Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw volledige adresgegevens, dus ook postcode, anders ontvangt u nooit iets van ons.

.
.
Film Broken https://youtu.be/Syo9I5WMV2E   18 oktober

https://youtu.be/Syo9I5WMV2E  

 

Hierbij de link naar de trailer van de film “Gebroken” die op 18 oktober om 20.25 uitgezonden wordt op NPO-2.
 

De Podcast – In het belang van het kind
https://inhetbelangvanhetkinddefilm.nl/depodcast/
Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant? Tip hier onze journalisten
De Volkskrant 22 september 2021
Ouders worden in de waan gebracht dat Veilig Thuis het recht heeft kinderen uit huis te plaatsen

https://nos.nl/l/2398285

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een 14 september 2021 gepubliceerd advies
Kind en ouders moeten juridische bijstand krijgen als kind uit huis wordt geplaatst
 

Een kind moet juridische bijstand krijgen van een gespecialiseerde advocaat wanneer het door de Jeugdbescherming uit huis geplaatst dreigt te worden. Dat  adviseert  de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een dinsdag gepubliceerd rapport, dat op verzoek van de overheid werd opgesteld.

Harry Berndsen: jeugdzorg is een staat in een staat
 

RTV Oost

Gepensioneerd sociaal pedagoog Harry Berndsen zet zich al jaren in voor ouders die in conflict zijn met jeugdzorg. Volgens hem doen jeugdbeschermers te ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Harry Berndsen: onderzoeken verdienen die naam niet doordat degenen die moeten onderzoeken onvoldoende zijn opgeleid
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/123098/Onderzoeker-Er-zit-iets-grondig-fout-in-de-jeugdzorg .
Rekenkamer Almere: gemeente, neem de leiding en stuur de jeugdhulp in de goede richting
 

Omroep Flevoland

De jeugdzorg in Almere zorgt er nu onvoldoende voor dat kinderen veilig en gezond opgroeien in de stad. Ook al zetten verschillende organisaties zich hard ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Fouten in rapporten nauwelijks te corrigeren
 

NRC

Herstel: de jeugdzorg is een van de grote wanprestaties van de kabinetten-Rutte, sinds in 2015 de gemeenten ermee werden belast. Ik baseer me nu op een ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Uit huis geplaatst door toeslagenaffaire (zie ook Interessant)
Schriftelijke vragen van het Lid Inge van Dijk en het lid Peters (beiden CDA) aan staatssecretaris van Huffelen van Financiën en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel “Mogelijk honderden kinderen uit gezinnen die de dupe waren van toeslagenaffaire, zijn uit huis geplaatst” in de Volkskrant van 9 september 2021
Levert u materiaal over William Schrikker, Veilig Thuis of zittingen kinderrechters bij peter.schouten@schoutenlegal.nl .

peter.schouten@schoutenlegal.nl .

Geen kinderen mee naar de test- of prikstraat (zelfde bericht op Nuttig om te weten)

Hoe agressief kun je Ketenpartners pushen om te speuren naar nieuwe slachtoffers van Jeugdzorg?

Lees het factsheet voor GGD-medewerkers van test- of vaccinatiestraten, van klantcontactcentra (KCC), van bron- en contactonderzoeken en van vaccinatiesessies t.b.v. het Rijksvaccinatieprogramma en huiver: tijdens het nietsvermoedende gesprekken worden burgers ACTIEF afgeluisterd op mogelijke tekenen van huiselijk geweld/kindermishandeling!

Zie  ook de kamervragen die Rene Peters erover gesteld heeft. Vraag: waarom doet hij er al jaren niets aan?

Grens tussen drang en dwang
Op 23-03-2020 hebben de Ministers voor Rechtsbescherming en VWS gereageerd op het door de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor de Veiligheid en Samenleving op eigen initiatief uitgebrachte advies 'Intensieve vrijwillige hulp: Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg.'
Kamerstukken II 2019/20, 31839, 722
websites n.a.v. Commissie De Winter (zelfde bericht in Nuttig om te weten)
Geweld in de jeugdzorg
Op 28 oktober 2020 brief van Comm. De Winter naar Kamer over voortgang maatregelen
De aanbevelingen gericht op voorkomen en leren zijn enerzijds omgezet in concrete acties. Er is dit jaar en vorig jaar in totaal bijna €1,5 miljoen extra geïnvesteerd in vertrouwenswerk. Kinderen in een gesloten setting zien nu minimaal eens per week een vertrouwenspersoon. Er is €33,5 miljoen beschikbaar gesteld in 2020 om de vastgoedtransitie in de gesloten jeugdhulp naar kleinschaligheid te realiseren. En gericht op het behoud van personeel is een financiële bijdrage van €2,4 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarkttafel jeugd om arbeidsmarktknelpunten aan te pakken. De aanpak op voorkomen van geweld en l


Prof. mr drs M.R. Bruning, lid van de Commissie De Winter: De commissie liet weten blij te zijn met de compensatie maar betreurt dat er geen structurele maatregelen zijn aangekondigd.
Perspectiefbesluit bij uithuisplaatsing

Op 28 juli 2021 belde Nico Mul KOG met het onderstaande. Het was totaal nieuw voor ons. En dat is niet zo gek, want ouders krijgen hierover niets te horen.
Het is verschrikkelijk, vergelijkbaar met “Kinderen uit huis geplaatst om bedrijfseconomische redenen.”
(Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen, aldus de Inspectie in Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp
Augustus 2015

Googelt u   www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijfseconomische redenen voor.)

Maar nu dus het schokkende nieuws van Nico Mul:

deze pagina ’:

Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming

Realiseer een rechtspositieregeling voor ouder(s) en kind en toets het ingrijpende perspectiefbesluit altijd bij de kinderrechter. Dat is de kernboodschap van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het advies over het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming.

Download 'Advies 'Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming'' 1/4

PDF document | 13 pagina's | 219 kB

Advies | 14-01-2021

Download 'Samenvatting advies Het perspectiefbesluit in de jeugdbescherming' 2/4

PDF document | 2 pagina's | 97 kB

Advies | 14-01-2021


Wat is een perspectiefbesluit?

Als een kind ernstig wordt bedreigd in zijn ontwikkeling, kan de kinderrechter de maatregel van ondertoezichtstelling in combinatie met een uithuisplaatsing uitspreken. In dat geval coördineert de jeugdbeschermer van een Gecertificeerde Instelling (GI) de noodzakelijke hulp en steun voor het gezin met als doel de ontwikkelingsbedreiging op te heffen.

Na verloop van tijd neemt de GI een besluit over de vraag of het kind weer thuis kan gaan wonen bij zijn ouder(s), of (blijvend) ergens anders zal opgroeien. Dit besluit heet het perspectiefbesluit.

Wat zijn de gevolgen van het perspectiefbesluit?

Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouder(s) ligt, heeft dit grote gevolgen voor de ouders en het kind. Zij zullen elkaar minder vaak zien. In de praktijk vermindert de omgang tussen ouders en kind na het perspectiefbesluit. De hulpverlening aan ouders en kind verandert ook. De hulpverlening aan ouders zal zich niet meer richten op de thuisplaatsing, maar op het invullen van de rol van ouder op afstand.

De hulpverlening aan het kind is gericht op een toekomst ergens anders dan bij ouders, bijvoorbeeld in een pleeggezin. Ouder(s) en kind kunnen niets doen tegen dit perspectiefbesluit. Er is geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit (bij de rechter) ter discussie te stellen.

In het advies signaleert de RSJ enkele knelpunten met betrekking tot het perspectiefbesluit, wat zijn deze knelpunten precies?

