Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Boek van kamerlid René Peters
Het boek komt 26 februari uit en kost 12,50.
Weer goed artikel van Marieke Sjerps, ditmaal over Veilig Thuis

Spring naar de content

HP/De Tijd

Ingezonden brief in Trouw van 19 februari 2021
Burgerfilter!
Gesloten instellingen geen paradijs volgens Inspectie
Uit De Zorgkrant
Roep om minder kinderen in jeugdzorginstellingen: 'Kind in eigen gezin is veel gelukkiger' BN DeStem
 

BN DeStem

De meest laagdrempelige vorm van jeugdzorg is thuis blijven wonen met hulp, daarna klimt het op naar zorgzwaarte via vroeg zelfstandig wonen, ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Jeugdzorg Nederland bekijkt verkiezingsprogramma's op jeugdzorg
Jeugdhulp of jeugdzorg
Televisieprogramma Brandpunt/Reporter 2021 maakte  een zoekmachine  waarmee opgezocht kan worden hoe vaak een woord in de verschillende verkiezingsprogramma’s voorkomt. Dat zegt natuurlijk weinig, maar een snelle scan maakt wel duidelijk dat de programma’s CDA, SP, GroenLinks en DENK consequent spreken over jeugdzorg, waar in het programma van D66 alleen de term jeugdhulp voorkomt en in de verkiezingsprogramma’s van VVD, PvdA en ChristenUnie komen beide termen voor. In het verkiezingsprogramma van de PVV komen beide termen niet voor. In het programma van de Partij voor de Dieren staat alleen er geen eigen bijdrage voor jeugdzorg mag zijn, maar een wetsvoorstel met die strekking zal nog voor de verkiezingen door de Tweede Kamer worden aangenomen.
Kieswijzer kinderrechten
Defence for children
Politieke partijen over (jeugd)zorg
 

Plusonline

De crisis in de jeugdzorg aanpakken, onder meer door te investeren in specialistische behandelcentra en de behandelgroepen te verkleinen

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'
Van het Nederelands Jeugd Instituut
Emotioneel gevangen, over ouderverstoting
Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.
.
..
Jeugdbescherming en familierecht: parallellen met de toeslagenaffaire
https://www.mr-online.nl/jeugdbescherming-en-familierecht-parallellen-met-de-toeslagenaffaire/ )
Burgers slachtoffer van overheid

'Misstanden jeugdbescherming vergelijkbaar met kindertoeslagaffaire'

Mr. Online

De samenvattende conclusie van de Kinderombudsman was: “In de werkprocessen van Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Cliëntenraad Bjz Limburg met voorzitter KOG-contactpersoon mr A. Groenen
De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg heeft het kort geding tegen die instantie gewonnen. De raad mag van de rechter zijn werk hervatten.
Bureau jeugdzorg Limburg legt zich niet neer bij uitspraak rechter: weg met die cliëntenraad!
 

De Limburger

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) botst opnieuw met de eigen Cliëntenraad. Het heeft de raad formeel gevraagd in te stemmen met opheffing.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Volgens de voorzitter van de cliëntenraad heeft de organisatie er alles aan gedaan de raad tegen te werken
Het ontbreken van feitenonderzoek is een van de belangrijkste grieven
Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Balans Digitaal

Het is voor de kwaliteit van de Jeugdzorg belangrijk dat ouders deze signalen naar buiten (blijven) brengen. Zo is op initiatief van kritische ouders het ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Implementatie 'De Winter'

Van: _dienstpostbus DJ-projectteam ODW < _dienstpostbusDJ-projectteamODW@minvws.nl >
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 18:33
Onderwerp: Nieuwsbrief 7 Team Implementatie 'de Winter'

 

Beste heer, mevrouw,

 

Bijgaand sturen we u de 7de nieuwsbrief van het projectteam toe. Met daarbij een versie met alleen de tekst.

Ook in de bijlage de vragen met antwoorden die zijn gesteld tijdens de online informatiesessie met lotgenotenorganisaties.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze via onze postbus stellen. Vanwege de feestdagen wordt deze echter vanaf 4 januari 2021 weer gelezen en beantwoord.

Voor vragen over de financiële regeling kunt u terecht bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daar vindt u ook antwoorden op de meest gestelde vragen:

https://www.schadefonds.nl/slachtoffer/tijdelijke-regeling-slachtoffers-jeugdzorg/

 

Wij wensen u prettige feestdagen toe.

 

Vriendelijke groet,

 

Het projectteam

Op 28 oktober 2020 brief naar Kamer over voortgang maatregelen n.a.v. Commissie de Winter
De aanbevelingen gericht op voorkomen en leren zijn enerzijds omgezet in concrete acties. Er is dit jaar en vorig jaar in totaal bijna €1,5 miljoen extra geïnvesteerd in vertrouwenswerk. Kinderen in een gesloten setting zien nu minimaal eens per week een vertrouwenspersoon. Er is €33,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2020 om de vastgoedtransitie in de gesloten jeugdhulp naar kleinschaligheid te realiseren. En gericht op het behoud van personeel is een financiële bijdrage van €2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarkttafel jeugd om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. De aanpak op voorkomen van geweld en l
Kabinet laat alles zo het was; wanneer komt de volgende commissie om geweld in de jeugdzorg te onderzoeken?

