Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

.
.
Psychiater Arne Popma: 'Jeugdzorg heeft deskundig behandelaar aan de poort nodig'

 ‘Wie weet er nou het beste wie jeugdzorg nodig heeft? Een beleidsambtenaar of kinder- en jeugdpsychiater die daar tien jaar voor heeft gestudeerd?’ Vanaf donderdag praten ook zij mee over de hervormingsagenda jeugdzorg.

Erken dat kinder- en jeugdpsychiatrie een medisch specialisme is
 

Binnenlandsbestuur

De Kamer debatteert dinsdag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de jeugdzorg. Lichte ondersteuning. De kinder- en jeugdpsychiatrie staat onder ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

woensdag 7 juli op NPO 2 19.50 uur Goede moeders
Kind uit huis geplaatst, terecht of ten onrechte. Leven (weer) op de rails. Kind toch niet terug.
 

https://www.tvgids.nl/tv-vanavond/2doc-goede-moeders-verloskundige-worstelt-met-beroepsprotocol


Verloskundige Sylvia, een vrouw om van te houden

 

Eén Vandaag

'Als een kind bij de moeder wordt weggehaald, moeten de feiten kloppen': rapporten in de jeugdzorg niet altijd in orde. 06-07-2021 17:01; Binnenland ...

Fascinerende documentaire Goede moeders woensdag te zien op NPO 2 - Gids.tv

Volledige berichtgeving

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

n.a.v. Goede Moeders Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS
Kamervragen n.a.v. Goede Moeders
Kamervragen van het lid Peters (CDA) over stilgehouden rapport
Vraag 4 Kan ook worden bevestigd dat «hierdoor jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies worden gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen»?
Antwoorden op kamervragen over stilgehouden rapport

file:///C:/Users/User/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-kritisch-rapport-over-fouten-in-de-jeugdzorg-stilgehouden.pdf

Jeugdbescherming Noord-Holland onder verscherpt toezicht

Jeugdbescherming Noord-Holland onder verscherpt toezicht na wéér een vernietigend rapport Parool.nl , en het ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

 
Verscherpt toezicht op Jeugdzorg Rijnmond

Inspecties (en Leefbaar) branden jeugdzorg Rijnmond af

Ridderkerks Dagblad

Inspecties (en Leefbaar) branden jeugdzorg Rijnmond af. Bokhove en Hoogwerf: donderdag debat over de falende jeugdzorg. 6 juli 2021, 00:25 uur.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

 
Oud-wethouder aan het woord

https://www.ed.nl/opinie/samenleving-moet-meer-investeren-in-opvoeding-complexe-jeugdzorg-dupe-van-marktwerking~ad760665/

Burgers slachtoffer van overheid

'Misstanden jeugdbescherming vergelijkbaar met kindertoeslagaffaire'

Mr. Online

De samenvattende conclusie van de Kinderombudsman was: “In de werkprocessen van Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

De Almelose advocaat Ibrahim Mercanoglu vindt dat rechters jeugdbeschermers vaker onder ede moeten laten horen in de rechtbank. „Van een gelijkwaardige zaak is zo geen sprake meer."
de zaak van zijn cliënt Claire van Wijk en haar beide dochters uit Ootmarsum 
Verdwenen rapport. Waar kennen we dat toch van?

De gescheiden vader, de top van Justitie en het verdwenen rapport - NRC

https://www.stichtingkog.info/media/20210627_Groene_amsterdammer.pdf   artikel van Marieke Sjerps


Kritisch rapport over fouten in jeugdzorg stilgehouden - NRC


 

Corrie na de jeugdzorg: 'Het was voor mij het einde van de wereld'

Omroep Gelderland

Zie ook: ons dossier over geweld en misbruik in de jeugdzorg. Van Lammeren had vaker bij nonnen gewoond, maar Velp sloeg volgens haar alles.
 

Met Jasper ging het mis in de jeugdzorg: 'Ze hielden mij als dier'

Omroep Gelderland

Een verleden waaraan hij liever niet te vaak terugdenkt. Zo traumatisch waren de ervaringen van de nu 57-jarige Jasper Heijting in de jeugdzorg.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Jeugdbescherming en familierecht: parallellen met de toeslagenaffaire (zie ook Interessant)
https://www.mr-online.nl/jeugdbescherming-en-familierecht-parallellen-met-de-toeslagenaffaire/ )
Jeugdzorg wil meer geld. Natuurlijk.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kabinet-moet-nu-echt-ingrijpen-bij.17399033.lynkx?tid=TIDP797655X1A764850A9EA44A0B7240B1BA806D37BYI5&utm_campaign=BB_NB_Juridisch&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

.
.
Inspectie: uithuisgeplaatste kinderen slechter af dan thuis, interventie dreigt bij Samen Veilig
www.rtvutrecht.nl/nieuws/2105950/  Googel dit adres, vanuit de website lukt het niet.
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven heeft belangrijke uitspraak gedaan
Trap er niet in als mensen u zeggen dat zij uw uit huis geplaatste kind terug kunnen brengen.
 

https://www.ed.nl/helmond/scherpe-berisping-voor-helmondse-die-foto-s-instraalt-en-wanhopige-ouders-valse-hoop-geeft~a072b6be6/

 

https://www.ed.nl/helmond/foto-s-instralen-om-uit-huis-geplaatste-kinderen-terug-te-krijgen-helmondse-misbruikt-wanhopige-ouders~ae8a4c85/

Kinderrechten in Nederland

Ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ ingediend
Meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen, waaronder Defence for Children, dienen de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ in bij het VN-Kinderrechtencomité. In de rapportage uiten we onze zorgen over kinderen in jeugdzorg, armoede, migratie en in het onderwijs. Kinderrechten kunnen niet wachten.  Lees hier de ngo-rapportage.

mede door KOG ondertekend

Nederlandse jeugdzorg schendt internationaal recht
https://www.llmlegal.nl/blog/nederlandse-jeugdzorg-schendt-internationaal-recht/  
RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/rsj-organiseert-visietafel-toekomstscenario-kind--en-gezinsbescherming

Zie voor reactie van het Samenwerkingverband van Ouders met Jeugdzorg (o.a. KOG) Correspondentie 2021.

.
.
Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Erik Heijdelberg, bestuurder in o.a. de jeugdbescherming, schrijft: “Om dat vertrouwen terug te winnen zullen er tussen overheid en burger praktijken moeten ontstaan, waarvan de burger zich mede-eigenaar voelt. … Denk aan initiatieven als …, burgerpanels met vergaande bevoegdheden in de jeugdzorg, …:” (Trouw 15 mei). Precies: een burgerpanel moet ook van mening zijn dat een kind uit huis geplaatst moet worden voordat het verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing naar de rechter mag.
Truus Barendse, Haarlem
Ingezonden brief in Trouw van 19 februari 2021 (burgerfilter)
Burgerfilter!
.
.
Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

.
.
Weer goed artikel van Marieke Sjerps, ditmaal over Veilig Thuis

Spring naar de content

HP/De Tijd

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming Nationale Onderwijsgids

In circa 15 procent van het totaal aantal onderzoeken dat de RvdK uitvoert is VT de melder. VT en de RvdK kunnen daardoor in eenzelfde periode betrokken zijn bij hetzelfde kind en zijn gezin. Hierdoor lijkt het mogelijk dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek uitvoeren die ‘onnodig’ dubbel zijn. De onderzoeken van VT en van de RvdK worden echter vanuit een andere wettelijke bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Significant blijkt dat er overlap kan zijn bij drie verschillende aspecten in de  onderzoeken van VT en van de RvdK: bij het betrekken van ouders en kinderen, bij het betrekken van informanten, en bij het overdrachtsmoment tussen VT en RvdK.

In mei 2021 krijgen nu ook de apothekers een "tool" om geweld te signaleren
 

Nationale Zorggids

Nieuws; Zorgnieuws · Kraamzorg · Jeugdzorg · Ouderenzorg · Gehandicaptenzorg · GGZ · Ziekenhuizen · Zorgpersoneel · Zorgverzekering; Overige ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Het doek valt voor Briedis Jeugdbeschermers.
Maar we hoopten dat het belang van vernieuwing binnen de jeugdbescherming zou worden beloond met iets meer geduld.”
.
.
Boek van kamerlid René Peters: Zorgen over de jeugdzorg
Het boek kost 12,50.
.
.
Berichten van Commissie De Winter

Van: _dienstpostbus DJ-projectteam ODW < _dienstpostbusDJ-projectteamODW@minvws.nl >
Verzonden: donderdag 8 april 2021 12:54
Onderwerp: Laatste nieuwsbrief Projectteam De Winter

 

Beste lezer,

 

In de bijlage sturen we u de laatste nieuwsbrief (zowel opgemaakt als in tekst) van het projectteam.

 

Onze opdracht, het implementeren van de erkenningsmaatregelen is afgerond, echter het thema (voorkomen) van geweld in de jeugdzorg en werken aan een veilige leefomgeving voor kinderen staat nog altijd stevig op de agenda. In deze nieuwsbrief meer daarover.

 

In de bijlage sturen we ook de bijgewerkte infographic. Hierin kunt u lezen wat de stand van zaken is en welke maatregelen geweld in de jeugdzorg in de toekomst moeten voorkomen.

 

Met het einde van het projectteam is ook de dienstpostbus per 1 april gesloten. Dit betekent dat de mails die gestuurd worden naar deze dienstpostbus niet meer gelezen worden en dus geen reactie krijgen.

 

Indien u vragen/opmerkingen of signalen heeft op het thema Geweld in de Jeugdzorg, kunt u contact opnemen met de overheid via het volgende contactformulier Contact | Rijksoverheid.nl .

 

Meer informatie over de aanpak geweld in de jeugdzorg is te vinden op rijksoverheid.nl Aanpak geweld in de jeugdzorg | Jeugdhulp | Rijksoverheid.nl

 

En voor informatie of het aanvragen van de financiële regeling kunt u terecht op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven: www.schadefonds.nl

 

Via de dienstpostbus zullen we nog wel de lancering van de website en documentaire bij u onder de aandacht brengen.

 

Namens het projectteam wens ik u alle goeds.

 

Nina Huygen

Programmamanager

 

Op 28 oktober 2020 brief van Comm. De Winter naar Kamer over voortgang maatregelen
De aanbevelingen gericht op voorkomen en leren zijn enerzijds omgezet in concrete acties. Er is dit jaar en vorig jaar in totaal bijna €1,5 miljoen extra geïnvesteerd in vertrouwenswerk. Kinderen in een gesloten setting zien nu minimaal eens per week een vertrouwenspersoon. Er is €33,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2020 om de vastgoedtransitie in de gesloten jeugdhulp naar kleinschaligheid te realiseren. En gericht op het behoud van personeel is een financiële bijdrage van €2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarkttafel jeugd om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. De aanpak op voorkomen van geweld en l
Kabinet laat alles zo het was; wanneer komt de volgende commissie om geweld in de jeugdzorg te onderzoeken?

Science071: Nieuw onderzoek naar geweld binnen de jeugdzorg

(oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro
,,Ik ben erg geschrokken van de botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties. Vaak kreeg ik onmiddellijk te horen dat ik iets insinuerende. Ook als ik concrete namen en data voorlegde uit dossiers die ik had mogen inzien van kinderen en ouders, kwam er niks terug.” 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/helene-schrikt-van-botheid-en-arrogantie-bij-studie-naar-jeugdzorg-nederland-is-kampioen-kinderen-opsluiten-br-br~a52faf51/  

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Noordhollands Dagblad
 

 

 
De politie kreeg vorig jaar 1761 meldingen over vermiste kinderen uit gesloten jeugdzorginstellingen.