De RSJ signaleert drie knelpunten bij het perspectiefbesluit:

  1. Ouders en kind hebben geen mogelijkheid om het perspectiefbesluit door de kinderrechter te laten toetsen, bijvoorbeeld wanneer zij het niet eens zijn met het genomen perspectiefbesluit. Het perspectiefbesluit wordt pas besproken bij de kinderrechter op een zitting over de (verlenging van de) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Het kan (soms) maanden duren voordat deze zitting plaatsvindt. Intussen heeft het perspectiefbesluit tot ingrijpende wijzigingen (in de hulpverlening) geleid.
  2. Ouders en kind worden soms wel, maar soms ook onvoldoende betrokken en gehoord bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Ouders en kind lijken ook onvoldoende op de hoogte van het perspectiefbesluit en de gevolgen van dit besluit.
  3. Als het perspectief volgens de GI niet meer bij de ouders ligt, verandert de hulpverlening zodanig dat de hulp en steun aan de ouders en het kind niet meer gericht is op ‘terug naar huis’. Dit is in strijd met het doel van de maatregelen van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Waarom is een rechtspositieregeling zo belangrijk?

Het perspectiefbesluit heeft grote gevolgen voor het privéleven en familie- en gezinsleven van de ouders en het kind. De RSJ is van mening dat ouders en het kind betrokken en gehoord moeten worden bij de besluitvorming rondom het perspectiefbesluit. Een dergelijk ingrijpend perspectiefbesluit moet altijd getoetst worden door de kinderrechter.

Wat denkt de RSJ dat moet veranderen aan de huidige situatie?

Om de rechtspositie van ouders en kinderen en de rechterlijke toetsing te realiseren adviseert de RSJ het perspectiefbesluit wettelijk vast te leggen. Meer specifiek adviseert de RSJ dat het besluit (dat inhoudt dat terugkeer naar huis niet meer mogelijk is) binnen drie maanden wordt getoetst bij de kinderrechter. Dan kan ook geregeld worden wie het besluit neemt, hoe het wordt gemotiveerd en op welke wijze ouders en kind hierbij betrokken worden.

Zie ook

Tjebbe Strubbe heeft ons gemaild
https://kinderbescherming.jimdofree.com/kritiek-van-deskundigen/onderzoek-met-gevolg/wetenschappelijk-rapport-werkelijkheidsvinding/  
Schadelijk voor gezinnen

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128904/Grote-zorgen-bij-kinderrechters-over-Zeeuwse-jeugdbescherming-Dit-is-schadelijk-voor-de-gezinnen

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128905/De-Zeeuwse-ic-van-de-jeugdzorg-is-als-een-balletje-in-een-flipperkast

Cees van Leuven over uithuisplaatsingen van kinderen
stelselmatige fouten in rapportages
Niemand slaat zijn kind voor de lol

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/28/niemand-slaat-zijn-kind-voor-de-lol-dat-begint-vanuit-onmacht-a4052793

Psychiater Arne Popma: 'Jeugdzorg heeft deskundig behandelaar aan de poort nodig'

 ‘Wie weet er nou het beste wie jeugdzorg nodig heeft? Een beleidsambtenaar of kinder- en jeugdpsychiater die daar tien jaar voor heeft gestudeerd?’ Vanaf donderdag praten ook zij mee over de hervormingsagenda jeugdzorg.

Erken dat kinder- en jeugdpsychiatrie een medisch specialisme is
 

Binnenlandsbestuur

De Kamer debatteert dinsdag met staatssecretaris Blokhuis (VWS) over de jeugdzorg. Lichte ondersteuning. De kinder- en jeugdpsychiatrie staat onder ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

woensdag 7 juli op NPO 2 19.50 uur Goede moeders
Kind uit huis geplaatst, terecht of ten onrechte. Leven (weer) op de rails. Kind toch niet terug.
 

https://www.tvgids.nl/tv-vanavond/2doc-goede-moeders-verloskundige-worstelt-met-beroepsprotocol


Verloskundige Sylvia, een vrouw om van te houden

 

Eén Vandaag

'Als een kind bij de moeder wordt weggehaald, moeten de feiten kloppen': rapporten in de jeugdzorg niet altijd in orde. 06-07-2021 17:01; Binnenland ...

