Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Nieuwsbrief najaar 2019

Net te vroeg uitgekomen voor het inspectierapport dat heel hoopgevend is (de inspectie ziet wat ouders al zo lang zien), zie op deze website, maar vol narigheid helaas: GIRFEC

Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Problemen met jeugdzorg incidenten?! (AD Alphen)

https://www.ad.nl/alphen/kamervragen-over-jeugdzorg-alphen~a7301f2b/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR0UHB8xv3CWOpd1fXII3rODEoTcAjhgoAAOVAUaiYon5ImK00jRSsptcyc

Begon u het al te missen? GIRFEC

https://www.zorgictzorgen.nl/girfec-in-nederland-het-kind-als-bron-van-datamining/

GIRFEC: een gevaar

https://wetenschap.nu/privacy-kwetsbare-jeugd-in-het-geding/

GIRFEC (komt het bekend voor?)

29 januari 2020!

GIRFEC

https://musjeindedakgoot.blogspot.com/p/urgente-vraag-aan-minister-vws.html

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/11/16.-Gemeenschappelijke-taal.pdf

GIRFEC natuurlijk

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/getting-it-right-for-every-child-een-vloek-of-een-zegen-voor-zorgenkinderen~b18a11e7/
 

https://www-rtvutrecht-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.rtvutrecht.nl/amp/nieuws/1970056/wetenschappers-software-bij-kinderartsen-geeft-mogelijk-foute-uitkomst.html

Alweer GIRFEC
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem?

Alles heet maar kindermishandeling

https://rtvu.nl/n/1993521/

“Een protocol of een gedragscode stelt in mijn beleving niets voor. Daar wordt net zo makkelijk van afgeweken. Alleen als je de wet gaat overtreden, wordt het iets anders”. Professor Pieter van Vollenhoven

  http://advocatencomite.nl/Actieplanwaarheidsvinding.html

Belangrijk artikel van mr ir P.J.A. Prinsen dat kan helpen u te verdedigen

Klein fragment:

Ouders worden bevangen door frustratie en machteloze woede doordat, zo vinden zij, er geen belang lijkt te worden gehecht aan artikel 262. Op grote schaal wordt lippendienst bewezen aan dat artikel. Maar veelal wordt zonder enige geloofwaardige motivering voorbijgegaan aan de verplichting van de GI om de ouders zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen te laten dragen. Dat gaat zelfs zover dat vaak, als om wat voor reden dan ook de begeleiding van het kind stagneert, de jeugdbeschermer liever de OTS en/of de UHP onbenut continueert uit angst voor het verspelen van de machtiging en de pleegzorgvergoeding. (Een onuitgevoerde machtiging vervalt na 3 maanden). Ook wordt door de ouders ingeschakelde hulp door de gezinsvoogd ongemotiveerd overruled.

Hard Inspectierapport

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma’s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Mr Erkens legt precies de vinger op de zere plek

Vandaag (18-11) spreekt de Tweede Kamer over jeugdzorg. De oplossing is niet om de verantwoordelijkheid te verschuiven. Zie blogje op https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=718.

Nogmaals: geweld tegen jeugdzorg

Ik stel nogmaals dat ik bedreiging en (fysiek) geweld ten stelligste afwijs. En ik stel ook dat als de jeugdbeschermer in staat is om de informatie over cliënten te baseren op geobjectiveerde feiten en zich als echte professional gaat gedragen en zich aan de wet houdt, het zwartmaken van jeugdbeschermers in hoge mate zal afnemen.

Trouw geeft op 14 november twee kinderrechters veel ruimte om ouders met jeugdzorg neer te zetten als onwillige sociaal zwakkeren

Als die verzoekschriften zouden kloppen, als er dus aan adequaat feitenonderzoek was gedaan, zou er vast veel minder geweld tegen jeugdzorgwerkers zijn. Als iemand door domheid of slechtheid ervoor heeft gezorgd dat de rechter je kind uit huis heeft geplaatst mag hij nog blij zijn dat hij er zo afkomt.

Geweld tegen jeugdzorg

Ouders hebben ook wel genoeg van geweld van jeugdzorg.

Jeugdbeschermers hebben genoeg van gedrag ouders

https://www.advocatenkantoorerkens.nl/?page_id=704
 

https://www.ad.nl/den-haag/bijval-voor-pleidooi-haagse-advocaat-jeugdzorg-moet-zelf-verbeteren~a6c0a326/

Amsterdam beperkt toegang tot specialistische jeugdhulp (Gemeente.nu)

  https://www.gemeente.nu/sociaal/jeugdzorg/amsterdam-beperkt-toegang-tot-specialistische-jeugdhulp/

Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/natuurlijk-mentorschap-effectief-in-jeugdhulp/?utm_medium=email

Bodyl woont nog thuis, dankzij mentor Wilma

NRC

In 2013 werd gestart met een nieuwe aanpak in de jeugdzorg: familieleden of goede bekenden die optreden als vertrouwenspersoon voor jongeren in ...