Science071: Nieuw onderzoek naar geweld binnen de jeugdzorg

.
.
Een klacht indienen? Soms helpt het, soms werkt het averechts

https://www.socialevraagstukken.nl/klachtrecht-nederlandse-jeugd-hulp-is-een-lege-huls/

Tuchtrecht jeugdzorg
 

Uitkomsten Nivel onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

Nvo

SKJ publiceerde afgelopen week het rapport Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Het Nivel, dat het onderzoek uitvoerde, beveelt o.a. aan een visie te ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Jeugdzorg is niet echt een zegen voor kinderen en hun ouders

https://m.ggztotaal.nl/#!/news/3832844

Het artikel is ook te vinden (14-12-2020) op www.nobelboeken.nl 

 
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

.
.
Ook de kinderombudsman is van mening dat er geluisterd moet worden naar gezinnen

Uithuisplaatsingen: luister naar ouders en kinderen

NPO Radio 1

Uit een eerdere uitzending van Argos over uithuisplaatsingen in de jeugdzorg werd al duidelijk dat het aantal uithuisgeplaatste kinderen onnodig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

CBS: in 15 jaar AANTAL KINDEREN MET JEUGDZORG VERDUBBELD, aldus het Brabants Dagblad

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorgtopper Loon op Zand: gat in de markt (maar ook in de begroting)

Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
11 moties over jeugdbeleid
Nederlands Jeugdinstituut    Kamer vraagt om hervorming jeugdbescherming    05:00    209 kB            
.
.
Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...
 

AD.nl

Veiligheid kinderen weer op orde bij in opspraak geraakte stichting voor jeugdzorg. De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

.
.
De politie kreeg vorig jaar 1761 meldingen over vermiste kinderen uit gesloten jeugdzorginstellingen.

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/politie-krijgt-duizenden-meldingen-over-vermiste-jeugdzorgkinderen.html?fbclid=IwAR1S6f_JbyfH4o_UCN2P0NXNQB95pfqwADFPB5MeR0UIpXvDUjY817Z8M88

.
.
Grens tussen drang en dwang
Op 23-03-2020 hebben de Ministers voor Rechtsbescherming en VWS gereageerd op het door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Veiligheid en Samenleving op eigen initiatief uitgebrachte advies 'Intensieve vrijwillige hulp: Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg.'
Kamerstukken II 2019/20, 31839, 722
.
.
Nieuwsflits 13 november 2020 van De Eigen Kracht Centrale
Familieplan
.
.
.
.
Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
.
.
Vers van de pers (oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro
,,Ik ben erg geschrokken van de botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties. Vaak kreeg ik onmiddellijk te horen dat ik iets insinuerende. Ook als ik concrete namen en data voorlegde uit dossiers die ik had mogen inzien van kinderen en ouders, kwam er niks terug.” 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/helene-schrikt-van-botheid-en-arrogantie-bij-studie-naar-jeugdzorg-nederland-is-kampioen-kinderen-opsluiten-br-br~a52faf51/  

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Noordhollands Dagblad
 

 

 
Verschenen in de Week van de Pleegzorg: Gepleegd

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'

1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

Signaleringsfunctie scholen
Signaleringsfunctie scholen
KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 


Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Inspectierapport
 

Binnenlandsbestuur

Inspecties: verbetering jeugdzorg blijft uit. Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet tijdig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Inspectie: uithuisgeplaatste kinderen slechter af dan thuis, interventie dreigt bij Samen Veilig
www.rtvutrecht.nl/nieuws/2105950/  Googel dit adres, vanuit de website lukt het niet.
KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:
Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.
.
.
Hard inspectierapport: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma"s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem? Het heeft er alle schijn van: eind oktober 2020 heeft een ambulance-medewerker die in een huis kwam en daar een asbak met peuken zag een melding gedaan bij VT.

Wie niet weet hoe jeugdzorg vaak werkt, trapt hier in (GIRFEC); het NJI als "motor"

  https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child

maar: 

https://www.express.co.uk/news/uk/697358/New-Zealand-abandoned-Girfec-like-scheme-Scotland-useless

Alweer GIRFEC

GIRFEC

Toets de kansencirkel van GIRFEC aan de arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De grenzen van de privacy.

GIRFEC

https://musjeindedakgoot.blogspot.com/p/urgente-vraag-aan-minister-vws.html

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/11/16.-Gemeenschappelijke-taal.pdf

GIRFEC natuurlijk

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/getting-it-right-for-every-child-een-vloek-of-een-zegen-voor-zorgenkinderen~b18a11e7/
 

https://www-rtvutrecht-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.rtvutrecht.nl/amp/nieuws/1970056/wetenschappers-software-bij-kinderartsen-geeft-mogelijk-foute-uitkomst.html

.
.
GIRFEC: een gevaar

https://wetenschap.nu/privacy-kwetsbare-jeugd-in-het-geding/

Begon u het al te missen? GIRFEC

https://www.zorgictzorgen.nl/girfec-in-nederland-het-kind-als-bron-van-datamining/

GIRFEC in Rotterdam

https://st-raw.nl/leren-van-de-schotse-aanpak/

Alle kinderen in zicht met big data (GIRFEC)

Alle kinderen nauwgezet in beeld met big data (met een link naar de blog van Sven Snijer) - #GIRFEC infiltreert het onderwijs --> 

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

.
.
RSJ-advies Voorontwerp Wet Deelgezag

 Het wetsontwerp dient de belangen van het kind te weinig.

Download het rapport via www.rsj.nl 
Wet deelgezag

https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag