Stichting KOG
U bekijkt nu de pagina: Actualiteit
<< vorige pagina   
print pagina
 
Uw adres!!

Als u geld overmaakt aan KOG, vermeldt u dan a.u.b. uw adresgegevens, anders ontvangt u nooit iets van ons.

Jeugdwet artikel 3.3

De raad voor de kinderbescherming en de gecertificeerde instellingen zijn verplicht in rapportages of verzoekschriften de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren.

Op 2 oktober schrijft KOG aan LOC i.v.m. het Congres Waarheidsvinding

Feiten! Een verplicht format voor de verslagen op grond waarvan cruciale besluiten worden genomen en die aan de rechter worden voorgelegd.
 

Op 10 oktober stuurt KOG het op 2 oktober beloofde visie-document aan LOC

Hoe bereik je een cultuuromslag? Door te normeren, rapporten te controleren, medewerkers te trainen.

Zoekt u een advocaat?

Kijk op deze website in Nuttig om te weten.

D66 heeft op 6 oktober 2017 interessante vragen gesteld aan de Minister van Veiligheid & Justitie

Kunnen dossiers met fouten geschoond worden? 

Problemen met privacy?

Ouders Online van 6 oktober roept ouders op zich te melden ten behoeve van programma Kassa.

Brief Minister van Justitie aan Tweede Kamer over waarheidsvinding

 

31 839 Jeugdzorg

Officiële bekendmakingen

31 839 Jeugdzorg

Nr. 510 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2016

Tijdens het Algemeen Overleg over de decentralisatie van jeugdhulp (6 oktober 2015, Kamerstuk 29 538, nr. 198) hebben de leden van der Burg (VVD) en Bergkamp (D66) mij gevraagd in overleg te treden met gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (hierna: GI) en de Raad voor de Kinderbescherming (hierna RvdK) over waarheidsvinding en daarover te rapporteren. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

KOG-folder: Wat mag of moet een arts t.o.v. RvdK o.a.?

U kunt de folder uitprinten. Als u graag gedrukte exemplaren hebt, vraagt u die aan bij Alice Jansen alicejansen@planet.nl 
Zolang de voorraad strekt.
 

Verwant aan deze kwestie is informatie aan gescheiden ouders
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/praktijkdilemmas-1/praktijkdilemma/welke-informatie-mogen-gescheiden-ouders-over-hun-kinderen-ontvangen.htm

 

KOG-folder: Wat mag of moet de school?

U kunt de nieuwe schoolfolder uitprinten. Donateurs kunnen kosteloos gedrukte exemplaren bestellen bij alicejansen@planet.nl  Zolang de voorraad strekt.

Sinds 1 januari 2015 mogen gezinsvoogden meer dan daarvoor, maar niet alles!


Per 1 januari 2015 heeft de gezinsvoogd wel recht schoolinformatie op te vragen. Recht hebben om informatie te vragen is niet hetzelfde als recht hebben om alle informatie te krijgen. De gezinsvoogd heeft nu recht op informatie van school over kind EN OUDERS voor zover nodig voor de uitvoering van de ots.

Oneigenlijke meldingen bij Veilig Thuis

Trouw van .21 september 2017 bevat een artikel van onderwijsjurist Fleur Terpstra: Kind wel gebaat bij proces tegen school

Als Veilig Thuis een gesprek met u wil, neem contact op met KOG!

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van Münchhausen bij Proxy

Nationale Zorggids

Veilig Thuis kreeg vorig jaar bijna honderd meldingen van verdenkingen van het Münchhausen by Proxy-syndroom - ook wel Pediatric Condition ...


 

Slachtoffers valse meldingen

Trouw van 22 juni 2017 heeft een ingezonden brief van Truus Barendse geplaatst

Van Joep Zander ontvingen wij een bericht:; commentaar van mr Prinsen, reactie Zander

Zittingen openbaar?

GI Overijssel schiet tekort

Met deze brief informeer ik u dat het Keurmerkinstituut heeft besloten het huidige certificaat van de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming Overijssel (JbOV) niet te verlengen. Het Keurmerkinstituut zal vandaag met gebruikmaking van de bevoegdheid die ik bij algemene aanwijzingen aan hem verleen, onder strikte voorwaarden een tijdelijk certificaat verstrekken voor een periode van vier maanden. Binnen die periode moet de instelling naar het oordeel van het keurmerkinstituut in staat zijn alsnog aan de normen te voldoen.
Aldus de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nieuwsbrief 1 2017

Wie meewerkt aan DRANG, doet dat vrijwillig.

Nieuwsbrief najaar 2016

alweer: meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief 1 2016

meningen die aan de feiten geen boodschap hebben

Nieuwsbrief najaar 2015

Bekijkt u vooral pag. 3: Tips voor ouders

Nieuwsbrief 1 2015

Vooral pag. 3 en 4 zijn van belang.

Nieuwsbrief najaar 2014

Kijkt u vooral op pag. 5 en 6 van de Nieuwsbrief: artikel van mr Prinsen over de Schriftelijke Aanwijzing.

 

Nieuwsbrief 1 2014

Emeritus hoogleraar Jo Hermanns is optimistisch over de transitie. Hij noemt de William Schrikker een overbodige organisatie.
Hij raadt aan levensverhalen van mensen met een moeilijke jeugd die toch goed terecht komen te lezen: bovenaan in de map Literatuur de titels.

Nieuwsbrief najaar 2013

Interview met Ada Busman over haar boek Ik zal nooit meer stout zijn. En tips voor als het AMK u wil spreken.

Nieuwsbrief 1 2013

Wethouder Kwint van Heerhugowaard ziet kansen voor jeugdzorg

De jungle van de jeugdzorg vanaf 2015

Kinderbescherming: hoe blijf je erbuiten en hoe kom je ervan af.
De jungle van de jeugdzorg helpt daarbij.

Paperback - 120 blz. 

Artikelcode: 978-94-6129-166-6


 

De jungle van de Jeugdzorg - Stichting KOG

 

Mijn kind??! Wat ouders vanaf 2015 kunnen doen en laten bij problemen

Speciaal voor ouders die niet graag een boek lezen: alles zo kort mogelijk. Tips om je de instanties van het lijf te houden. In de boekhandel en bij bol.com.

Ik zal nooit meer stout zijn, boek van KOG-contactpersoon Ada Busman over wat William Schrikker haar kleinzoon heeft aangedaan.

Bestellen kan via de uitgever
http://www.uitgeverijeigenboek.nl/index.php?action=article&aid=820&group_id=20&lang=NL  
prijs € 15,03, incl. verzendkosten € 18,85 
Ook via de boekwinkel, bol.com, AKO e.d. te bestellen. ISBN 978-94-6129-119-6

William Schrikker is echt een ramp

Lees op Oudersonline van 15 september 2017

Motie Klein (eenmans fractie) aangenomen: onafhankelijke onderzoeksrechter

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Niet geplaatst door NRC

ingezonden brieven van P. van Berkel en Truus Barendse n.a.v. artikel op 1 september 2017

Niet geplaatst door Trouw

Vraag naar jeugdzorg of vraag van jeugdzorg?

In Trouw van 19 september 2017 in artikel Helft gemeenten heeft geen geld meer voor jeugdzorg: “Er is meer vraag naar zorg, terwijl het aantal kinderen niet gestegen is.”

Vraag naar zorg? Zeker. Maar er is ook veel opgedrongen (slechte) zorg, zie de uitzending van Een Vandaag op 9 september.
De Kinderombudsman heeft in 2013 een rapport aangeboden ‘Is de jeugdzorg gegrond?’ Lees en huiver. Sindsdien is de jeugdzorg nog slechter geworden, aldus een gerenommeerde naam in dit veld op het symposium ‘De jeugdbescherming van morgen’ op 18 september.
Prof. M.R. Bruning, (Leiden) schreef in 2005: “Baartman (2005) geeft aan dat er een tendens is om elke situatie die zorgelijk is aan te duiden als kindermishandeling.”
Lyme, vechtscheiding: goudmijnen voor jeugdzorg. Jarenlang geconstateerd ondeskundig feitenonderzoek treft nu niet alleen kinderen en hun ouders, maar de portemonnee van de gemeente.

Truus Barendse, Haarlem

Vraag naar jeugdzorg? Vraag van jeugdzorg.

Münchhausen by proxy

https://www.ftm.nl/artikelen/en-dan-staat-ineens-de-kinderbescherming-op-de-stoep?share=1

Enkele links overgenomen van Dark Horse

http://svensnijer-essays.blogspot.nl/2017/10/onderzoeksrechter-voor-eerlijk-familie.htmlhttp://svensnijer-essays.blogspot.nl/2017/08/peter-prinsen-over-jeugdzorg-deel-1.htmlwww.advocatencomite.nl   Even overnemen op google o.i.d.; rechtstreeks lukt niet. Zie ook op deze website: nuttig om te weten.
 

Protest-in-toga

Te weinig rechters, wat doet dat met de kwaliteit van uitspraken?
Veel rechters nemen alles wat Bjz en RvdK schrijven voor waar aan,

75% van de onderzoeken van de Raad voor de Kinderbescherming leidt  tot een aanvraag OTS. 
In de restgroep van 25% zit een deel dat wellicht voor de Maatregel Van Opvoedondersteuning in aanmerking komt.
De rechter besluit in 95% van de gevallen tot een maatregel. In de groep van 5% afwijzingen zit een groep die wellicht wel een MVO zou krijgen.           
3 mei 2012

Op  http://www.kcco.nl/doc/opvoeden_in_het_publieke_domein.pdf is te lezen dat de Savanna zaak, volgens Goos Cardol, een keerpunt is binnen de jeugdzorg.
pg 3: Begin van zijn lectoraat: 'Vandaag, 26 januari 2012, is het precies 6 jaar geleden dat de moeder van Savanna werd veroordeeld tot zes jaar detentie en tbs'
pg 5: 'De dood van Savanna kan wel worden gezien als een markering in het denken over zorg voor kinderen. De ideeën en ontwikkelingen over wat goede zorg is volgden elkaar na 2004 snel op in de politiek, in de samenleving en binnen de jeugdzorg.'
'Er was maatschappelijke onrust over het mogelijk toegenomen aantal uithuisplaatsingen na het overlijden van Savanna' (Boersema 2009). 
 
De huidig directeur van Bjz Groningen Martin Sitalsing (voormalig korpschef) ziet de zaak Savanna als een keerpunt. Hij zegt in Tijd (bijlage Trouw 6 oktober 2012, pg 18) over zijn mensen 'Ik sta achter ze, zeker als zaken niet goed gaan. Ze moeten af van het angstdenken dat is ontstaan na de dood van de peuter Savanna - waarvoor een medewerkster van jeugdzorg verantwoordelijk werd gehouden. Ze denken te veel na over eventuele consequenties voor hun functioneren. Ze zouden weer moeten handelen vanuit hun gevoel, en vanuit kennis en professionaliteit..... Politici hebben de mond vol van daadkracht, maar als het misgaat in de jeugdzorg laten ze mijn mensen vallen als een baksteen'.
Advocaten komen in het geweer tegen opgeblazen en zelfs verzonnen "feiten"

http://advocatencomite.nl/GRONDSLAGEN.html

De JGZ-academie heeft een nieuwe e-learning over kindermishandeling ontwikkeld

JGZ-academie presenteert nieuwe e-learning kindermishandeling

 

119.000 of 1.660 mishandelde kinderen?

Uit Nieuwsbrief 3 van het Nederlands Advocaten Comite Familie- en Jeugdrecht

Het centraal bureau voor de statistiek maakt ons wijzer

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82969NED&D1=a&D2=a&D3=0%2C21-24&D4=l&VW=T

Jaarverslag 2016 AKJ

Top drie geuite klachten
In 2016 hebben kinderen, jongeren en (pleeg)ouders in totaal 14.270 klachten geuit. Zij klaagden het meest over bejegening; de jeugdhulpverlener neemt de cliënt bijvoorbeeld niet serieus, of is niet neutraal. Op de tweede plaats staan beslissingen; die zijn onvoldoende gemotiveerd of onderbouwd, of de cliënt werd onvoldoende betrokken. Op de derde plaats staan klachten over gebrekkige informatie; cliënten kregen onvoldoende uitleg over de werkwijze van de instantie, de hulpverlening of over hun rechten.

Stuur uw stukken waarin RvdK, GI en VT "feiten" verzinnen naar de Tweede Kamer

Feiten niet controleren is lang zo erg niet als zelf zaken veronderstellen, die al gauw als "feiten" worden gepresenteerd.
De RvdK verplicht medewerkers overigens vermoedens, ook als er geen bron genoemd kan worden, in rapporten op te nemen. Zie Correspondentie 2016.

De Kinderombudsman wil het graag van u horen als uw kind met politie uit huis is gehaald.

Wat precies weet u er nog van? Wanneer, hoe, met hoeveel man, waarom? Van de website van de Kinderombudsman: Hij is van mening dat hij door de commotie rond deze zaak niet stil kon blijven, maar zal op dit moment geen andere uithuisplaatsingen individueel onderzoeken. Focus op voorkomen. Wel onderzoekt de Kinderombudsman later dit jaar breder de wijze waarop en de omstandigheden waaronder kinderen in Nederland uit huis worden geplaatst. De focus daarvan ligt op het voorkomen van uithuisplaatsingen en het betrachten van een zo groot mogelijke zorgvuldigheid door instanties indien uithuisplaatsing onvermijdelijk wordt.

Misbruik in de jeugdzorg, NOS-bericht 4 maart 2017
 

NOS

Een kleine 900 mensen hebben zich gemeld voor een schadevergoeding vanwege seksueel misbruik in de jeugdzorg. Tot nu toe is ongeveer 4,8 ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

De Universiteit Leiden deelt mee dat op 7 november 2016 het onderzoek van de Commissie De Winter verbreed is

Ook opent de commissie op dinsdag 8 november 2016 een telefonisch meldpunt.

Mishandeling na uithuisplaatsing

Misschien moeten uw brieven ervoor zorgen dat de aandacht vooral naar het heden gaat!
 

Meldplicht geweld door jeugdhulp-instellingen

De wet betreft lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld door een jeugdhulpaanbieder of –instelling tegen een jeugdige of ouder - See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id24226-inspecties-informeren-over-meldplicht-geweld-in-jeugdzorg.html#sthash.mfJ50IIy.hhWz9M7D.dpuf

Gedupeerde ouders gezocht

In NRC heeft een advertentie gestaan:

De Groninger Krant van 30 november 2016 meldt een levend dossier te willen opbouwen van jeugdzorg- en verwante zaken

Er zal gesproken worden met o.a. uw advocaat.

Ouders Online verzamelt al lange tijd verhalen van ouders die onterecht met Bureau Jeugdzorg in botsing zijn gekomen.

Hierop attendeert de schrijver van 'De digitale schaduw', Dimitri Tokmetzis

BLIJVEN MELDEN VAN TEKORTSCHIETENDE JEUGDHULP

Dit schreef een donateur:

Jeugdbescherming heeft onderzoeksrechter nodig Groninger Krant
 

Groninger Krant

Wat ze nu in de jeugdwet hebben ingebouwd met artikel 3.3 is een soort gedragscode die suggereert dat de Raad voor de Kinderbescherming zoveel ...

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

Mr R. Korver in De Groninger Krant van 10 maart 2017

Googelt u groninger krant 10 maart 2017 r. korver

Deze uitspraak is een lichtend voorbeeld. Waarheidsvinding!

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHDHA%3A2016%3A2383

"De noodzaak voor de machtiging uithuisplaatsing is ontleend aan de stellingen van de gecertificeerde instelling, terwijl die stellingen niet concreet zijn onderbouwd en daaraan geen deugdelijk onderzoek ten grondslag ligt."
WAARHEIDSVINDING dus.

Ouders van lymepatiëntjes hebben zich georganiseerd

http://binnenland.eenvandaag.nl/tv-items/72177/ouders_lyme_pati_nten_verdacht_van_kindermishandeling

Veel ouders ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling

http://blog.pedagogiek.nu/blog/2017/03/20/herbezinning-op-screening-kindermishandeling-noodzakelijk/


https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/28/ouders-zijn-de-dupe-van-screening-kindermishandeling-7612722-a1552099

Motie Van der Burg (VVD) en Ypma (PvdA) aangenomen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/stemmingsuitslagen/detail?id=2017P02895

Op zondag 19 maart 2017 KOG-contactpersoon Harry Berndsen in uitzending over kindermishandeling. Heb je hier zelf ervaring mee die je wil delen? Mail naar demonitor@kro-ncrv.nl.

  http://demonitor.ncrv.nl/kindermishandeling/ik-vond-189-onwaarheden-in-8-dossiers-van-ouders-die-beticht-werden-van-kindermishandeling

Waarheidsvinding? Kwaliteit? De Algemeen Directeur van de RvdK aan het woord.

http://nieuwejeugdbescherming.nl/article/annette-roeters/

De raad voor de kinderbescherming gaat werken vanuit de nieuwe jeugdwet
 

Anders vasthouden met een nieuwe directie

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werkt vanuit de bedoeling van de Jeugdwet, die bevordert dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit.

Google Plus

Facebook

Twitter

Als niet relevant markeren

OTS en UHP geven de meeste klachten bij Kinderombudsman

Kinderombudsman krijgt vooral klachten over jeugdzorg

 

Rapport Kinderombudsman 'Mijn belang voorop? Ontwikkelingen in de jeugdhulp in 2016'.

De Kinder Ombudsman heeft een belangrijk rapport uitgebracht, waar KOG het van harte mee eens is.

http://loc.nl/blogs/de-jeugdwet-is-vooral-visieloos

In 'De jeugdwet is vooral visieloos' staat ook het rapport 'Mijn belang voorop?'

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/07/kinderombudsman-gemeenten-chanteren-probleemgezinnen-door-te-dreigen-kind-uit-huis-te-plaatsen-5184004-a1530669

Te mooi om waar te zijn!

Gelezen in een Google-alert:

Drang? Hoepel toch op!
  1. http://loc.nl/blogs/dranghulp-in-de-jeugdwet-is-een-sociale-staatsgreep

http://loc.nl/blogs/veeg-u-billen-af-met-een-besluit-dranghulp  VEEG UW BILLEN AF MET EEN BESLUIT DRANGHULP

Onderzoek naar Rotterdamse 'drangtrajecten' bij jeugdhulp

https://www.zorgwelzijn.nl/jeugdzorg/nieuws/2017/2/jeugdzorg-kan-niet-op-stoel-kinderrechter-gaan-zitten/

Drang en dwang; zie ook in Nuttig om te weten Uitleg voor cliënt, professional en gemeente over drang

https://sites.google.com/site/ouderszhz/jeugdwet/rechtsbeschermingbijdranghulp
U moet dit overnemen en googelen.http://www.advokatenkollektief.com/verplichte-jeugdhulp-opleggen-dat-mag-alleen-de-kinderrechter/
De bestuursrechter in Rotterdam maakt korte metten met drang.

Werkafspraken tussen de gecertificeerde instellingen en de wijkteams

In de Handreiking Uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering (uitgave van de beide ministeries en de VNG) staat o.a.: De gemeente zal moeten zorgen voor duidelijke werkafspraken tussen de gecertificeerde instellingen en de wijkteams, zeker wanneer de regie van het wijkteam overgaat naar de gecertificeerde instelling. ... Hoe beter de samenwerking en afstemming, hoe effectiever de hulpverlening georganiseerd kan worden.

De Inspectie actualiseert het toetsingskader

Inspecties actualiseren Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Kwaliteitskader raad voor de kinderbescherming 2016
 

Het kwaliteitskader 2016

Raad voor de Kinderbescherming

Het kwaliteitskader is geschreven voor onze cliënten en professionals. In heldere taal en met voldoende ruimte om te doen wat er per casus nodig is.

Informatie van mr H.F.M. Struycken

Leest u vooral VII: de deurwaarder

Tuchtrecht in de jeugdzorg blijkt werkelijk iets voor te stellen

http://www.kbsadvocaten.nl/nieuws/nieuwsdetail/tuchtrecht-in-de-jeugdzorg

Schadevergoeding en dwangsom:

niet-leveren dossiers, kletsverhalen presenteren als feiten: eis schadevergoeding en dwangsom.

Wij zijn dus niet de enigen die vinden dat de professional bij de RvdK te laag is opgeleid

https://kennisnetjeugd.nl/blog/355-stelling-de-raadsonderzoeker-is-te-laag-opgeleid

Brief van Staatssecretaris Van Rijn over onterechte vrijheidsbeperking

https://www.defenceforchildren.nl/p/48/4788/mo233-m80/onterechte-vrijheidsbeperkende-maatregelen-in-de-jeugdzorg

Kinderen gesloten geplaatst om bedrijfseconomische redenen

aldus de Inspectie in

Signalement van de Inspectie Jeugdzorg over gesloten jeugdhulp

Augustus 2015

Googelt u  
www.inspectiejeugdzorg.nl, daarin Nieuws (5 oktober) en vervolgens het pdf-bestand onderaan. Alleen daarin komen de bedrijgseconomische redenen voor.

In Right!, tijdschrift voor de rechten van het kind van Defence for Children, januari 2016 gaat de redactie in op deze onwettige gesloten plaatsingen.

Zie ook Correspondentie 2016: brief van KOG aan College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en brief aan Defence for Children. De tweede eis die de wet stelt aan gesloten plaatsing is onderzoek door gedragsdeskundige. Haarlem en omstreken vindt dat ook niet nodig.

Huiselijk geweld

http://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-over-de-jeugdsector/2016/Nieuwe-aanpak-nodig-voor-huiselijk-geweld

De ene vechtscheiding is de andere niet

https://www.divorcechallenge.nl/inzendingen/bijdrage-van-corine-de-ruiter-ferko-ory-en-stichting-zijweg-tineke-franssen

Visie mr ir P.J.A. Prinsen op de zogenaamde vechtscheiding

Kwesties.htm

Reactie op visie mr Prinsen van donateur Carina van den Dongen

De jeugdzorgketen kan wat mij betreft worden opgedoekt. Het is een geldverslindende machine waar veel mensen hun brood mee verdienen en nog al eens ten koste gaat van het welzijn van kinderen en hun ouder of ouders. Te vaak is er te weinig kennis van zaken of meent men dat men verstand van zaken heeft. Indien jeugdzorg zich gedraagt als een staat in de staat, ontstaan er grote problemen voor burgers

Conflictscheiding en de urgentie van goed onderzoek betreffende omgangszaken

KOG-donateur Carina van den Dongen heeft informatie verzameld over huiselijk geweld en schreef een artikel over dit onderwerp

Volop in de aandacht: de vechtscheiding. De Kinderombudsman: Vechtende ouders, het kind in de knel.

Vechtscheidingen zijn een ramp, maar elke scheiding waarin de ouders niet op een lijn zitten, lijkt nu maar vechtscheiding te heten.
Jeugdzorg stort zich erop, en dat gaat niet altijd zachtzinnig. Bovendien is objectiviteit soms ver te zoeken en laat Bjz zich voor de kar van een agressieve maar sociaal vaardige ex spannen.

Leest u ook in deze map Conflictscheiding van Carina van den Dongen

Ondertoezichtstelling voor ongeboren kinderen (zie ook Nuttig om te weten: Houd er vast rekening mee)

Op 1 juli heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming een advies uitgebracht: Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid.
Het expliciet in de wet opnemen van een ots voor nog niet geboren kinderen met een rokende, drinkende, drugs gebruikende (nu of in het verleden) moeder wordt door de RSJ als een hulpmiddel beschouwd. FJR van september 2015 meldt dat in 2014 ongeveer 270 keer een ots is uitgesproken voor een ongeboren kind.

Verslag van commissievergadering op 1 april 2015 in Velsen, en artikel.Verslag door lid van Velsen Lokaal, de op 1 na grootste partij in de raad.

http://velsenlokaal.nl/raadssessie-regionale-ombudsfunctie-sociaal-domein/

De Kinderombudsman heeft 17 april en 28 oktober 2015 een rapport uitgebracht over jeugdzorg sinds 1 januari 2015.

"De zorg waar ze recht op hebben."
In de loop van 2015 zullen nog twee vervolgrapportages verschijnen.


Op 28 oktober 2015 heeft de Kinderombudsman zijn tweede rapportage over de transitie gepubliceerd. Staatssecretaris van Rijn zegt de signalen van de Kinderombudsman serieus te nemen: ‘De Kinderombudsman signaleert dat gemeenten steeds vaker op de stoel gaan zitten van hulpverleners. Dat kan en mag echt niet.’

Op www.inspectieloket.jeugd.nl (googelen, lukt niet vanuit deze website) staat een lijstje van waarborgen waarlangs ieder dossier met persoonsgegevens van gezinnen en kinderen kan worden getoetst. Kort resume van de Jeugdwet, WBP, WGBO etc.

Er zullen ongetwijfeld talloze gevallen zijn van lopende klachtprocedures, die niet zijn afgerond.

 

Mr Prinsen maakt de jeugdwet toegankelijker

Wie weet nu nog iets?!

In NRC van 12 oktober 2013 geeft Marc Chavannes een link naar "verrijkte, chronologische parlementaire informatie"

over de 17 oktober in de Tweede Kamer aangenomen Jeugdwet.
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjb1l3c928ox?ac=1:je5:g=vj4fiexmg1ug:xeoRymVQ7sWhpHAVG/IF5bhRWTM

Mevrouw, mag ik bij u wonen? Caroline Karssen e.a.

uitgegeven in 2014, vlak voor en met het oog op de Transitie. De ghostwriters zijn twee journalisten van het blad Kindermishandeling, het materiaal is geleverd door een gedragswetenschapper/onderwijspsycholoog bij de afdeling gedwongen jeugdhulp van het Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

JBRA (vroeger BJAA) legt geen dossiers meer aan en maakt geen gespreksverslagen. KLAGEN! Of toch wel?

De code van de beroepsgroep schrijft toch echt de verplichting voor . Ik zie hier zich al een zelfde constructie aandienen zoals die nu gehanteerd wordt met gedragsdeskundigen in dienst van BJZ en de Raad voor de Kinderbescherming.
Ik denk dat we over het niet voeren van dossier dus blijkbaar niet bij de inspectie moeten zijn maar beter het tuchtrechterlijk traject bij de beroepsgroep kunnen opstarten .
Indien voogden dalijk vaak genoeg op hun verplichtingen qua dossier voering gewezen worden door de Colleges van Toezicht en / of beroep dan zullen ze het ook wel snel zat worden .
 
Tel daarbij op dat de verplichting voor de gecertificeerde instellingen er is dat er slechts geregistreerde medewerkers in dienst kunnen of mogen zijn dan moet dat wel lastig worden om zonder dossier te werken voor de geregistreerde medewerkers. Het enige waar we voor moeten zorgen is dat de Colleges van Bezwaar en Beroep een ruim aanbod krijgen van klacht - c.q. bezwaarschriften.
 
Dit is dus een punt waar de mening van de inspectie haaks staat op de voorschriften van de beroepscode.

Aldus een donateur

 

Ouders on line heeft een schitterend artikel, mede-ondertekend door o.a. KOG

Werkelijk deskundigen en FEITEN!!

Op 20 augustus 2014 heeft het Hof in Den Haag de puntjes op de i gezet: de wet noemt niet voor niets termijnen

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:2801

Nieuw beleid beoordeling verzoeken machtiging uithuisplaatsing van de Rechtbank Den Haag, brief aan de Haagse Vereniging Jeugdrechtadvocaten van 17 april 2014

http://www.hvja.nl/web/2/1401198187/Nieuw-beleid-beoordeling-verzoeken-UHP /

(Bericht van de heer P. Tonnon) Rechtsbijstandsverzekering steeds vaker beperkt

http://www.nugeld.nl/portemonnee/3886066/rechtsbijstandverzekering-steeds-vaker-beperkt.html

De mogelijkheid voor de huisarts om te verwijzen wordt niet ingeperkt door de Jeugdwet

Dit meldt de Nationale Zorggids van 7 april.

De deuren van de rechtszaal zijn dichter dan tevoren:
op 5 april 2012 heeft de Tweede Kamer wetsvoorstel 32856 zonder stemming aangenomen.
De deuren van de rechtszaal zijn vaak wel "open":

Wekelijks veel uitspraken op veel  rechtsgebieden, in ieder geval ook jeugdrecht.   

Eigen Kracht wordt nog belangrijker
http://www.eigen-kracht.nl/nl/artikel/meer-regie-bij-burgers-met-familiegroepsplan
Raadpleeg als het even kan nooit een "deskundige organisatie": gebruik gewoon uw eigen gezond verstand!

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/04/22/jeugdzorg-straft-onterecht-voor-doktertje-spelen/ http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2014:3859&keyword=amk

Op 16 mei 2013 heeft de kinderrechter in Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over contact met ouders bij uithuisplaatsing

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2013%3ACA3239&keyword=LJN  
 

Jo Hermanns, emeritus-hoogleraar Opvoedkunde aan de UvA, zegt in De Telegraaf precies wat we willen horen!
„We gaan kinderen weer opvoeden in plaats van ze als patiëntjes te behandelen. Dat hoop ik tenminste.” Hij is gematigd optimistisch over de nieuwe Jeugdwet die deze week in de Tweede Kamer werd besproken.

De psychiatrie vindt nu dat PDD-NOS niet bestaat.

In de zojuist gepubliceerde vijfde versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is PDD-NOS geschrapt.

1) De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 20 december 2012 bepaald dat Bjz/AMK de conclusie van een rapport moet veranderen, 2) de Rechtbank Amsterdam op 12 april 2012 ook.
1) Kindermishandeling is niet bevestigd en niet weerlegd: een conclusie die suggereert dat er sprake is van kindermishandeling. Deze vader is bereid anderen met hetzelfde probleem te helpen met de procedure. Maar het Hof Den Haag bepaalde op 10 juli 2013 dat Bjz de conclusie niet hoefde te veranderen.
In Ouders on Line van 16 april 2012 artikel over het Elektronisch Kind Dossier of wat de laatste naam wezen mag

Kindermishandeling komt vaker voor bij armoede dan bij welstand. Er is dus sprake van een correlatie (samenhang). Maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van een causaal verband. Armoede leidt niet automatisch tot mishandeling. Correlatie en causaliteit worden continu door elkaar gehaald.

De Rechtbank 's-Gravenhage heeft op 19 maart 2012 een uitspraak gedaan waar men zich, ook als het niet om gesloten plaatsing gaat, op kan beroepen

De kinderrechter constateert dat er niet tijdig een behandelplan is ingediend. Slechts ingediend is, enkele uren voor de terechtzitting een conceptbehandelplan, waaruit bovendien niet duidelijk blijkt wat voor behandeling de minderjarige zal gaan ontvangen. Bij dit conceptbehandelplan zijn, anders dan uitdrukkelijk in het dictum van de beschikking d.d. [datum beschikking] 2012 geformuleerd, niet betrokken de resultaten van het onderzoek verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog. Er is geen schriftelijk verslag van de bevindingen van een psycholoog, evenmin is er een psycholoog ter terechtzitting verschenen. De kinderrechter constateert dat er helemaal geen onderzoek is verricht door mevrouw Hulshof of een andere psycholoog.
De kinderrechter constateert dat Bureau Jeugdzorg met betrekking tot deze minderjarige de opdracht zoals opgenomen in maar liefst drie verschillende beschikkingen heeft genegeerd. De minderjarige is de dupe van deze gang van zaken. Naar het oordeel van de kinderrechter is deze gang van zaken schandalig.

Uitspraak Rechtbank 's-Gravenhage over recht op inzage van alle stukkenop 15 augustus 2011, LJN BT 7172

onderzoeken AMK, contactjournalen, gespreksverslagen etc. Zij willen inzage en afschrift van al deze op de zaak betrekking hebbende stukken. Bij afzonderlijk e-mailbericht van dezelfde datum hebben eisers voorts aangegeven dat zij een afschrift willen van alle stukken betreffende de drie kinderen, met uitzondering van de beschikkingen en verweerschriften vanaf 2007.

Uitspraak Hoge Raad over ontvankelijkheid op 14 oktober 2011, LJN BR 5151

Hoge Raad vaart nieuwe koers: ook als de uithuisplaatsing inmiddels achter de rug is, kan men cassatie instellen.

Commentaar op 'Geen kind buiten spel'. CJG big brother. De schrijver van dit stuk vindt het niet goed dat hier iets anders mee gebeurt dan uitprinten voor eigen gebruik.

Het grote gevaar van een mogelijke kokervisie bij jeugdzorgwerkers o.g.v. hun ‘ervaring’ en/of opleiding, is opnieuw sterk aanwezig.
Gedwongen Jeugdzorg moet verantwoorde Jeugdzorg zijn: voor de echte noodgevallen; niet voor de zekerheid.

Centra voor jeugd en gezin, Kamerstukken II 2010/11, 31 977, nr. 9  niet vrijblijvende samenwerking binnen de jeugdketen

Dit wetsvoorstel komt voort uit twee beleidsvoornemens die nauw met elkaar verbonden zijn. Ten eerste meer aandacht voor preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen: Centra voor jeugd en gezin. Ten tweede voor een niet vrijblijvende samenwerking binnen de jeugdketen om in actie te komen als er signalen zijn dat een kind in de problemen dreigt te komen.