Eerste halfjaar 2019 366.000 jongeren in de jeugdzorg (CBS), in 2015 waren dat er nog 319.000

Leest u in het artikel van het NJi vooral ook het stuk over de meldcode en scholen in Bericht van het NJi, Meer nieuws van het NJi.

Wie wil bijdragen aan onderzoek van Universiteit Leiden naar rol kinderen tijdens rechtszaak?

 

Professor mr. drs. Bruning doet onderzoek naar de rol van kinderen tijdens een familie-rechtszaak 

 

 

Welke ouder heeft ervaring met een familie-gerelateerde rechtszaak en wil bijdragen aan onderzoek “de positie van kinderen tijdens een rechtszaak”? leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bft99ZgdRP4a7m5

Waarom gaat in de jeugdzorg zoveel mis?

René Clarijs beschrijft en motiveert in zijn promotie onderzoek “De tirannie in de jeugdzorg” (2013) uitstekend waarom alle veranderingen in de jeugdzorg mislukken en waarom het een bodemloze put is. 
 

https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/4596986/Clarijs_Tirannie_25_11_2013_emb_tot_25_11_2014.pdf

Artikel in De Groene Amsterdammer

https://www.groene.nl/artikel/de-slachtoffers-van-morgen?fbclid=IwAR0j9rCM_YOPMbe54iR4wuD4xtVahFN4vCZxMhCpkHz-Cgjpkq5LxmuZxGI

Informatie delen

https://www.augeomagazine.nl/nl_NL/16599/234209/interview_-_%e2%80%98informatie_over_een_gezin_delen_mag_vaker_dan_je_denkt%e2%80%99.html

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. Donateurs kunnen kosteloos gedrukte exemplaren bestellen bij alicejansen@planet.nl  Zolang de voorraad strekt.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.
De jungle van de jeugdzorg helpt daarbij.

Paperback - 120 blz. 

Artikelcode: 978-94-6129-166-6

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs € 15,03, incl. verzendkosten € 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

Nieuwsbrief 1 2019

Veel meldingen bij het Meldpunt Kindermishandeling (VT) komen van peuterspeelzalen en scholen.

Nieuwsbrief najaar 2018

Weer aandacht voor de schriftelijke aanwijzing.

Fout in Nieuwsbrief najaar 2018?

Geen fout in de uitvoeringspraktijk?

Nogmaals mogelijke fout in Nieuwsbrief najaar 2018

In de Nieuwsbrief najaar 2018 wees mr Struycken erop dat een beslissing van de kinderrechter pas uitgevoerd mag worden nadat deze is betekend aan de ouders. Dat betekent dat een kind niet daarvoor al van het schoolplein geplukt kan worden na de zitting.
Mr Erkens heeft hierop gereageerd in Nieuwsbrief 1 2019.

Nieuwsbrief 1 2018

Laat u niet intimideren: u hoeft niets zolang de rechter het niet heeft gezegd, ook niet als een organisatie met de politie komt.

Nieuwsbrief najaar 2017

JEUGDFEITENONDERZOEK!!!

Vernieuwde versie van het artikel Keteninfantiliteit van Harry Berndsen (nieuwsbrief KOG najaar 2017)

Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent. Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.

Nieuwsbrief 1 2017

Wie meewerkt aan DRANG, doet dat vrijwillig.

Nieuwsbrief najaar 2016

alweer: meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief 1 2016

meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief najaar 2015

Bekijkt u vooral pag. 3: Tips voor ouders

Nieuwsbrief 1 2015

Vooral pag. 3 en 4 zijn van belang.

Nieuwsbrief najaar 2014

Kijkt u vooral op pag. 5 en 6 van de Nieuwsbrief: artikel van mr Prinsen over de Schriftelijke Aanwijzing.

 

Nieuwsbrief 1 2014

Emeritus hoogleraar Jo Hermanns is optimistisch over de transitie. Hij noemt de William Schrikker een overbodige organisatie.
Hij raadt aan levensverhalen van mensen met een moeilijke jeugd die toch goed terecht komen te lezen: bovenaan in de map Literatuur de titels.

Nieuwsbrief najaar 2013

Interview met Ada Busman over haar boek Ik zal nooit meer stout zijn. En tips voor als het AMK u wil spreken.

