mei). Precies: een burgerpanel moet ook van mening zijn dat een kind uit huis geplaatst moet worden voordat het verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing naar de rechter mag.
Truus Barendse, Haarlem
Ingezonden brief in Trouw van 19 februari 2021 (burgerfilter)
Burgerfilter!
Weer goed artikel van Marieke Sjerps, ditmaal over Veilig Thuis

Spring naar de content

HP/De Tijd

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming Nationale Onderwijsgids

In circa 15 procent van het totaal aantal onderzoeken dat de RvdK uitvoert is VT de melder. VT en de RvdK kunnen daardoor in eenzelfde periode betrokken zijn bij hetzelfde kind en zijn gezin. Hierdoor lijkt het mogelijk dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek uitvoeren die ‘onnodig’ dubbel zijn. De onderzoeken van VT en van de RvdK worden echter vanuit een andere wettelijke bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Significant blijkt dat er overlap kan zijn bij drie verschillende aspecten in de  onderzoeken van VT en van de RvdK: bij het betrekken van ouders en kinderen, bij het betrekken van informanten, en bij het overdrachtsmoment tussen VT en RvdK.

.
.
(oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro
,,Ik ben erg geschrokken van de botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties. Vaak kreeg ik onmiddellijk te horen dat ik iets insinuerende. Ook als ik concrete namen en data voorlegde uit dossiers die ik had mogen inzien van kinderen en ouders, kwam er niks terug.” 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/helene-schrikt-van-botheid-en-arrogantie-bij-studie-naar-jeugdzorg-nederland-is-kampioen-kinderen-opsluiten-br-br~a52faf51/  

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Noordhollands Dagblad
 

 

 
.
.
Tuchtrecht jeugdzorg
 

Uitkomsten Nivel onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

Nvo

SKJ publiceerde afgelopen week het rapport Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Het Nivel, dat het onderzoek uitvoerde, beveelt o.a. aan een visie te ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

.
.
Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Balans Digitaal

Het is voor de kwaliteit van de Jeugdzorg belangrijk dat ouders deze signalen naar buiten (blijven) brengen. Zo is op initiatief van kritische ouders het ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
11 moties over jeugdbeleid
Nederlands Jeugdinstituut    Kamer vraagt om hervorming jeugdbescherming    05:00    209 kB            
.
.
Nieuwsflits 13 november 2020 van De Eigen Kracht Centrale: Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing
Familieplan
Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...
 

AD.nl

Veiligheid kinderen weer op orde bij in opspraak geraakte stichting voor jeugdzorg. De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
.
.
Verschenen in de Week van de Pleegzorg: Gepleegd

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'

1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

Signaleringsfunctie scholen
Signaleringsfunctie scholen
KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 


Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:
Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.
.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem? Het heeft er alle schijn van: eind oktober 2020 heeft een ambulance-medewerker die in een huis kwam en daar een asbak met peuken zag een melding gedaan bij VT.

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

VN-kinderrechtencomite niet tevreden over Nederland

VN: Leef kinderrechtenverdrag beter na

Nederland moet op uiteenlopende terreinen meer doen om het VN-Kinderrechtenverdrag na te leven. Dat stelt het VN-Kinderrechtencomité in zijn vijfjaarlijkse beoordeling van de situatie in Nederland.