Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Literatuur
<< vorige pagina   
print pagina
 
https://www.managementboek.nl/boek/9789023242826/kinderen-eerst-...-huub-van-t-hek

https://www.managementboek.nl/boek/9789023242826/kinderen-eerst

Judith. Het levensverhaal van een jonge vrouw die haar jeugdtrauma niet te boven komt. ISBN 978-90-445-2593-9

De schrijver van het boek Judith, Aloys van der Stoep, heeft in 2013 het levensverhaal van zijn op 32-jarige leeftijd overleden dochter opgetekend. Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming hebben een rol gespeeld in haar zelfmoordpoging.
 

Mevrouw, mag ik bij u wonen? Caroline Karssen e.a.

uitgegeven in 2014, vlak voor en met het oog op de Transitie. De ghostwriters zijn twee journalisten van het blad Kindermishandeling, het materiaal is geleverd door een gedragswetenschapper/ onderwijspsycholoog bij de afdeling gedwongen jeugdhulp van het Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Vier (grotendeels biografische) romans waarin gezinsproblemen indringend beschreven worden.
De rol van de jeugdzorg komt ook aan bod. Het is goed te zien hoe mensen (kinderen) de moeilijkheden vaak zelf overwinnen.
Ik zal nooit meer stout zijn, boek van Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan.
Bestellen kan via de uitgever
http://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs € 15,03, incl. verzendkosten € 18,85
Medio juni is het ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6
Prof. G.P. Hoefnagels; Opstellen over rapportage; 9e druk Van Gorcum 1996 ISBN 90 23231716
Een boek dat u kan helpen uw gevoel dat er iets niet klopt in de rapportage onder woorden te brengen.
Parens patriae en prudentie, Grondslagen van jeugdbescherming
Ido Weijers; Parens patriae en prudentie. Grondslagen van jeugdbescherming; Amsterdam, 2012.
ISBN 978 90 8850 319 1  Prijs 13,90 euro.
De Nederlandse overheid steekt haar neus te veel in de gezinnen,
is de mening van Ido Weijers, die sinds 1 juli 2011 de bijzondere (door de Raad voor de Kinderbescherming ingestelde) leerstoel Jeugdbescherming van de opleiding pedagogiek van de Universiteit Utrecht bekleedt.
R. Golemi; Recht Voor Allen; ISBN 9789081976817; 15 euro.

Verslag van de uithuisplaatsing van drie kleine kinderen en de pogingen van de instanties om dat vooral zo te houden.

René Clarijs is 25 november 2013 gepromoveerd op het proefschrift Tirannie in de jeugdzorg.

https://www.dropbox.com/s/ayfhfeyuybohakm/René_Clarijs_artikel_Transitie_sept_%2712_%282%29.pdf  
hier kunt u het proefschrift downloaden.

De handelseditie kost €59,90 ISBN 9789088504846

 

Vals alarm. Als je ex uit is op wraak ...

Voor de prettige prijs van 5 euro schaft u Vals alarm aan van Marelle Boersma.

De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft samen met de Raad voor Volksgezondheid en Zorg een zeer kritisch rapport uitgebracht.
Sinds 2009 is er niet veel verbeterd.
Ook in 2012 is de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling niet vrolijk over jeugdzorg.
"Ontzorgen en normaliseren": als jeugdzorg dat nou toch eens probeerde.
Dilemma's op de drempel, onder redactie van P. Slot
Signaleren en ingrijpen van professionals.
Uit huis geplaatst, Gesprekken met betrokkenen en beroepskrachten over gevolgen en dilemma's

R. van Asselt; Amsterdam, 2007. ISBN-10: 90 6665 814 2   

Wraparound care in de jeugdzorg & Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp. Jo Hermanns, Andrea Klap, Karin Smit, Antoon Zwart
Amsterdam, 2012. ISBN 978 90 8850 245 3. Prijs 16,90 euro
Ouderverstoting is verschrikkelijk voor het verstotende kind en voor de verstoten ouder (en vaak ook zijn familie)
Let op: het gaat om een kind dat geen eigen reden heeft om de ouder te verstoren.
Proefschrift van mevrouw E.C.C. Punselie, Voor een pleegkind met recht een toekomst, een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing (15 maart 2006). ISBN 9013033288

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) van juni 2006 zegt daarover:
“De verdienste van Punselie is, dat zij een uitstekende samenvatting geeft van de ontwikkelingen … en een prima overzicht van publicaties op het terrein van de pleegzorg."

Onder deze link is de tekst kosteloos te raadplegen.

https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/4329

Waar bemoeit u zich mee?!
Morele dilemma's in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming
(uitgegeven in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming)
Als er 'niets aan de hand' is
Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling
De digitale schaduw, hoe het verlies van privacy en de opkomst van digitale profielen je leven beinvloeden. Dimotri Tokmetzis, Houten-Antwerpen, 2012
ISBN 9 789000 3064343
Boeken over kindermishandeling
nuttig om te bekijken om te weten wat voor beeld de instanties niet van u moeten krijgen
Wet op de jeugdzorg, tekst en uitleg
Wat zegt de wet?
Waardoor gaat jeugdzorg zo vaak mis?
Vijf oorzaken:
Spookrijders in de zorg
Onder redactie van Jos Lame is in 2011 uitgekomen 'Spookrijders in de zorg. Pleidooi voor een gezondheidszorg zonder meldplicht, privacyschending, afbraak van instituties en zonder megalomane systemen'
Vertrouwen in de jeugdzorg
Wiel Janssen, meer dan dertig jaar werkzaam in de jeugdzorg, geeft zijn visie op een betere jeugdzorg en beschrijft de omslag die daarvoor nodig is
Professionalisering centra voor jeugd en gezin
Worden de Centra voor Jeugd en Gezin Bjz met een nog niet besmette naam, in principe goede instanties waarbinnen Bjz een kantoortje heeft om klanten te vinden, of echt iets anders?
Joep Zander heeft belangrijke boeken geschreven
over verstoorde relaties
Moeder-kind-vader; een drieluik over ouderverstoting
Dit is het tweede Nederlandstalige boek over het ouderverstotingssyndroom (PAS)
Uit elkaar
Waardoor is een scheiding vaak zo’n drama?
www.jeugdzorgammehoela.nl
De naam van de website is ook de titel van een boek, met ondertitel Een aanklacht tegen handelwijze en organisatie van Bureau Jeugdzorg.
Een grootvader schrijft een boek over zijn leven om het te vertellen aan zijn "verdwenen" kleindochter
A.J. Mol; Mam, waar is Opa nu gebleven?; Rotterdam, 2011. ISBN 978-94-91254-24-6
Grootouders
Als het gezin van je kind uit elkaar valt