Fascinerende documentaire Goede moeders woensdag te zien op NPO 2 - Gids.tv

Volledige berichtgeving

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

n.a.v. Goede Moeders Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS
Kamervragen n.a.v. Goede Moeders
Kamervragen van het lid Peters (CDA) over stilgehouden rapport
Vraag 4 Kan ook worden bevestigd dat «hierdoor jaarlijks bij vele tientallen en wellicht enkele honderden gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies worden gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen»?
Antwoorden op kamervragen over stilgehouden rapport

file:///C:/Users/User/Downloads/antwoorden-kamervragen-over-het-bericht-kritisch-rapport-over-fouten-in-de-jeugdzorg-stilgehouden.pdf

Boek van kamerlid René Peters: Zorgen over de jeugdzorg
Het boek kost 12,50.
Jeugdbescherming Noord-Holland onder verscherpt toezicht

Jeugdbescherming Noord-Holland onder verscherpt toezicht na wéér een vernietigend rapport Parool.nl , en het ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

 
Verscherpt toezicht op Jeugdzorg Rijnmond

Inspecties (en Leefbaar) branden jeugdzorg Rijnmond af

Ridderkerks Dagblad

Inspecties (en Leefbaar) branden jeugdzorg Rijnmond af. Bokhove en Hoogwerf: donderdag debat over de falende jeugdzorg. 6 juli 2021, 00:25 uur.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

 
Oud-wethouder aan het woord

https://www.ed.nl/opinie/samenleving-moet-meer-investeren-in-opvoeding-complexe-jeugdzorg-dupe-van-marktwerking~ad760665/

Burgers slachtoffer van overheid

'Misstanden jeugdbescherming vergelijkbaar met kindertoeslagaffaire'

Mr. Online

De samenvattende conclusie van de Kinderombudsman was: “In de werkprocessen van Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

De Almelose advocaat Ibrahim Mercanoglu vindt dat rechters jeugdbeschermers vaker onder ede moeten laten horen in de rechtbank. „Van een gelijkwaardige zaak is zo geen sprake meer."
de zaak van zijn cliënt Claire van Wijk en haar beide dochters uit Ootmarsum 
Verdwenen rapport. Waar kennen we dat toch van?

De gescheiden vader, de top van Justitie en het verdwenen rapport - NRC

https://www.stichtingkog.info/media/20210627_Groene_amsterdammer.pdf   artikel van Marieke Sjerps


Kritisch rapport over fouten in jeugdzorg stilgehouden - NRC


 

Corrie na de jeugdzorg: 'Het was voor mij het einde van de wereld'

Omroep Gelderland

Zie ook: ons dossier over geweld en misbruik in de jeugdzorg. Van Lammeren had vaker bij nonnen gewoond, maar Velp sloeg volgens haar alles.
 

Met Jasper ging het mis in de jeugdzorg: 'Ze hielden mij als dier'

Omroep Gelderland

Een verleden waaraan hij liever niet te vaak terugdenkt. Zo traumatisch waren de ervaringen van de nu 57-jarige Jasper Heijting in de jeugdzorg.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Jeugdbescherming en familierecht: parallellen met de toeslagenaffaire (zie ook Interessant)
https://www.mr-online.nl/jeugdbescherming-en-familierecht-parallellen-met-de-toeslagenaffaire/ )
Jeugdzorg wil meer geld. Natuurlijk.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/kabinet-moet-nu-echt-ingrijpen-bij.17399033.lynkx?tid=TIDP797655X1A764850A9EA44A0B7240B1BA806D37BYI5&utm_campaign=BB_NB_Juridisch&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur

.
.
Inspectie: uithuisgeplaatste kinderen slechter af dan thuis, interventie dreigt bij Samen Veilig
www.rtvutrecht.nl/nieuws/2105950/  Googel dit adres, vanuit de website lukt het niet.
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven heeft belangrijke uitspraak gedaan
Trap er niet in als mensen u zeggen dat zij uw uit huis geplaatste kind terug kunnen brengen.
 

https://www.ed.nl/helmond/scherpe-berisping-voor-helmondse-die-foto-s-instraalt-en-wanhopige-ouders-valse-hoop-geeft~a072b6be6/

 

https://www.ed.nl/helmond/foto-s-instralen-om-uit-huis-geplaatste-kinderen-terug-te-krijgen-helmondse-misbruikt-wanhopige-ouders~ae8a4c85/

Kinderrechten in Nederland

Ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland’ ingediend
Meer dan 100 maatschappelijke organisaties en deskundigen, waaronder Defence for Children, dienen de ngo-rapportage ‘Kinderrechten in Nederland 2015-2020’ in bij het VN-Kinderrechtencomité. In de rapportage uiten we onze zorgen over kinderen in jeugdzorg, armoede, migratie en in het onderwijs. Kinderrechten kunnen niet wachten.  Lees hier de ngo-rapportage.

mede door KOG ondertekend

Nederlandse jeugdzorg schendt internationaal recht
https://www.llmlegal.nl/blog/nederlandse-jeugdzorg-schendt-internationaal-recht/  
RSJ organiseert visietafel toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2021/05/21/rsj-organiseert-visietafel-toekomstscenario-kind--en-gezinsbescherming

Zie voor reactie van het Samenwerkingverband van Ouders met Jeugdzorg (o.a. KOG) Correspondentie 2021.

.
.
Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Burgerpanels met vergaande bevoegdheden
Erik Heijdelberg, bestuurder in o.a. de jeugdbescherming, schrijft: “Om dat vertrouwen terug te winnen zullen er tussen overheid en burger praktijken moeten ontstaan, waarvan de burger zich mede-eigenaar voelt. … Denk aan initiatieven als …, burgerpanels met vergaande bevoegdheden in de jeugdzorg, …:” (Trouw 15 mei). Precies: een burgerpanel moet ook van mening zijn dat een kind uit huis geplaatst moet worden voordat het verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing naar de rechter mag.
Truus Barendse, Haarlem
Ingezonden brief in Trouw van 19 februari 2021 (burgerfilter)
Burgerfilter!
.
.
.
.
Weer goed artikel van Marieke Sjerps, ditmaal over Veilig Thuis

Spring naar de content

HP/De Tijd

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming Nationale Onderwijsgids

In circa 15 procent van het totaal aantal onderzoeken dat de RvdK uitvoert is VT de melder. VT en de RvdK kunnen daardoor in eenzelfde periode betrokken zijn bij hetzelfde kind en zijn gezin. Hierdoor lijkt het mogelijk dat de organisaties activiteiten in hun onderzoek uitvoeren die ‘onnodig’ dubbel zijn. De onderzoeken van VT en van de RvdK worden echter vanuit een andere wettelijke bevoegdheid en met een ander doel uitgevoerd.

Uit het onderzoek van onderzoeksbureau Significant blijkt dat er overlap kan zijn bij drie verschillende aspecten in de  onderzoeken van VT en van de RvdK: bij het betrekken van ouders en kinderen, bij het betrekken van informanten, en bij het overdrachtsmoment tussen VT en RvdK.

In mei 2021 krijgen nu ook de apothekers een "tool" om geweld te signaleren
 

Nationale Zorggids

Nieuws; Zorgnieuws · Kraamzorg · Jeugdzorg · Ouderenzorg · Gehandicaptenzorg · GGZ · Ziekenhuizen · Zorgpersoneel · Zorgverzekering; Overige ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Het doek valt voor Briedis Jeugdbeschermers.
Maar we hoopten dat het belang van vernieuwing binnen de jeugdbescherming zou worden beloond met iets meer geduld.”
.
.
(oktober 2020): KINDEREN VAN DE STAAT, Hélene van Beek, 20 euro
,,Ik ben erg geschrokken van de botheid en arrogantie van jeugdzorgorganisaties. Vaak kreeg ik onmiddellijk te horen dat ik iets insinuerende. Ook als ik concrete namen en data voorlegde uit dossiers die ik had mogen inzien van kinderen en ouders, kwam er niks terug.” 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/helene-schrikt-van-botheid-en-arrogantie-bij-studie-naar-jeugdzorg-nederland-is-kampioen-kinderen-opsluiten-br-br~a52faf51/  

Boek van onderzoeksjournaliste Hélène van Beek schetst een onthutsend beeld van de gesloten ...

Noordhollands Dagblad
 

 

 
De politie kreeg vorig jaar 1761 meldingen over vermiste kinderen uit gesloten jeugdzorginstellingen.

https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/politie-krijgt-duizenden-meldingen-over-vermiste-jeugdzorgkinderen.html?fbclid=IwAR1S6f_JbyfH4o_UCN2P0NXNQB95pfqwADFPB5MeR0UIpXvDUjY817Z8M88

Gesloten instellingen geen paradijs volgens Inspectie
Uit De Zorgkrant
.
.
Roep om minder kinderen in jeugdzorginstellingen: 'Kind in eigen gezin is veel gelukkiger' BN DeStem
 

BN DeStem

De meest laagdrempelige vorm van jeugdzorg is thuis blijven wonen met hulp, daarna klimt het op naar zorgzwaarte via vroeg zelfstandig wonen, ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Jeugdzorg is niet echt een zegen voor kinderen en hun ouders

https://m.ggztotaal.nl/#!/news/3832844

Het artikel is ook te vinden (14-12-2020) op www.nobelboeken.nl 

 
.
.
Emotioneel gevangen, over ouderverstoting
Monique Meulemans schrijft in 2020 boek "Voor iedereen die te maken heeft met ouders en kinderen in scheidingssituaties"
Vaak krijgen ouders met jeugdzorg te maken in wat dan heet een vechtscheiding. In dit boek onderzoeken naar bijv. effectiviteit van gedwongen communicatie.
'Voorkom ouderverstoting door inzet van specialist'
Van het Nederelands Jeugd Instituut
.
.
Cliëntenraad Bjz Limburg met voorzitter KOG-contactpersoon mr A. Groenen
De cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Limburg heeft het kort geding tegen die instantie gewonnen. De raad mag van de rechter zijn werk hervatten.
Bureau jeugdzorg Limburg legt zich niet neer bij uitspraak rechter
 

De Limburger

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) botst opnieuw met de eigen Cliëntenraad. Het heeft de raad formeel gevraagd in te stemmen met opheffing.

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Volgens de voorzitter van de cliëntenraad heeft de organisatie er alles aan gedaan de raad tegen te werken
Het ontbreken van feitenonderzoek is een van de belangrijkste grieven
.
..
Een klacht indienen? Soms helpt het, soms werkt het averechts

https://www.socialevraagstukken.nl/klachtrecht-nederlandse-jeugd-hulp-is-een-lege-huls/

Tuchtrecht jeugdzorg
 

Uitkomsten Nivel onderzoek Evaluatie 5 jaar tuchtrecht in de jeugdzorg

Nvo

SKJ publiceerde afgelopen week het rapport Vijf jaar tuchtrecht in de jeugdzorg. Het Nivel, dat het onderzoek uitvoerde, beveelt o.a. aan een visie te ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Staat aansprakelijk voor onzorgvuldige rapportage van RvdK

https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/35072?token=2bfd962b34833e177ba0361415d7bb25   (18-12-2019)

.
.
Ook de kinderombudsman is van mening dat er geluisterd moet worden naar gezinnen

Uithuisplaatsingen: luister naar ouders en kinderen

NPO Radio 1

Uit een eerdere uitzending van Argos over uithuisplaatsingen in de jeugdzorg werd al duidelijk dat het aantal uithuisgeplaatste kinderen onnodig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

CBS: in 15 jaar AANTAL KINDEREN MET JEUGDZORG VERDUBBELD, aldus het Brabants Dagblad

BuroJIJ groeit en groeit in jeugdzorgtopper Loon op Zand: gat in de markt (maar ook in de begroting)

Nergens in Brabant krijgen zoveel kinderen jeugdhulp als in Loon op Zand. Terwijl het tekort opliep en een coalitie sneuvelde, groeide de plaatselijke jeugdzorgaanbieder BuroJIJ als kool. Het bedrijf maakt bovendien tonnen winst. Is dit de lokale rekening van de decentralisatie van de jeugdzorg? Het Brabants Dagblad en Follow the Money gaan op onderzoek.

Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Reacties ministers Sander Dekker en Paul Blokhuis op vragen over Jeugdzorg

Balans Digitaal

Het is voor de kwaliteit van de Jeugdzorg belangrijk dat ouders deze signalen naar buiten (blijven) brengen. Zo is op initiatief van kritische ouders het ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Brief van 21 februari 2020 van de ministers De Jonge en Dekker aan de Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03710&did=2020D07722&fbclid=IwAR1pEw2_JCaDW-ZgW9cO1WIphpyKgLw48pked6q8UYq1jLmkuTviWcRwp8I

Minister De Jonge stuurt op 17 juni 2020 brief aan de Tweede Kamer
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp/kamerbrief-over-stand-van-zaken-expertisecentra-jeugdhulp.pdf
11 moties over jeugdbeleid
Nederlands Jeugdinstituut    Kamer vraagt om hervorming jeugdbescherming    05:00    209 kB            
.
.
Inspectie zeer ontevreden over William Schrikker

https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/02/12/aanwijzing-voor-william-schrikker-stichting-jeugdbescherming?fbclid=IwAR1b4iD-Z96q_zaTCY24t6AmTjfjBh0O4UyxAai1CbsppTbeAAvApysZIy0

 

 

 

Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker

https://rtvu.nl/n/2024953/

De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en onder toezicht geplaatste instelling voor jeugdbescherming, heeft nu een goed zicht op de veiligheid van ...
 

AD.nl

Veiligheid kinderen weer op orde bij in opspraak geraakte stichting voor jeugdzorg. De William Schrikker Stichting, een in opspraak geraakte en ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan

Bestellen kan via de uitgever
https://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs â‚€ 15,03, incl. verzendkosten â‚€ 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

.
.
.
.
Nieuwsflits 13 november 2020 van De Eigen Kracht Centrale: Familieplan behulpzaam bij angst voor uithuisplaatsing
Familieplan
.
.
Tips van de Nationale ombudsman over het MAKEN en GEBRUIK van GELUIDSOPNAMEN
Wat hier niet in staat: een opname maken mag, een opname in de openbaarheid brengen (ook aan de rechter geven) mag niet als de andere deelnemer(s) aan het gesprek daar geen toestemming voor geven.
Wat u wel kunt doen: vertellen wat u hebt opgenomen, zeggen dat u een opname hebt gemaakt (ook als u dat was verboden) en tegen de rechter zeggen dat u de opname zult geven als de rechter daarom vraagt.
.
.
Verschenen in de Week van de Pleegzorg: Gepleegd

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'

1Limburg | Nieuws en sport uit Limburg

Boek over misbruik: 'Jeugdzorg wist ervan en deed niets'
Wethouder jeugdzorg schrijft boek: Worstelen met geboeide handen
 

RTV Noord

Dat zegt wethouder Peter Verschuren (SP) van Midden-Groningen in zijn nieuwe boek over de jeugdzorg: 'Worstelen met geboeide handen. Hoe de ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

.
.
Boek van een manager Sociaal Domein: Baat het niet, dan schaadt het wel, hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?

Baat het niet, dan schaadt het wel, ondertitel: Hoe helpen we kinderen die moeite hebben om naar school te gaan?
Schrijver Remko Iedema is "manager Sociaal Domein" bij een gemeente. Door wat zijn dochter overkomt, kijkt hij anders aan tegen zijn eigen werk. Hij geeft ook aan hoe het beter kan.
 

Geef de wethouder jeugd in uw gemeente dit boek kado! Hoe meer geneigd tot GIRFEC hoe nodiger.

BD.nl

OSS/DEN BOSCH - De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet, we zien het misgaan, maar

Maar er is meer. En dat zit bij de wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zouden hardop moeten durven zeggen dat ze bezig zijn met een klus die ingewikkeld is, een klus waarbij elke dag kinderen tussen wal en schip vallen, waar elke dag dingen goed gaan, maar ook dingen fout lopen. Een wethouder die dat zou wagen, verdient het respect én de steun van zijn gemeenteraad. Dat zou ook de weg naar de oplossing zijn, weg uit deze verkrampte situatie." Aldus het Brabants Dagblad.

Tja, we kunnen niet wat we moeten doen, er is een enorm geldgebrek, toch breiden we almaar uit. Naar het onderwijs, naar kinderen die geen zorgelijke signalen geven. Logisch toch?

Trouw van 4 februari 2020 wijdt twee pagina's aan gevolgen niet naar school gaan

'De school keerde hem de rug toe'

Signaleringsfunctie scholen
Signaleringsfunctie scholen
KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de schoolfolder uitprinten. 


Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!

Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

.
.
Inspectierapport
 

Binnenlandsbestuur

Inspecties: verbetering jeugdzorg blijft uit. Kinderen die een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben, worden nog steeds niet tijdig ...

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Hard inspectierapport: Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/kabinet-erkent-fouten-in-jeugdzorg-en-wijzigt-stelsel-a3979607?fbclid=IwAR1xN9DE67ZmmO0U4s8n-39juAMxWIfKLm6WYdpUB-AntKPgo7y27-poR4M

citaat uit het rapport:
De inspecties vinden de wijze waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma"s hier op korte termijn geen adequaat antwoord op bieden.

Veel nieuwe jeugdhulpaanbieders voldoen niet aan eisen
De Inspectie ziet bij deze aanbieders ook veel fraude.
KOG-contactpersoon Harry Berndsen aan het woord:
Gisteren was op de omroep Zeeland mijn tronie even te zien. Je kunt de uitzending vinden op www.omroepzeeland.nl/livetv . In de bovenste blauwe balk jeugdzorg invullen bij de zoekbutton en je komt bij de uitzending en de tekst.
.
.
Roken is huiselijk geweld

Trouw 12 oktober 2019: Meer orde in Thailand: thuis niet roken.
Gaat Thailand ons voor in toekomstig rookbeleid van o.a. Haarlem? Het heeft er alle schijn van: eind oktober 2020 heeft een ambulance-medewerker die in een huis kwam en daar een asbak met peuken zag een melding gedaan bij VT.

Belangrijk voor Getting It Rigt For Every Child, uitspraak Rechtbank Den Haag

29 januari 2020!

Op 29 oktober jl. vond in de Rechtbank Den Haag de zitting plaats in onze bodemprocedure tegen het Systeem Risico Indicatie. De rechtbank heeft laten weten op 29 januari 2020 met een vonnis te komen,wat op die dag mondeling zal worden uitgesproken in de rechtbank. Pers en publiek zijn hierbij welkom. In afwachting van onze uitgebreide terugblik op de zitting, kunt u op onze site de pleitnota downloaden die onze advocaten Anton Ekker en Douwe Linders hebben ingebracht

Brief van Minister De Jonge aan de Tweede Kamer over GIRFEC

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/hugo-de-jonge/documenten/kamerstukken/2020/01/27/kamerbrief-over-girfec-methode

Langdurig hoofdluis? Melding bij Veilig Thuis!
Het Dagblad van het Noorden meldt: