Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Onderzoek Verwey-Jonker Instituut naar bij Veilig Thuis aangemelde gezinnen

 

https://www.verwey-jonker.nl/doc/2018/216037_Werkt_aanpak_kindermishandeling.pdf

Inspectierapport VT bevat criteria

IGJ Rapport Veilig Thuis 2

Wetenschappelijk symposium maandag 25 februari 2019 Erasmus MC Rotterdam

Help ons, steun ons en dat hoeft echt niet openbaar, zodat jij bang moet zijn om  ook persoonlijk belaagd te worden door de instanties (zoals de politie, het openbaar ministerie, de rechtspraak of bedreigd wordt jouw kinderen te verliezen aan het systeem, gewoon omdat het kan)  Nee, je kunt ons steunen door de aankondiging te mailen naar al die rechters die je tot nu toe hebt getroffen met de vraag of deze rechter nog met zichzelf kan leven…

  • Je kunt de aankondiging sturen naar iedereen met beslissingsbevoegdheid met de vraag wat belangrijker is; het ego, of een positief verschil willen maken
  • Je kunt deze uitnodiging sturen naar jouw wethouder met de dringende vraag één dag goed te luisteren opdat hij/zij de zorg beter kan inkopen. Je kunt zelf deelnemen en goed opletten, opdat jij het zelf, met de juiste kennis, het anders kan doen en dat ook kan eisen van die rechters en ketenpartners.
  • Je kunt ons steunen en helpen door te doneren. Dat geld is beter besteed dan het te besteden aan welke advocaat, coach, conflictbeheerser, zogenaamde therapeut dan ook!





 

Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Wat is, kan, mag een bijzonder curator?


https://portal.ina-pfr.nl/groeipijnen-bijzondere-curator-ex-art-1250-bw-mr-i-j-pieters/.

Volkskrant 27 november 2018: kindermishandeling
 

Volkskrant

Kindermishandeling wordt vaak niet gemeld, zei kinderarts Van der Putte in het NOS Radio 1 journaal. Minister De Jonge schrok daarvan en roept ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Voorkomen van kindermishandeling

https://publicaties.zonmw.nl/consortium-vroegpreventieve-interventies-kindermishandeling/

De Nieuwsbrief Jeugd van 5 juli 2018 meldt verbetering van de meldcode kindermishandeling

Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode

2-7-2018

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom zijn afwegingskaders toegevoegd aan het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

Facebook Twitter LinkedIn

Europese Hof voor de Rechten van de Mens: Grootouders hebben recht op omgang met hun kleinkinderen

zie Jurisprudentie grootouders.

Rapport van Hogeschool Utrecht over Samen Veilig Midden Nederland

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1849371/klagers-over-save-vinden-steun-in-onderzoek-hogeschool-utrecht.html

Utrechtse gemeenteraad wil klachten over Veilig Thuis horen

googelt u http://rtvu.nl/n/1834424/

Nieuws- en sportoverzicht/RTV Utrecht middelste kolom

Kun je nog veilig je huis uit? Overal klusjesmannen en schoonmakers ...

De verplichte screening op kindermishandeling voor artsen levert zulke ‘dramatisch’ slechte resultaten op dat deze beter kan worden afgeschaft. Dit heeft kinderarts en hoogleraar sociale kindergeneeskunde Elise van de Putte donderdag gezegd tijdens het Jaarcongres Huiselijk Geweld in Ede. Van de Putte is voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Kindermishandeling en leidt de onderzoekslijn kindermishandeling aan de Universiteit Utrecht.
 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/expert-kindermishandeling-wil-van-verplichte-screening-af-resultaten-dramatisch-slecht~b402a4a5/?fbclid=IwAR2-CL98rKWofqv16IDaIhwFBHuYi-GlRUJJfS602j5cszP0QE1TSZpJEgY&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/de-verplichte-screening-van-kindermishandeling-werkt-dramatisch-slecht~be5cc629/

Friesland lichtend voorbeeld?

https://www.lc.nl/friesland/Aanbieders-jeugdzorg-kind-vaker-thuis-helpen-23847900.html?utm_medium=article_sharing&utm_source=email

In het rijtje ontbreekt het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (bureau jeugdzorg Friesland).

Harry Berndsen laat zien hoe jeugdzorg goedkoper en tegelijk veel beter kan

In Nieuwsbrief najaar 2018 een samenvatting.

Nieuwsbrief najaar 2018

Weer aandacht voor de schriftelijke aanwijzing.

Fout in Nieuwsbrief najaar 2018?

Geen fout in de uitvoeringspraktijk?

Nieuwsbrief 1 2018

Laat u niet intimideren: u hoeft niets zolang de rechter het niet heeft gezegd, ook niet als een organisatie met de politie komt.

Nieuwsbrief najaar 2017

JEUGDFEITENONDERZOEK!!!

Vernieuwde versie van het artikel Keteninfantiliteit van Harry Berndsen (nieuwsbrief KOG najaar 2017)

Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent. Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige, vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.Infantiel betekent letterlijk “kinderlijk”, maar dient in relatie tot keteninfantiliteit vooral begrepen te worden als “onbenullig” of “misleidend.” Daarbij merk ik op dat de onbenullige,
vanwege zijn onbenulligheid, zijn onbenulligheid niet beseft. Daarop aangesproken is de standaardreactie dan ook dat men het niet herkent.
Keteninfantiliteit houdt in dat de schakels in de jeugdzorgketen klakkeloos of uit gebrek aan bekwaamheid, of uit luiheid of bewust (misleiding) elkaars onbenulligheden en onwaarheden
overnemen.

Nieuwsbrief 1 2017

Wie meewerkt aan DRANG, doet dat vrijwillig.

Nieuwsbrief najaar 2016

alweer: meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief 1 2016

meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief najaar 2015

Bekijkt u vooral pag. 3: Tips voor ouders

Nieuwsbrief 1 2015

Vooral pag. 3 en 4 zijn van belang.

Nieuwsbrief najaar 2014

Kijkt u vooral op pag. 5 en 6 van de Nieuwsbrief: artikel van mr Prinsen over de Schriftelijke Aanwijzing.

 

Nieuwsbrief 1 2014

Emeritus hoogleraar Jo Hermanns is optimistisch over de transitie. Hij noemt de William Schrikker een overbodige organisatie.
Hij raadt aan levensverhalen van mensen met een moeilijke jeugd die toch goed terecht komen te lezen: bovenaan in de map Literatuur de titels.

Nieuwsbrief najaar 2013

Interview met Ada Busman over haar boek Ik zal nooit meer stout zijn. En tips voor als het AMK u wil spreken.

Nieuwsbrief 1 2013

Wethouder Kwint van Heerhugowaard ziet kansen voor jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.
De jungle van de jeugdzorg helpt daarbij.

Paperback - 120 blz. 

Artikelcode: 978-94-6129-166-6

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan.

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs € 15,03, incl. verzendkosten € 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de nieuwe schoolfolder uitprinten. Donateurs kunnen kosteloos gedrukte exemplaren bestellen bij alicejansen@planet.nl  Zolang de voorraad strekt.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

Jeugdwet artikel 3.3

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

11% van de kinderen in jeugdzorg; 14,1 % van de kinderen in jeugdzorg in Assen
 

Bron.Fontys

Steeds meer kinderen en jongeren krijgen te maken met jeugdhulpverlening, 11 procent inmiddels. “Er zijn altijd kinderen die zorg nodig hebben, ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

'De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden'

is een in 2012 verschenen boek van Dimitri Tokmetzis.   ISBN 789000306343
Zie ook van deze auteur www.digitaleschaduw.eu

Debat en vergadering op 3 oktober 2018 in Tweede Kamer, met verslag van een donateur

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A03130

Met dank aan de voorzitter van het Vaderkenniscentrum:

In de position paper van mevrouw Van Kalveen – voorzitter expertgroep jeugdrechters – zijn een aantal links opgenomen die niet raadpleegbaar zijn via dit document.
Hieronder de betreffende links:
–       de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 2 februari 2017 ( ECLI:NL:RBROT:2017:911);
–       de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 22 maart 2017 ( ECLI:NL:RBMNE:2017:1541);
–       Informatie voor justitiabelen over de rechtbank Midden-Nederland, zie link;
–       de jeugdsite van de rechtspraak, www.rechtvoorjou.nl
.

Advertentie en daarin genoemde bijlagen van KOG-contactpersoon mr A. Groenen in De Telegraaf van 29 september 2018

Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

Zwartboek Jeugdbescherming Brabant

https://herkenouderverstoting.com/info-ouders/instanties/jeugdzorg/zwartboek-jeugdbescherming-brabant?_sp=3390b252-9dc2-473f-893f-c12a0d01c7da.1538081718937

Woont er nog wel een kind thuis?!
 

LINDAnieuws

Uit onderzoek van Peer van der Helm (lector residentiële Jeugdzorg bij Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden) blijkt dat er in Nederland ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Uit huis geplaatste kinderen soms onder de pillen gezet

https://www.socialevraagstukken.nl/experimenten-met-psychofarma-in-de-jeugdzorg-waren-in-nederland-heel-gewoon/

(artikel vanJos van der Lans, cu;tuurpsycholoog en publicist, eindredacteur van de Canon jeugdzorg (canonjeugdzorg.nl). 



Een ouder met ouderlijk gezag moet toestemming geven als zijn kind onder de 16 medicijnen zal krijgen. Slikt uw kind iets? Is uw toestemming daarvoor gevraagd? Vraagt u eens schriftelijk of uw kind iets te slikken krijgt.

Brief aan minister De Jonge

http://svensnijer-essays.blogspot.com/2018/09/marineman-aan-minister-hugo-de-jonge-ga.html

Jeugdzorgwerkers kunnen maar 25% van hun tijd aan het eigenlijke werk besteden (en lopen dan ook weg)

De Provinciale Zeeuwse Courant van 2 september 2018 bevatte een artikel van Th. Giele.

Klachtenanalyse Raad voor de Kinderbescherming 2017 (augustus 2018)

Het Nederlands Jeugdinstituut schrijft op 28 augustus 2018 over deze klachtenanalyse:
De onderbouwing van raadsrapportages moet verbeteren. Dat staat in de jaarlijkse klachtenanalyse over 2017.
Een groot aantal klachten over de informatie en onderbouwing van een RvdK-advies is gegrond verklaard. Het raadsrapport geeft te weinig informatie over de motieven om bepaalde informanten of kinderen niet te horen. … Het feitenonderzoek moet beter …”

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen juli 2018 door het WODC

https://www.stichtingkog.info/media/2851_Volledige_Tekst_tcm28-345279.pdf

Jeugdhulpverlener en -beschermer quasi-experts volgens dr Marga Akkerman

NRC 5 juli 2018  artikel van klinisch psycholoog en psychotherapeut voor kinderen en jeugdigen dr Marga Akkerman: Kind bij scheiding nog steeds niet goed af.

Kind bij scheiding nog steeds niet goed af

Update onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl/actueel/nieuws/update-onderzoek-commissie-geweld-jeugdzorg.aspx

"het privilege onvoorbereid aan het ouderschap te beginnen, ..." "Ondersteuning en interventie vanaf de kinderwens"

https://www.trouw.nl/opinie/overheid-bescherm-jonge-kinderen-en-beperk-de-vrijheid-van-ouders~add2c9b6/


https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/blog/2018/07/smecc-de-toekomst-van-effectieve-preventie-kindermishandeling

Minister Dekker slaat adviezen van ouders over verbeteren jeugdbescherming in de wind

Naar ouders hoef je niet te luisteren? Minister Dekker kan dus wel bij jeugdzorg gaan werken.

De Volkskrant heeft mooi artikel over Bas van 't Hoff (Vaderkenniscentrum)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hij-vocht-zaak-na-zaak-voor-het-recht-om-zijn-kinderen-te-zien~b2204934/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=whatsapp 

De Telegraaf van 12 juli 2018 meldt een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens: omgangsregeling voor grootouders

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2109725/omgangsregeling-voor-opa-en-oma

RTV-noord meldt hoopgevende ontwikkeling in Groningen

Midden-Groningen presenteert routeplan naar betere en goedkopere jeugdzorg -

Mooi artikel in Trouw van 27 juni 2018, ingezonden brieven op 28 en 29 juni

In 2015 slikte 4,3 procent van de kinderen tussen de 5 (!) en 15 jaar ADHD-medicatie. In 2016 zei 3,5 procent van de ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar dat hun kind autisme heeft. Wereldwijd ligt dat laatste tussen de 06, en 1 procent.
Hans Koppies en Bert Wiener zeggen in 'Docent schiet niets op met jeugdhulp' o.a.:"Mede door de perverse prikkel die psychiatrische classificatie als voorwaarde stelde voor geld en hulp is de wat-is-er-mis-met-dit-kind-benadering leidend geworden. Omdat scholen aangemoedigd worden om intensief samen te werken met jeugdhulp is deze benadering ook in het onderwijs mainstream geworden."
Zij zijn van mening dat kinderen en leerkrachten er niets mee opschieten. Wat helpt wel? "Verstevigen van de pedagogische basis van (en voor) leerkrachten is de eerste stap richting beter passend onderwijs en minder druk op gespecialiseerde jeugdhulp. Zet in op het lerarentekort, investeer in opleidingen, maak kleinere klassen mogelijk, zorg voor werkplezier voor en waardering van de leerkracht: grote kans dat het aantal 'probleemkinderen' in de klas sterk afneemt."

De Tweede Kamer ontvangt op 6 juni 2018 het Actieplan van de Ministers, verzoek om uitstel behandeling, visiedocument ouders zoals geformuleerd door Mr Prinsen

O.a. KOG heeft verzocht om uitstel behandeling Actieplan met de bedoeling dat voor de behandeling de ouders werkelijk zijn gehoord. Bij deze brief aan de Commissie voor Justitie is gevoegd de brief aan het Ministerie van Justitie d.d. 24 mei 2018 (op deze website in Correspondentie).

Trouw van 30 mei 'Regio verwijst te weinig door naar hoogspecialistische zorg'

Manifest van Fier, dat in Leeuwarden meisjes en vrouwen opvangt die slachtoffer zijn geworden van loverboys of mensenhandel.

Wiens belang?
Veilig Thuis verwijst ook regelmatig door naar een wijkteam of ggz-instelling en mag ook naar een Gecertificeerde Instelling (GI) doorverwijzen die jeugdbescherming biedt. Veilig Thuis Utrecht heeft hiervoor een eigen afdeling, genaamd SAVE Midden Nederland. De organisaties hebben hetzelfde bestuurder en werken in hetzelfde gebouw.
 
Leeuwarder Courant van 5 juni 2018: KOG-contactpersoon Harry Berndsen over o.a. Veilig Thuis
 

Leeuwarder Courant

Dat er sprake is van een enorme kostenoverschrijding in de Jeugdzorg, ... als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg.

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Houten moet opdraaien voor schade Veilig Thuis

http://rtvu.nl/n/1774439/

Vertrouwensarts Veilig Thuis berispt door Tuchtcollege

http://rtvu.nl/n/1758325/


 

https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/actueel/nieuws/2018/april/24/klacht-tegen-vertrouwensarts-veilig-thuis-gegrond

Utrechtse Veilig Thuis-affaire - aangevuld met raadsvragen (en de antwoorden) en medisch tuchtcollege uitspraken

http://rtvu.nl/n/1717233/


 

 

Binnenlandsbestuur

De Utrechtse gemeenteraad wil dat wethouder Victor Everhardt (D66) ingrijpt bij Veilig Thuis vanwege aanhoudende klachten van ouders over onterechte beschuldigingen van kindermishandeling. Volgens Everhardt ligt het toezicht bij de Inspectie Jeugdzorg en moet die eerst tekortkomingen ...

 

 

 

 



 

 

Aanvulling op de herziene beroepscode NIP 2015

Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP 2017 - psynip.nl

https://www.psynip.nl/.../algemene-standaard-testgebruik-nip-2017

De nieuwe AST-NIP 2017 bevat uitgebreide toelichtingen op onderwerpen zoals: de principes bij de keuze van een test de voordelen en de beperkingen van het gebruik van ...

Is er nog iemand zonder ots?

Huisarts Zaat in De Volkskrant van 14 mei 2018:

De Eigen Kracht Centrale geeft o.a. een bericht uit De Volkskrant van 14 mei: de RvdK "weet het beter" dan de huisarts en psychiater

Volkskrant, 14 mei 2018)

Zoekt u een advocaat?

Kijk op deze website in Nuttig om te weten.
http://advocatencomite.nl/GRONDSLAGEN.html

 

Thans nemen de advocaten, verenigd in het Nederlands Advocaten Comité F&J-recht (NACFJ), zelf hun verantwoordelijkheid. Zij willen nieuwe wegen inslaan om door een fundamentele wijziging van het Familie- en Jeugdrecht en aanvullende maatregelen:

  • het leed en de last te verminderen van conflictueuze (echt)scheidingen;
  • onderzoek te doen naar ongegronde ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van kinderen;
  • rehabilitatie te realiseren
Jouw Ingebrachte Mentor, JIM

https://www.trouw.nl/samenleving/een-familielid-als-jeugdhulpverlener-de-jim-rukt-op~aeac1916/?utm_source=TR

Bouwen aan vertrouwen? Soms moet je dat niet doen

https://www.skipr.nl/actueel/id34435-ser-noord-gebrek-aan-vertrouwen-kost-jeugdzorg-miljoenen.html

Brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer over waarheidsvinding

 

31 839 Jeugdzorg

Officiële bekendmakingen

31 839 Jeugdzorg

Nr. 510 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Tijdens het Algemeen Overleg over de decentralisatie van jeugdhulp (6 oktober 2015, Kamerstuk 29 538, nr. 198) hebben de leden van der Burg (VVD) en Bergkamp (D66) mij gevraagd in overleg te treden met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (hierna: GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (hierna RvdK) over waarheidsvinding en daarover te rapporteren. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

D66 heeft op 6 oktober 2017 interessante vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid & Justitie

Kunnen dossiers met fouten geschoond worden? 

Het Actieplan Waarheidsvinding

Een protocol of een gedragscode stelt in mijn beleving niets voor.

Congres Waarheidsvinding in de justitiële jeugdketen; bekijkt u vooral de presentaties van Louis Tavecchio en Geert Jan Stams

Zie Nieuwsbrief najaar 2017.

 

In de eerste plaats kunt u de presentaties die tijdens het congres zijn vertoond  hier bekijken. Het gaat om de presentaties van Louis Tavecchio, Geert Jan Stams, Tina Bakker en Edwin de Coster. 

 

Daarnaast is na het congres een proces in gang gezet voor het zogenoemde 'Actieplan waarheidsvinding'. 

LOC heeft een verslag gemaakt (vergelijkt u het eens met het verslag in de KOG-Nieuwsbrief), dat wij mogen plaatsen:

http://loc.nl/nieuwsberichten-LOC/winternummer-zorg-zeggenschap-2017

 

Waarheidsvinding: de ministers Dekker en De Jonge

Minister H. de Jonge (VWS) en Minister S. Dekker (Minister voor Rechtsbescherming) hebben op 27 november 2017 aan de Tweede Kamer geschreven:

Motie Klein aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Bij deze door mr Struycken bepleite organisatievorm van kinderbeschermingsmaatregelen toetst een rechter niet achteraf, maar vooraf. Hij hoort dan voor een uithuisplaatsing de betrokken organisatie en de ouders. Mr Struycken verwacht dat veel kinderen dan de mishandeling van onterechte uithuisplaatsing bespaard zal blijven.
 

Groninger Krant

Deze uitspraak is een lichtend voorbeeld. Waarheidsvinding!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer

Feiten niet controleren is lang zo erg niet als zelf zaken veronderstellen, die al gauw als "feiten" worden gepresenteerd.
De RvdK verplicht medewerkers overigens vermoedens, ook als er geen bron genoemd kan worden, in rapporten op te nemen. Zie Correspondentie 2016.

Met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wordt alleen maar voldaan aan een ambtelijke verplichting

https://iederkindveilig.nl/waarheidsvinding/echt-toezicht-bestaat-niet-in-de-jeugdzorg/

 

Jaarverslag 2017 Ombudsman, Kinderombudsman, Veteranenombudsman

Met 774 meldingen staat jeugdzorg bovenaan de lijst van onderwerpen waarover mensen contact opnemen. Het gaat hierbij meestal om vragen of klachten over de uithuisplaatsing of ondertoezichtstelling van kinderen. Kinderen benaderen de Kinderombudsman vaak over problemen met hun gezinsvoogd.

Interview van Dark Horse met wethouder Apeldoorn

U ziet: u bent niet gek geworden, zelfs een wethouder wordt soms merkwaardig behandeld door jeugdzorg

Eerste Evaluatie Jeugdwet

Lees hier het hele rapport Eerste evaluatie Jeugdwet

Rapport Commissie Samson


De volstrekte eenzaamheid van vaak nog heel jonge kinderen, die dikwijls nog jaren later het leven beheerst, heeft mij diep getroffen in de verhalen van de slachtoffers.

Zie bladzijde 119.

Vier links naar interessante artikelen

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2017/10/onderzoeksrechter-voor-eerlijk-familie.html


 

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2018/02/wie-fluistert-naar-het-kind.html



 

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2018/01/het-schenden-van-het-sociaal-contract.html


 

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2018/02/feiten-opleuken-tot-belastende.html?m=1

 

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG!

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van Münchhausen bij Proxy

Nationale Zorggids

Veilig Thuis kreeg vorig jaar bijna honderd meldingen van verdenkingen van het Münchhausen by Proxy-syndroom - ook wel Pediatric Condition ...


 

Veilig Thuis: klacht indienen?

Valselijk beschuldigde ouders willen actie van gemeente Houten


 

OORLOG met Veilig Thuis'! Een schokkende blog over jeugdzorg

De Inspectie: meeste Veilig Thuis organisaties hebben voldoende kwaliteit

Veilig Thuis organisaties hebben voldoende kwaliteit

Zorgkrant

Van de 26 Veilig Thuis organisaties is de kwaliteit van 21 inmiddels voldoende; vijf organisaties scoren nog matig.

RTV Utrecht blijft mensen uitnodigen met hun verhalen over misslagen VT te komen.



 

Diverse gemeenten: ernstige zorgen over Veilig Thuis - #rtvutrecht https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744

BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP

Dit schreef een donateur:

U ziet dat u niet gek bent geworden: dit gebeurt echt

https://www.groene.nl/artikel/als-insinuaties-feiten-worden?utm_source=De+Groene+Amsterdammer&utm_campaign=043812a11d-Wekelijks-2018-01-10&utm_medium=email&utm_term=0_853cea572a-043812a11d-71629465


Prachtig artikel van Marieke Sjerps

 

De Commissie De Winter mag ook nog heel 2018 aan het onderzoek besteden

Per 1 januari 2018 is bovendien prof. dr. J. Hendriks als lid aan de commissie toegevoegd.

Mishandeling na uithuisplaatsing

Misschien moeten uw brieven ervoor zorgen dat de aandacht vooral naar het heden gaat!
 

Trouw van 21 november 2017 paginagroot artikel over geweld na uithuisplaatsing

De Commissie De Winter heeft het eerste jaar 600 meldingen gekregen van mensen die zijn mishandeld in instelling, pleeggezin of weeshuis.Het onderzoek is beperkt tot de periode na de oorlog. Mensen die daarvoor zijn mishandeld na uithuisplaatsing hebben contact met de Commissie opgenomen: zij willen ook hun verhaal kwijt. "Negen verhalen bundelt de commissie deze maand. ... Alleen al in het kader van de geschiedschrijving moeten we weten hoe wij in Nederland met kinderen zijn omgegaan die bescherming nodig hadden."     KOG voegt hieraan toe: hoe wij in Nederland met kinderen omgaan.

In Nieuwsuur deelt prof. De Winter mee dat nog het hele jaar 2018 mensen contact kunnen opnemen met de commissie. 

Misbruik in de jeugdzorg, NOS-bericht 4 maart 2017
 

NOS

Een kleine 900 mensen hebben zich gemeld voor een schadevergoeding vanwege seksueel misbruik in de jeugdzorg. Tot nu toe is ongeveer 4,8 ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Kinderen in gesloten instellingen behandeld als criminelen

Trouw van 30 november 2017 bevat artikel Gesloten instelling jeugdzorg straft te veel, zorgt te weinig.

Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen

aldus de Inspectie in

Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp

Augustus 2015

Googelt u  
www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijgseconomische redenen voor.

In Right!, tijdschrift voor de rechten van het kind van Defence for Children, januari 2016 gaat de redactie in op deze onwettige gesloten plaatsingen.

Zie ook Correspondentie 2016: brief van KOG aan College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en brief aan Defence for Children. De tweede eis die de wet stelt aan gesloten plaatsing is onderzoek door gedragsdeskundige. Haarlem en omstreken vindt dat ook niet nodig.

Brief van Staatssecretaris Van Rijn over onterechte vrijheidsbeperking

https://www.defenceforchildren.nl/p/48/4788/mo233-m80/onterechte-vrijheidsbeperkende-maatregelen-in-de-jeugdzorg

Meldplicht geweld door jeugdhulp-instellingen

De wet betreft lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een jeugdhulpaanbieder of –instelling tegen een jeugdige of ouder - See more at: https://www.skipr.nl/actueel/id24226-inspecties-informeren-over-meldplicht-geweld-in-jeugdzorg.html#sthash.mfJ50IIy.hhWz9M7D.dpuf

De Kinderombudsman wil het graag van u horen als uw kind met politie uit huis is gehaald.

Wat precies weet u er nog van? Wanneer, hoe, met hoeveel man, waarom? Van de website van de Kinderombudsman: Hij is van mening dat hij door de commotie rond deze zaak niet stil kon blijven, maar zal op dit moment geen andere uithuisplaatsingen individueel onderzoeken. Focus op voorkomen. Wel onderzoekt de Kinderombudsman later dit jaar breder de wijze waarop en de omstandigheden waaronder kinderen in Nederland uit huis worden geplaatst. De focus daarvan ligt op het voorkomen van uithuisplaatsingen en het betrachten van een zo groot mogelijke zorgvuldigheid door instanties indien uithuisplaatsing onvermijdelijk wordt.

De Groninger Krant van 30 november 2016 meldt een levend dossier te willen opbouwen van jeugdzorg- en verwante zaken

Er zal gesproken worden met o.a. uw advocaat.

Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

De cijfers zijn bloedstollend.

Het centraal bureau voor de statistiek maakt ons wijzer

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82969NED&D1=a&D2=a&D3=0%2C21-24&D4=l&VW=T

119.000 of 1.660 mishandelde kinderen?

Uit Nieuwsbrief 3 van het Nederlands Advocaten Comite Familie- en Jeugdrecht

Drangzorg wordt vaak gepresenteerd als verplicht en soms na beëindiging ots weer aangepraat
 

Nationale Zorggids

Het Rotterdamse systeem van jeugdhulp waarbij drang op ouders en kinderen wordt uitgeoefend, moet anders. Dit concludeert de gemeentelijke kinderombudsman Anne Mieke Zwaneveld in een rapport dat maandag verschijnt. Het afgelopen jaar heeft de kinderombudsman "serieuze tekortkomingen” ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

NRC doet verslag van onderzoek naar samenwerking in jeugdzorg; de wijkteams komen er niet goed af

Wantrouwen, afwachten, en verantwoordelijkheden afschuiven.

8 november 2017 niet geplaatst door Trouw: Houd wijkteam buiten de deur

Advies voor “gewone” ouders: houd wijkteam buiten de deur, ga er niet mee in gesprek of houd ermee op. Want het is niet verplicht, ook al krijg je steeds te horen dat iets MOET.

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

Drang? Hoepel toch op!
  1. http://loc.nl/blogs/dranghulp-in-de-jeugdwet-is-een-sociale-staatsgreep

 

Onderzoek naar Rotterdamse 'drangtrajecten' bij jeugdhulp

https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2017/2/jeugdzorg-kan-niet-op-stoel-kinderrechter-gaan-zitten/

Drang en dwang; zie ook in Nuttig om te weten Uitleg voor cliënt, professional en gemeente over drang

https://sites.google.com/site/ouderszhz/jeugdwet/rechtsbeschermingbijdranghulp
U moet dit overnemen en googelen.



https://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/
De bestuursrechter in Rotterdam maakt korte metten met drang.

Werkafspraken tussen de gecertificeerde instellingen en de wijkteams

In de Handreiking Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering (uitgave van de beide ministeries en de VNG) staat o.a.: De gemeente zal moeten zorgen voor duidelijke werkafspraken tussen de gecertificeerde instellingen en de wijkteams, zeker wanneer de regie van het wijkteam overgaat naar de gecertificeerde instelling. ... Hoe beter de samenwerking en afstemming, hoe effectiever de hulpverlening georganiseerd kan worden.

Protest-in-toga

Te weinig rechters, wat doet dat met de kwaliteit van uitspraken?
Veel rechters nemen alles wat Bjz en RvdK schrijven voor waar aan,

75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming leidt  tot een aanvraag OTS. 
In de restgroep van 25% zit een deel dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.
De rechter besluit in 95% van de gevallen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.           
3 mei 2012

Op  https://www.kcco.nl/doc/opvoeden_in_het_publieke_domein.pdf is te lezen dat de Savanna zaak, volgens Goos Cardol, een keerpunt is binnen de jeugdzorg.
pg 3: Begin van zijn lectoraat: 'Vandaag, 26 januari 2012, is het precies 6 jaar geleden dat de moeder van Savanna werd veroordeeld tot zes jaar detentie en tbs'
pg 5: 'De dood van Savanna kan wel worden gezien als een markering in het denken over zorg voor kinderen. De ideeën en ontwikkelingen over wat goede zorg is volgden elkaar na 2004 snel op in de politiek, in de samenleving en binnen de jeugdzorg.'
'Er was maatschappelijke onrust over het mogelijk toegenomen aantal uithuisplaatsingen na het overlijden van Savanna' (Boersema 2009). 
 
De huidig directeur van Bjz Groningen Martin Sitalsing (voormalig korpschef) ziet de zaak Savanna als een keerpunt. Hij zegt in Tijd (bijlage Trouw 6 oktober 2012, pg 18) over zijn mensen 'Ik sta achter ze, zeker als zaken niet goed gaan. Ze moeten af van het angstdenken dat is ontstaan na de dood van de peuter Savanna - waarvoor een medewerkster van jeugdzorg verantwoordelijk werd gehouden. Ze denken te veel na over eventuele consequenties voor hun functioneren. Ze zouden weer moeten handelen vanuit hun gevoel, en vanuit kennis en professionaliteit..... Politici hebben de mond vol van daadkracht, maar als het misgaat in de jeugdzorg laten ze mijn mensen vallen als een baksteen'.
Sinds enkele maanden zijn op alle parketten speciale kindermishandelingsofficieren

https://www.trouw.nl/samenleving/eerst-het-kind-dan-de-dader~a802e793/

De JGZ-academie heeft een nieuwe e-learning over kindermishandeling ontwikkeld

JGZ-academie presenteert nieuwe e-learning kindermishandeling

 

Münchhausen by proxy

https://www.ftm.nl/artikelen/en-dan-staat-ineens-de-kinderbescherming-op-de-stoep?share=1



  https://www.tvgids.nl/zembla/programma/35451091/

Ouders van lymepatiëntjes hebben zich georganiseerd

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72177/ouders_lyme_pati_nten_verdacht_van_kindermishandeling

Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/03/20/herbezinning-op-screening-kindermishandeling-noodzakelijk/


https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/28/ouders-zijn-de-dupe-van-screening-kindermishandeling-7612722-a1552099

Motie Van der Burg (VVD) en Ypma (PvdA) aangenomen: forensisch-medische expertise voor kinderen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Tuchtrecht in de jeugdzorg blijkt werkelijk iets voor te stellen

https://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

Schadevergoeding en dwangsom:

niet-leveren dossiers, kletsverhalen presenteren als feiten: eis schadevergoeding en dwangsom.

Wij zijn dus niet de enigen die vinden dat de professional bij de RvdK te laag is opgeleid

https://kennisnetjeugd.nl/blog/355-stelling-de-raadsonderzoeker-is-te-laag-opgeleid

Conflictscheiding en de urgentie van goed onderzoek betreffende omgangszaken

KOG-donateur Carina van den Dongen heeft informatie verzameld over huiselijk geweld en schreef een artikel over dit onderwerp

Op www.inspectieloket.jeugd.nl (googelen, lukt niet vanuit deze website) staat een lijstje van waarborgen waarlangs ieder dossier met persoonsgegevens van gezinnen en kinderen kan worden getoetst. Kort resume van de Jeugdwet, WBP, WGBO etc.

Er zullen ongetwijfeld talloze gevallen zijn van lopende klachtprocedures, die niet zijn afgerond.

 

Mr Prinsen maakt de jeugdwet toegankelijker

Wie weet nu nog iets?!

In NRC van 12 oktober 2013 geeft Marc Chavannes een link naar "verrijkte, chronologische parlementaire informatie"

over de 17 oktober in de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjb1l3c928ox?ac=1:je5:g=vj4fiexmg1ug:xeoRymVQ7sWhpHAVG/IF5bhRWTM

JBRA (vroeger BJAA) legt geen dossiers meer aan en maakt geen gespreksverslagen. KLAGEN! Of toch wel?

De code van de beroepsgroep schrijft toch echt de verplichting voor . Ik zie hier zich al een zelfde constructie aandienen zoals die nu gehanteerd wordt met gedragsdeskundigen in dienst van BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming.
Ik denk dat we over het niet voeren van dossier dus blijkbaar niet bij de inspectie moeten zijn maar beter het tuchtrechterlijk traject bij de beroepsgroep kunnen opstarten .
Indien voogden dalijk vaak genoeg op hun verplichtingen qua dossier voering gewezen worden door de Colleges van Toezicht en / of beroep dan zullen ze het ook wel snel zat worden .
 
Tel daarbij op dat de verplichting voor de gecertificeerde instellingen er is dat er slechts geregistreerde medewerkers in dienst kunnen of mogen zijn dan moet dat wel lastig worden om zonder dossier te werken voor de geregistreerde medewerkers. Het enige waar we voor moeten zorgen is dat de Colleges van Bezwaar en Beroep een ruim aanbod krijgen van klacht - c.q. bezwaarschriften.
 
Dit is dus een punt waar de mening van de inspectie haaks staat op de voorschriften van de beroepscode.

Aldus een donateur

 

Ouders on line heeft een schitterend artikel, mede-ondertekend door o.a. KOG

Werkelijk deskundigen en FEITEN!!

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 19 maart 2012 een uitspraak gedaan waar men zich, ook als het niet om gesloten plaatsing gaat, op kan beroepen

De kinderrechter constateert dat er niet tijdig een behandelplan is ingediend. Slechts ingediend is, enkele uren voor de terechtzitting een conceptbehandelplan, waaruit bovendien niet duidelijk blijkt wat voor behandeling de minderjarige zal gaan ontvangen. Bij dit conceptbehandelplan zijn, anders dan uitdrukkelijk in het dictum van de beschikking d.d. [datum beschikking] 2012 geformuleerd, niet betrokken de resultaten van het onderzoek verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog. Er is geen schriftelijk verslag van de bevindingen van een psycholoog, evenmin is er een psycholoog ter terechtzitting verschenen. De kinderrechter constateert dat er helemaal geen onderzoek is verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog.
De kinderrechter constateert dat Bureau Jeugdzorg met betrekking tot deze minderjarige de opdracht zoals opgenomen in maar liefst drie verschillende beschikkingen heeft genegeerd. De minderjarige is de dupe van deze gang van zaken. Naar het oordeel van de kinderrechter is deze gang van zaken schandalig.

1) De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 20 december 2012 bepaald dat Bjz/AMK de conclusie van een rapport moet veranderen, 2) de Rechtbank Amsterdam op 12 april 2012 ook.
1) Kindermishandeling is niet bevestigd en niet weerlegd: een conclusie die suggereert dat er sprake is van kindermishandeling. Deze vader is bereid anderen met hetzelfde probleem te helpen met de procedure. Maar het Hof Den Haag bepaalde op 10 juli 2013 dat Bjz de conclusie niet hoefde te veranderen.
Hoge Raad 14 oktober 2011, ook als de uithuisplaatsing inmiddels achter de rug is, kan men cassatie instellen.

Hoge Raad vaart nieuwe koers: ook als de uithuisplaatsing inmiddels achter de rug is, kan men cassatie instellen.

Jo Hermanns, emeritus-hoogleraar Opvoedkunde aan de UvA, zegt in De Telegraaf precies wat we willen horen!
„We gaan kinderen weer opvoeden in plaats van ze als patiëntjes te behandelen. Dat hoop ik tenminste.” Hij is gematigd optimistisch over de nieuwe Jeugdwet die deze week in de Tweede Kamer werd besproken.

De psychiatrie vindt nu dat PDD-NOS niet bestaat.

In de zojuist gepubliceerde vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is PDD-NOS geschrapt.

In Ouders on Line van 16 april 2012 artikel over het Elektronisch Kind Dossier of wat de laatste naam wezen mag

Kindermishandeling komt vaker voor bij armoede dan bij welstand. Er is dus sprake van een correlatie (samenhang). Maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van een causaal verband. Armoede leidt niet automatisch tot mishandeling. Correlatie en causaliteit worden continu door elkaar gehaald.