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/politie-krijgt-duizenden-meldingen-over-vermiste-jeugdzorgkinderen.html?fbclid=IwAR1S6f_JbyfH4o_UCN2P0NXNQB95pfqwADFPB5MeR0UIpXvDUjY817Z8M88

Gesloten instellingen geen paradijs volgens Inspectie
Uit De Zorgkrant
Roep om minder kinderen in jeugdzorginstellingen: 'Kind in eigen gezin is veel gelukkiger' BN DeStem
 

BN DeStem

De meest laagdrempelige vorm van jeugdzorg is thuis blijven wonen met hulp, daarna klimt het op naar zorgzwaarte via vroeg zelfstandig wonen, ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Jeugdzorg is niet echt een zegen voor kinderen en hun ouders

https://m.ggztotaal.nl/#!/news/3832844

Het artikel is ook te vinden (14-12-2020) op www.nobelboeken.nl 

 
.
.
Emotioneel gevangen, over ouderverstoting
Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.
'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'
Van het Nederelands Jeugd Instituut
.
.
Cliëntenraad Bjz Limburg met voorzitter KOG-contactpersoon mr A. Groenen
De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg heeft het kort geding tegen die instantie gewonnen. De raad mag van de rechter zijn werk hervatten.
Bureau jeugdzorg Limburg legt zich niet neer bij uitspraak rechter
 

De Limburger

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) botst opnieuw met de eigen Cliëntenraad. Het heeft de raad formeel gevraagd in te stemmen met opheffing.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Volgens de voorzitter van de cliëntenraad heeft de organisatie er alles aan gedaan de raad tegen te werken
Het ontbreken van feitenonderzoek is een van de belangrijkste grieven
.
..
Een klacht indienen? Soms helpt het, soms werkt het averechts

https://www.socialevraagstukken.nl/klachtrecht-nederlandse-jeugd-hulp-is-een-lege-huls/

Tuchtrecht jeugdzorg
 

Uitkomsten Nivel onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

Nvo

SKJ publiceerde afgelopen week het rapport Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Het Nivel, dat het onderzoek uitvoerde, beveelt o.a. aan een visie te ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

.
.
Ook de kinderombudsman is van mening dat er geluisterd moet worden naar gezinnen

Uithuisplaatsingen: luister naar ouders en kinderen

NPO Radio 1

Uit een eerdere uitzending van Argos over uithuisplaatsingen in de jeugdzorg werd al duidelijk dat het aantal uithuisgeplaatste kinderen onnodig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

CBS: in 15 jaar AANTAL KINDEREN MET JEUGDZORG VERDUBBELD, aldus het Brabants Dagblad

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorgtopper Loon op Zand: gat in de markt (maar ook in de begroting)

Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.

Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Balans Digitaal

Het is voor de kwaliteit van de Jeugdzorg belangrijk dat ouders deze signalen naar buiten (blijven) brengen. Zo is op initiatief van kritische ouders het ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
11 moties over jeugdbeleid
Nederlands Jeugdinstituut    Kamer vraagt om hervorming jeugdbescherming    05:00    209 kB            
.
.
Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...
 

AD.nl

Veiligheid kinderen weer op orde bij in opspraak geraakte stichting voor jeugdzorg. De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

.
.
Grens tussen drang en dwang
Op 23-03-2020 hebben de Ministers voor Rechtsbescherming en VWS gereageerd op het door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Veiligheid en Samenleving op eigen initiatief uitgebrachte advies 'Intensieve vrijwillige hulp: Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg.'
Kamerstukken II 2019/20, 31839, 722
.
.
Nieuwsflits 13 november 2020 van De Eigen Kracht Centrale: Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing
Familieplan
.
.
Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
.
.
Verschenen in de Week van de Pleegzorg: Gepleegd

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'

1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

Signaleringsfunctie scholen
Signaleringsfunctie scholen
KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 


Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Inspectierapport
 

Binnenlandsbestuur

Inspecties: verbetering jeugdzorg blijft uit. Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet tijdig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Hard inspectierapport: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma"s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:
Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.
.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem? Het heeft er alle schijn van: eind oktober 2020 heeft een ambulance-medewerker die in een huis kwam en daar een asbak met peuken zag een melding gedaan bij VT.

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode