Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
De resultaten van de enquête

U herinnert zich wel dat we  hebben gevraagd om mee doen en dat u vooral ook het verzoek om mee te doen aan de enquête zou doorgeven aan mensen die tevreden zijn over jeugdzorg. Welnu, hier is het resultaat van 50 inzendingen (eerste op 27 maart, laatste 7 augustus).  We zijn daarna gestopt.

De Jeugdwet uit 2015 schrijft voor dat de Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen verplicht zijn in rapportages meningen en feiten duidelijk te scheiden en als mening of feit dienen te benoemen. Tevens dienen alle van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid opgenomen te worden in tussentijdse rapportages, (onderzoeks)rapporten en verzoekschriften. Dit is omschreven als:

Artikel 3.3: De Raad voor de Kinderbescherming en de gecertificeerde instelling zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

.
.
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

.
.
PLEEGGROOTOUDERDAG 2020 van de St. BELANGENBEHARTIGING PLEEGGROOTOUDERS NEDERLAND
https://www.pleeggrootouders.nl
.
..
30 oktober: 25 jaar Kinderrechtencollektief Online Event
Meld je nu aan op: www.kinderrechten.nl/25-jaar-kinderrechtencollectief
.
.
Rapport om van wakker te liggen
 

RTV Utrecht

... maar komen wel voort uit dezelfde complexiteit en ondoorzichtigheid waarmee de jeugdzorg georganiseerd is. Ik ben blij dat wethouder Eerenberg ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Veilig Thuis en corona

Wij raden ouders aan om na het eerste telefoontje of de brief van Veilig Thuis waarin zij een onderzoek aankondigen per mail te laten weten:

Wij willen voorlopig geen contact met medewerkers van Veilig Thuis i.v.m. de corona besmettingen. Medewerkers kunnen ouders en kinderen makkelijk besmetten door hun vele contacten en wij willen ons gezin hier niet aan blootstellen. Nu gebleken is dat er veel on-line kan, lijkt het ons een goed idee dat u ons per mail vragen stelt, die wij met spoed zullen beantwoorden.

Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
.
.
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

.
.
Vers van de pers (oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Noordhollands Dagblad

Een aanbesteding waar een luchtje aan zit. Onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst in haar boek 'Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in 

 

   
 
.
.
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 


Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Inspectierapport
 

Binnenlandsbestuur

Inspecties: verbetering jeugdzorg blijft uit. Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet tijdig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Inspectie: uithuisgeplaatste kinderen slechter af dan thuis, interventie dreigt bij Samen Veilig
www.rtvutrecht.nl/nieuws/2105950/  Googel dit adres, vanuit de website lukt het niet.
KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:
Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.
Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

.
.
Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
Hard inspectierapport: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma"s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem?

CBS: in 15 jaar AANTAL KINDEREN MET JEUGDZORG VERDUBBELD, aldus het Brabants Dagblad

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorgtopper Loon op Zand: gat in de markt (maar ook in de begroting)

Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.

Wie niet weet hoe jeugdzorg vaak werkt, trapt hier in (GIRFEC); het NJI als "motor"

  https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child

maar: 

https://www.express.co.uk/news/uk/697358/New-Zealand-abandoned-Girfec-like-scheme-Scotland-useless

Alweer GIRFEC

GIRFEC

Toets de kansencirkel van GIRFEC aan de arresten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

De grenzen van de privacy.

GIRFEC

https://musjeindedakgoot.blogspot.com/p/urgente-vraag-aan-minister-vws.html

 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2018/11/16.-Gemeenschappelijke-taal.pdf

GIRFEC natuurlijk

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/getting-it-right-for-every-child-een-vloek-of-een-zegen-voor-zorgenkinderen~b18a11e7/
 

https://www-rtvutrecht-nl.cdn.ampproject.org/c/s/www.rtvutrecht.nl/amp/nieuws/1970056/wetenschappers-software-bij-kinderartsen-geeft-mogelijk-foute-uitkomst.html

GIRFEC: een gevaar

https://wetenschap.nu/privacy-kwetsbare-jeugd-in-het-geding/

Begon u het al te missen? GIRFEC

https://www.zorgictzorgen.nl/girfec-in-nederland-het-kind-als-bron-van-datamining/

GIRFEC in Rotterdam

https://st-raw.nl/leren-van-de-schotse-aanpak/

Alle kinderen in zicht met big data (GIRFEC)

Alle kinderen nauwgezet in beeld met big data (met een link naar de blog van Sven Snijer) - #GIRFEC infiltreert het onderwijs --> 

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

.
.
CURSUS OM KINDERRECHT TE VERWEZENLIJKEN
Ook toepasbaar i.v.m. uithuisplaatsing.
COMMISSIE DE WINTER en COMMISSIE SAMSON: GEEN VERANDERING
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/06/11/niemand-trekt-de-jeugdzorg-naar-zich-toe-a4002572
Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Kabinet laat alles zo het was; wanneer komt de volgende commissie om geweld in de jeugdzorg te onderzoeken?

Science071: Nieuw onderzoek naar geweld binnen de jeugdzorg

.
.
RSJ-advies Voorontwerp Wet Deelgezag

 Het wetsontwerp dient de belangen van het kind te weinig.

Download het rapport via www.rsj.nl 
Wet deelgezag

https://www.internetconsultatie.nl/deelgezag

.
.
Cliëntenraad Bjz Limburg met voorzitter KOG-contactpersoon mr A. Groenen
De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg heeft het kort geding tegen die instantie gewonnen. De raad mag van de rechter zijn werk hervatten.