Nieuwsbrief 1 2013

Wethouder Kwint van Heerhugowaard ziet kansen voor jeugdzorg

Toets de kansencirkel aan de arresten van het EVRM

De grenzen van de privacy.

Wie niet weet hoe jeugdzorg vaak werkt, trapt hier in; het NJI als "motor"

  https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child

maar: 

https://www.express.co.uk/news/uk/697358/New-Zealand-abandoned-Girfec-like-scheme-Scotland-useless

Artificial Intelligence gaat helpen kindermishandeling op te sporen

https://www.ncj.nl/actueel/nieuws/artikel/van-onderzoek-naar-uitvoeringspraktijk-textmining-kindermishandeling

Document van het NJI i.v.m. normering jeugdbescherming

Maak grove schending van artikel 3.3 jeugdwet strafbaar.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft Nederland vragen gesteld over de kinderrechtensituatie in het Koninkrijk der Nederlanden.

Ik vind de vragen zeer teleurstellend: geen vragen over gebrek aan feitenonderzoek en geen vragen over het negeren van ouders.
Aldus contactpersoon Mr A. Groenen.

Binnenlands Bestuur van 24 juli 2019 geeft inzicht in de geldstromen
 

Binnenlandsbestuur

Welke uitvoeringsvorm voor de jeugdhulp kiezen gemeenten, welke procedure kiezen zij voor de inkoop, en hoe bekostigen zij de jeugdzorg?

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Specialistische hulp thuis i.p.v. in instelling

Nieuwsbrief Jeugd juli 2019

Kindermishandeling, armoede en jeugdhulp: juist, drie rampen

actueel

 

Minister De Jonge spreekt met jongeren over zorgpunten kinderrechten

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt als verantwoordelijk bewindspersoon de lijst met kinderrechtenzorgpunten in ontvangst die het Kinderrechtencollectief heeft ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Het Kinderrechtencollectief wordt vergezeld door Priscilla en Marissa, twee ervaringsdeskundige jongeren. Zij geven de minister een hersenkraker mee voor deze zomer, zodat hij op zoek kan naar manieren om de situatie voor alle kinderen in Nederland te verbeteren.

Lees hier meer

 
Knelpunten ingebracht bij het VN-Kinderrechtencomité door het Kinderrechtencollectief, mede ondertekend door KOG

 

De Inbreng op de List of Issues (Engels- en Nederlandstalig) van het Kinderrechtencollectief vindt u onderaan dit bericht:  www.kinderrechten.nl/niet-alle-kwetsbare-kinderen-ontvangen-voldoende-zorg-en-bescherming/

Rapport Commissie De Winter (geweld in de jeugdzorg)

De Ministers zeggen toe dat de aanbevelingen consequenties zullen hebben.

De Groene Amsterdammer:: 

Niemand weet waar de zorgplicht van de gemeente begint en waar die ophoudt. Er is een wildgroei aan lichte hulp: therapie met paarden, huiswerkklassen, mindfulness voor kinderen.

Maar tegelijkertijd komen vormen van specialistische zorg in de knel, dreigen instellingen om te vallen,

https://www.groene.nl/artikel/de-slachtoffers-van-morgen?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=7a0d6b7168-Wekelijks-2019-06-19&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-7a0d6b7168-72141793

'Niet elke moeizame scheiding is een vechtscheiding' RTL Nieuws

Briefgeheim is een nieuwe wekelijkse rubriek van RTL Nieuws Weekend. Hier schrijven lezers (anoniem) een open brief aan iemand die van grote betekenis is geweest in hun leven, positief of negatief. Wil je ook samen met een van onze redacteuren een brief schrijven? Mail ons dan op  weekendmagazine@rtl.nl

Rapport Werkgroep complexe scheidingen- multidisciplinaire samenwerking (CSMS)

Het houdt niet op, totdat je de slachtoffers beschermt
Complexe scheidingen en vermoedens/beschuldigingen van huiselijk geweld
 
Werkgroep complexe scheidingen- multidisciplinaire samenwerking (CSMS)
 
2019

(pag. 34: Deze werkgroep (de CSMS) heeft Gardner`s gedachtegoed uitgebreid bestudeerd en kwam unaniem tot de conclusie dat de door hem geuite theorieën, ideeën en meningen vergelijkbaar zijn met die van pro-pedofiele organisaties, zij het meer gecentraliseerd op seksualiteit binnen de vader-kind relatie. In Bijlage 35 II staan een aantal citaten van Gardner’s werk die frequent worden aangehaald om te illustreren waarom zijn gedachtengoed als afkeuringswaardig dient te worden gezien (Dallam, 1998; Hoult, 2006, Meier, 2009). 

Ook op andere punten zet dit anonieme rapport de klok terug.

Harry Berndsen laat zien hoe jeugdzorg goedkoper en tegelijk veel beter kan

In Nieuwsbrief najaar 2018 een samenvatting.

Jeugdrechtadvocaten luiden noodklok

De zegeningen van aanbesteding

Wantrouwen

https://www.lc.nl/friesland/Sneker-symposia-tegen-wantrouwen-in-jeugdzorg-zorgvoorziening-is-getraumatiseerd-24473806.html

https://www.skipr.nl/actueel/id34435-ser-noord-gebrek-aan-vertrouwen-kost-jeugdzorg-miljoenen.htm
(deze link kopiëren en plakken op internet: lukt niet vanaf deze site)

Onderzoek KinderOmbudsman Amsterdam Jeugdbescherming 2017-2018

https://www.ombudsmanmetropool.nl/Nieuws-Publicaties/article/1199/Onderzoek-Jeugdbescherming-2017-2018

Jeugdzorg is een verdienmodel, eerder de Inspectie: economische redenen (!!!)

  https://www.bd.nl/waalwijk-heusden-e-o/de-zwarte-kant-van-jeugdzorg-prima-decor-voor-een-thriller~aa468d6d/
en: 
Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp

Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijgseconomische redenen voor.

In Right!, tijdschrift voor de rechten van het kind van Defence for Children, januari
2016 gaat de redactie in op deze onwettige gesloten plaatsingen.

Zie ook Correspondentie 2016: brief van KOG aan College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en brief aan Defence for Children. De tweede eis die de wet stelt aan gesloten plaatsing is onderzoek door gedragsdeskundige. Haarlem en omstreken vindt dat ook niet nodig.

Berichten uit de Nieuwsbrief Jeugd van 2 mei 2019

Bijna 10 procent jeugd krijgt jeugdzorg

Neem een gratis abonnement op de Nieuwsbrief Jeugd via internet       www.nji.nl

 

 
Wie krijgen er met de RvdK te maken?

Instroomontwikkelingen

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) geeft een zo goed mogelijk inzicht in de instroom. 

Onderzoek Verwey-Jonker Instituut naar bij Veilig Thuis aangemelde gezinnen

 

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/216037_Werkt_aanpak_kindermishandeling.pdf

Pas als een ‘burgerfilter’ ook vindt dat een kind uit huis geplaatst moet worden, zou het verzoekschrift naar de kinderrechter mogen

Ingezonden brief van Truus Barendse, niet geplaatst door Trouw.

Onderwijs-Jeugdhulp: wij houden ons hart vast

Meer informatie

Bericht in Huisarts Vandaag: kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen

Minister De Jonge noemt kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen onacceptabel

Huisarts Vandaag

Minister De Jonge noemt kant-en-klare verwijsbrieven voor jeugdzorg op scholen onacceptabel. 11 apr 2019. Om dit onderdeel te bekijken moet u ...

"Opvoedspreekuren' op school? niet heen gaan!

De Jonge tegen 'reclame' voor jeugdhulp op scholen

Bericht uit de Nieuwsbrief Jeugd van het NJI van 10 april 2019

Robots in jeugdzorg, misschien niet zo onschuldig

https://www.telegraaf.nl/.../3428044/robots-springen-bij-in-jeugdzorg Werkt niet vanaf deze site; intikken: robots springen bij in jeugdzorg

Het kan altijd nog gekker

 

https://www.ed.nl/eindhoven/jeugdhulpaanbieders-moeten-van-eindhoven-besluit-arts-controleren~a98e0d84/

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2014/01/huisartsen-onder-curatele-van-de.html?m=1

Onderzoek Samen Veilig Midden-Nederland in volle gang

http://rtvu.nl/n/1896140/

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1896140/utrechtse-politici-overtuigd-van-zwijgcontract-bij-veilig-thuis.html
 

http://rtvu.nl/n/1907072/

1https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744/kritiek-op-meldpunt-voor-kindermishandeling-zweltaan.
html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1689705/families-furieus-over-beschuldiging-kindermishandelingvan-veilig-thuis.html
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-beweren-onterecht-beschuldigd-te-zijn-van-ziek-makenkind~a5aebcba/
https://www.groene.nl/artikel/als-insinuaties-feiten-worden
 

http://rtvu.nl/n/1907619/

 

Laatste kans voor SAVE / Veilig Thuis - #rtvutrecht

Utrechtse Veilig Thuis-affaire - aangevuld met raadsvragen (en de antwoorden) en medisch tuchtcollege uitspraken

http://rtvu.nl/n/1717233/


 

 

Binnenlandsbestuur

De Utrechtse gemeenteraad wil dat wethouder Victor Everhardt (D66) ingrijpt bij Veilig Thuis vanwege aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling. Volgens Everhardt ligt het toezicht bij de Inspectie Jeugdzorg en moet die eerst tekortkomingen ...

 

 

 

  

 

Alweer: Samen Veilig Midden-Nederland

Skipr 17 juli 2019

RTV Utrecht blijft mensen uitnodigen met hun verhalen over misslagen VT te komen. 

Diverse gemeenten: ernstige zorgen over Veilig Thuis - #rtvutrecht https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744

Kinderen in gesloten jeugdzorg

Aantal jongeren in JeugdzorgPlus gedaald in 2018

 

Nationale Zorggids (persbericht)

Minister Hugo de Jonge presenteerde maandag een actieplan om het aantal incidenten in de gesloten jeugdzorg terug te dringen, maar de Tweede ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Enig houvast bij ots i.v.m. scheiding

https://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/complexe-scheidingen-methodiek.pdf

Advertentie en daarin genoemde bijlagen van KOG-contactpersoon mr A. Groenen in De Telegraaf van 29 september 2018

Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Recht op contact voor grootouders

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2109725/omgangsregeling-voor-opa-en-oma

Niet zomaar toevoeging, is de wens van minister Dekker

Wijkteam als poortwachter wordt narigheid.

Rechters maken hun professionele standaarden openbaar

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtspraak-in-Nederland/Rechters/Paginas/De-professionele-standaarden-van-de-rechters.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Ik had nooit hulp moeten zoeken

Minister: informatie omtrent jeugdzorg kan beter

Leeuwarder Courant

De informatievoorziening door jeugdbeschermingsinstanties schiet soms tekort. Vanwege de grote impact is verbetering dan noodzakelijk.

Machtsmisbruik door Regiecentrum Jeugdbescherming Leeuwarden

Machtsmisbruik door Regiecentrum Jeugdbescherming Leeuwarden

In april 2018 werd een uitgebreide tuchtrechtelijke klacht ingediend door sergeant-majoor bij de marine Hendrik-Jan Oussoren tegen een gezinsvoogd van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Leeuwarden.

Vader kreeg twee maal te maken met het stopzetten van de omgang, op basis van een schriftelijke aanwijzing die daar niet voor bedoeld is en twee maal is daarop gehandeld door de Koninklijke Marechaussee (KMar) op aangeven van de GI. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een uithuisplaatsing en het voorleiden van vader voor een militaire rechtbank, omdat een civielrechtelijke kwestie ten onrechte door de GI onmiddellijk in  het strafrechtelijke kader is getrokken. Dit gebeurde terwijl de GI door vaders advocaat al bij de eerste stopzetting van de omgang per brief was geïnformeerd dat deze onrechtmatig was, waar de GI nooit op heeft gereageerd.

https://www.stichtingkog.info/media/20190112_Dark_horse_Essays__Machtsmisbruik_door_Regiecentrum_Jeugdbescherming_Leeuwarden.pdf

Regiecentrum Leeuwarden tolereert geen kritiek; grootouder vindt dat praten nu lang genoeg geduurd heeft
 

Leeuwarder Courant

De wanhopige (groot)ouders zijn over het algemeen tevreden over de rol van de Raad voor de Kinderbescherming, die deze instellingen adviseert en ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Rechter schrijft in de Leeuwarder Courant van 13 februari 2019, reactie van grootouders

Geldgebrek veroorzaakt dus foute beslissingen en kindermishandeling.

NRC schrijft op 2 maart 2019 over jeugdzorg zoals ook KOG die ervaart

Wij gaan voor je zorgen. Maar hoe?

NRC

Vier jaar later heeft de aardverschuiving in de jeugdzorg veel veranderd. ... Maar te vaak is het de jeugdzorg zélf, waar iedereen zegt uitsluitend te ...

Google Plus

Facebook

Twitter

 

Als niet relevant markeren

Maar wat als je als ouder zonder gezag overal buiten bent gehouden?

GHARL:2019:1255   (05-02-2019)

Maar kijk naar GHARL:2019:1493 (14-02-2019):5

Volkskrant 27 november 2018: kindermishandeling
 

Volkskrant

Kindermishandeling wordt vaak niet gemeld, zei kinderarts Van der Putte in het NOS Radio 1 journaal. Minister De Jonge schrok daarvan en roept ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Voorkomen van kindermishandeling

https://publicaties.zonmw.nl/consortium-vroegpreventieve-interventies-kindermishandeling/

Debat en vergadering op 3 oktober 2018 in Tweede Kamer, met verslag van een donateur

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03130

Met dank aan de voorzitter van het Vaderkenniscentrum:

In de position paper van mevrouw Van Kalveen – voorzitter expertgroep jeugdrechters – zijn een aantal links opgenomen die niet raadpleegbaar zijn via dit document.
Hieronder de betreffende links:
–       de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 2 februari 2017 ( ECLI:NL:RBROT:2017:911);
–       de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 maart 2017 ( ECLI:NL:RBMNE:2017:1541);
–       Informatie voor justitiabelen over de rechtbank Midden-Nederland, zie link;
–       de jeugdsite van de rechtspraak, www.rechtvoorjou.nl
.

Uit huis geplaatste kinderen soms onder de pillen gezet

https://www.socialevraagstukken.nl/experimenten-met-psychofarma-in-de-jeugdzorg-waren-in-nederland-heel-gewoon/

(artikel vanJos van der Lans, cu;tuurpsycholoog en publicist, eindredacteur van de Canon jeugdzorg (canonjeugdzorg.nl). Een ouder met ouderlijk gezag moet toestemming geven als zijn kind onder de 16 medicijnen zal krijgen. Slikt uw kind iets? Is uw toestemming daarvoor gevraagd? Vraagt u eens schriftelijk of uw kind iets te slikken krijgt.

Brief aan minister De Jonge

http://svensnijer-essays.blogspot.com/2018/09/marineman-aan-minister-hugo-de-jonge-ga.html

Klachtenanalyse Raad voor de Kinderbescherming 2017 (augustus 2018)

Het Nederlands Jeugdinstituut schrijft op 28 augustus 2018 over deze klachtenanalyse:
De onderbouwing van raadsrapportages moet verbeteren. Dat staat in de jaarlijkse klachtenanalyse over 2017.
Een groot aantal klachten over de informatie en onderbouwing van een RvdK-advies is gegrond verklaard. Het raadsrapport geeft te weinig informatie over de motieven om bepaalde informanten of kinderen niet te horen. … Het feitenonderzoek moet beter …”

Minister Dekker slaat adviezen van ouders over verbeteren jeugdbescherming in de wind

Naar ouders hoef je niet te luisteren? Minister Dekker kan dus wel bij jeugdzorg gaan werken.

Artikel in Trouw van 27 juni 2018, ingezonden brieven op 28 en 29 juni

In 2015 slikte 4,3 procent van de kinderen tussen de 5 (!) en 15 jaar ADHD-medicatie. In 2016 zei 3,5 procent van de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar dat hun kind autisme heeft. Wereldwijd ligt dat laatste tussen de 06, en 1 procent.
Hans Koppies en Bert Wiener zeggen in 'Docent schiet niets op met jeugdhulp' o.a.:"Mede door de perverse prikkel die psychiatrische classificatie als voorwaarde stelde voor geld en hulp is de wat-is-er-mis-met-dit-kind-benadering leidend geworden. Omdat scholen aangemoedigd worden om intensief samen te werken met jeugdhulp is deze benadering ook in het onderwijs mainstream geworden."
Zij zijn van mening dat kinderen en leerkrachten er niets mee opschieten. Wat helpt wel? "Verstevigen van de pedagogische basis van (en voor) leerkrachten is de eerste stap richting beter passend onderwijs en minder druk op gespecialiseerde jeugdhulp. Zet in op het lerarentekort, investeer in opleidingen, maak kleinere klassen mogelijk, zorg voor werkplezier voor en waardering van de leerkracht: grote kans dat het aantal 'probleemkinderen' in de klas sterk afneemt."

De Tweede Kamer ontvangt op 6 juni 2018 het Actieplan van de Ministers, verzoek om uitstel behandeling, visiedocument ouders zoals geformuleerd door Mr Prinsen

O.a. KOG heeft verzocht om uitstel behandeling Actieplan met de bedoeling dat voor de behandeling de ouders werkelijk zijn gehoord. Bij deze brief aan de Commissie voor Justitie is gevoegd de brief aan het Ministerie van Justitie d.d. 24 mei 2018 (op deze website in Correspondentie).

Trouw van 30 mei 2018 'Regio verwijst te weinig door naar hoogspecialistische zorg'

Manifest van Fier, dat in Leeuwarden meisjes en vrouwen opvangt die slachtoffer zijn geworden van loverboys of mensenhandel.

Aanvulling op de herziene beroepscode NIP 2015

Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017 - psynip.nl

https://www.psynip.nl/.../algemene-standaard-testgebruik-nip-2017

De nieuwe AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals: de principes bij de keuze van een test de voordelen en de beperkingen van het gebruik van ...

De Eigen Kracht Centrale geeft o.a. een bericht uit De Volkskrant van 14 mei: de RvdK "weet het beter" dan de huisarts en psychiater

Volkskrant, 14 mei 2018)

Zoekt u een advocaat?

Kijk op deze website in Nuttig om te weten.
http://advocatencomite.nl/GRONDSLAGEN.html

 

Thans nemen de advocaten, verenigd in het Nederlands Advocaten Comité F&J-recht (NACFJ), zelf hun verantwoordelijkheid. Zij willen nieuwe wegen inslaan om door een fundamentele wijziging van het Familie- en Jeugdrecht en aanvullende maatregelen:

  • het leed en de last te verminderen van conflictueuze (echt)scheidingen;
  • onderzoek te doen naar ongegronde ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen;
  • rehabilitatie te realiseren
Brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer over waarheidsvinding

 

31 839 Jeugdzorg

Officiële bekendmakingen

31 839 Jeugdzorg

Nr. 510 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Tijdens het Algemeen Overleg over de decentralisatie van jeugdhulp (6 oktober 2015, Kamerstuk 29 538, nr. 198) hebben de leden van der Burg (VVD) en Bergkamp (D66) mij gevraagd in overleg te treden met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (hierna: GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (hierna RvdK) over waarheidsvinding en daarover te rapporteren. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

D66 heeft op 6 oktober 2017 vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid & Justitie

Kunnen dossiers met fouten geschoond worden? 

Congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; bekijkt u vooral de presentaties van Louis Tavecchio en Geert Jan Stams

Zie Nieuwsbrief najaar 2017.

 

In de eerste plaats kunt u de presentaties die tijdens het congres zijn vertoond  hier bekijken. Het gaat om de presentaties van Louis Tavecchio, Geert Jan Stams, Tina Bakker en Edwin de Coster. 

 

Daarnaast is na het congres een proces in gang gezet voor het zogenoemde 'Actieplan waarheidsvinding'. 

LOC heeft een verslag gemaakt (vergelijkt u het eens met het verslag in de KOG-Nieuwsbrief), dat wij mogen plaatsen:

http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/winternummer-zorg-zeggenschap-2017

 

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer

Feiten niet controleren is lang zo erg niet als zelf zaken veronderstellen, die al gauw als "feiten" worden gepresenteerd.
De RvdK verplicht medewerkers overigens vermoedens, ook als er geen bron genoemd kan worden, in rapporten op te nemen. Zie Correspondentie 2016.

Waarheidsvinding: de ministers Dekker en De Jonge

Minister H. de Jonge (VWS) en Minister S. Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) hebben op 27 november 2017 aan de Tweede Kamer geschreven:

Deze uitspraak is een lichtend voorbeeld. Waarheidsvinding!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.

Motie Klein aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Bij deze door mr Struycken bepleite organisatievorm van kinderbeschermingsmaatregelen toetst een rechter niet achteraf, maar vooraf. Hij hoort dan voor een uithuisplaatsing de betrokken organisatie en de ouders. Mr Struycken verwacht dat veel kinderen dan de mishandeling van onterechte uithuisplaatsing bespaard zal blijven.
 

Groninger Krant

Eerste Evaluatie Jeugdwet

Lees hier het hele rapport Eerste evaluatie Jeugdwet

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG!

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van Münchhausen bij Proxy

Nationale Zorggids

Veilig Thuis kreeg vorig jaar bijna honderd meldingen van verdenkingen van het Münchhausen by Proxy-syndroom - ook wel Pediatric Condition ...


 

Veilig Thuis: klacht indienen?

Valselijk beschuldigde ouders willen actie van gemeente Houten


 

OORLOG met Veilig Thuis'! Een schokkende blog over jeugdzorg

De Inspectie: meeste Veilig Thuis organisaties hebben voldoende kwaliteit

Veilig Thuis organisaties hebben voldoende kwaliteit

Zorgkrant

Van de 26 Veilig Thuis organisaties is de kwaliteit van 21 inmiddels voldoende; vijf organisaties scoren nog matig.

BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP

Dit schreef een donateur:

Rapport Commissie Samson


De volstrekte eenzaamheid van vaak nog heel jonge kinderen, die dikwijls nog jaren later het leven beheerst, heeft mij diep getroffen in de verhalen van de slachtoffers.

Zie bladzijde 119.

Kinderen in gesloten instellingen behandeld als criminelen

Trouw van 30 november 2017 bevat artikel Gesloten instelling jeugdzorg straft te veel, zorgt te weinig.

Brief van Staatssecretaris Van Rijn over onterechte vrijheidsbeperking

https://www.defenceforchildren.nl/p/48/4788/mo233-m80/onterechte-vrijheidsbeperkende-maatregelen-in-de-jeugdzorg

Meldplicht geweld door jeugdhulp-instellingen

De wet betreft lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een jeugdhulpaanbieder of –instelling tegen een jeugdige of ouder - See more at: https://www.skipr.nl/actueel/id24226-inspecties-informeren-over-meldplicht-geweld-in-jeugdzorg.html#sthash.mfJ50IIy.hhWz9M7D.dpuf

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

De Rechter in Rotterdam is het met ons eens: hoepel toch op!
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2015:8533
 

Hulpverleners jeugdzorg wantrouwen elkaar

NRC

Professionals die in 'multidisciplinaire teams' kinderen moeten helpen, werken niet goed samen. Ze wantrouwen elkaar en ...

https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2017/2/jeugdzorg-kan-niet-op-stoel-kinderrechter-gaan-zitten/


Niet alleen in Rotterdam zijn er zeer dwingende drangtrajecten. Goed in de gaten houden: u bent niet verplicht eraan mee te werken.

Drang en dwang; zie ook in Nuttig om te weten Uitleg voor cliënt, professional en gemeente over drang

https://sites.google.com/site/ouderszhz/jeugdwet/rechtsbeschermingbijdranghulp
U moet dit overnemen en googelen.https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/
De bestuursrechter in Rotterdam maakt korte metten met drang.

Protest-in-toga

Te weinig rechters, wat doet dat met de kwaliteit van uitspraken?
Veel rechters nemen alles wat Bjz en RvdK schrijven voor waar aan,

75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming leidt  tot een aanvraag OTS. 
In de restgroep van 25% zit een deel dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.
De rechter besluit in 95% van de gevallen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.           
3 mei 2012

Op  https://www.kcco.nl/doc/opvoeden_in_het_publieke_domein.pdf is te lezen dat de Savanna zaak, volgens Goos Cardol, een keerpunt is binnen de jeugdzorg.
pg 3: Begin van zijn lectoraat: 'Vandaag, 26 januari 2012, is het precies 6 jaar geleden dat de moeder van Savanna werd veroordeeld tot zes jaar detentie en tbs'
pg 5: 'De dood van Savanna kan wel worden gezien als een markering in het denken over zorg voor kinderen. De ideeën en ontwikkelingen over wat goede zorg is volgden elkaar na 2004 snel op in de politiek, in de samenleving en binnen de jeugdzorg.'
'Er was maatschappelijke onrust over het mogelijk toegenomen aantal uithuisplaatsingen na het overlijden van Savanna' (Boersema 2009). 
 
De huidig directeur van Bjz Groningen Martin Sitalsing (voormalig korpschef) ziet de zaak Savanna als een keerpunt. Hij zegt in Tijd (bijlage Trouw 6 oktober 2012, pg 18) over zijn mensen 'Ik sta achter ze, zeker als zaken niet goed gaan. Ze moeten af van het angstdenken dat is ontstaan na de dood van de peuter Savanna - waarvoor een medewerkster van jeugdzorg verantwoordelijk werd gehouden. Ze denken te veel na over eventuele consequenties voor hun functioneren. Ze zouden weer moeten handelen vanuit hun gevoel, en vanuit kennis en professionaliteit..... Politici hebben de mond vol van daadkracht, maar als het misgaat in de jeugdzorg laten ze mijn mensen vallen als een baksteen'.
Sinds enkele maanden zijn op alle parketten speciale kindermishandelingsofficieren

https://www.trouw.nl/samenleving/eerst-het-kind-dan-de-dader~a802e793/

Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/03/20/herbezinning-op-screening-kindermishandeling-noodzakelijk/


https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/28/ouders-zijn-de-dupe-van-screening-kindermishandeling-7612722-a1552099

Schadevergoeding en dwangsom

niet-leveren dossiers, kletsverhalen presenteren als feiten: eis schadevergoeding en dwangsom.
N.B.: dit is informatie van een donateur. Niemand van het KOG-bestuur heeft hier ervaring mee.

Mr Prinsen maakt de jeugdwet toegankelijker

Wie weet nu nog iets?!

In NRC van 12 oktober 2013 geeft Marc Chavannes een link naar "verrijkte, chronologische parlementaire informatie"

over de 17 oktober in de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjb1l3c928ox?ac=1:je5:g=vj4fiexmg1ug:xeoRymVQ7sWhpHAVG/IF5bhRWTM